(Nam Nữ coi chung)

SINH THÁNG GIÊNG
(Sinh tháng Giêng, thọ thai tháng Tư)

Kiếp trước bố thí của tiền,
Kiếp này sung sướng sang giàu vinh hoa.
Xưa kia kiếp ở Kinh Châu,
Lấy vợ xa xứ mới nên gia đình.

SINH THÁNG HAI
(Sinh tháng Hai, thọ thai tháng Năm)

Tiền kiếp quê ở Tây Xuyên,
Lòng thành hỷ xả, dâng hương Phật đài.
Kiếp này đặng hưởng lộc tài,
Làm lành làm phúc, giàu sang thọ trường.

SINH THÁNG BA
(Sinh tháng Ba, thọ thai tháng Sáu)

Kiếp trước vốn ở Tân Châu,
Tính hay bỏn sẻn, bạc bài sai ngoa,
Kiếp này phải chịu gian nan,
Khá nên tích đức mới yên tuổi già.

SINH THÁNG TƯ
(Sinh tháng Tư, thọ thai tháng Bảy)

Kiếp xưa trưởng giả rất giàu,
Kiếp này vui vẻ sáng dạ ai bì.
Ngoài ba mươi tuổi làm nên,
Cơ đồ hưng vượng vinh hoa một đời.

SINH THÁNG NĂM
(Sinh tháng Năm, thọ thai tháng Tám)

Tiền kiếp quê ở Lãnh Nam,
Là người ỷ thế làm nên sang giàu.
Kiếp này mắc tật chân tay,
Về sau mới đặng vinh quang thọ trường.

SINH THÁNG SÁU
(Sinh tháng Sáu, thọ thai tháng Chín)

Kiếp trước cúng Phật dâng hương,
Cho nên sung sướng giàu sang kiếp này.
Nếu làm âm đức cho nhiều,
Để dành hậu vận, chung thân thọ trường.

SINH THÁNG BẢY
(Sinh tháng Bảy, thọ thai tháng Mười)

Hoài Nam, kiếp trước chẳng lành,
Chẳng hay bố thí làm nhân giúp người.
Kiếp này mắc bịnh liên miên,
Khá nên tích đức để dành hậu lai.

SINH THÁNG TÁM
(Sinh tháng Tám, thọ thai tháng Mười Một)

Kiếp trước có căn tu hành,
Hay xem kinh kệ lại thương kẻ nghèo.
Nên nay tài lộc trời ban,
Ba mươi tuổi đã vinh sang ai bì.

SINH THÁNG CHÍN
(Sinh tháng Chín, thọ thai tháng Chạp)

Ưng Châu, kiếp trước bất tài,
Mượn kinh, vay nợ chẳng hề trả ai.
Kiếp này lận đận gian nan,
Nên đi xa xứ mới nên cửa nhà.

SINH THÁNG MƯỜI
(Sinh tháng Mười, thọ thai tháng Giêng)

Sơn Đông, kiếp trước oai quyền,
Kiếp này lẫm liệt danh vang ai bì.
Chờ cho gặp hội Long vân,
Về sau cũng được yên thân thanh nhàn.

SINH THÁNG MƯỜI MỘT
(Sinh tháng Mười Một, thọ thai tháng Hai)

Vũ Lăng, kiếp trước không tài,
Tínhthì trầm tỉnh lại hay nghi ngờ.
Kiếp này trần bảng tân toan,
Trở về vận cuối mới mong thanh nhàn.

SINH THÁNG CHẠP
(Sinh tháng Chạp, thọ thai tháng Ba)

Tiền kiếp ăn ở hiền từ, nhân hậu ,
Kiếp này làm cả, làm đầu hương thôn.
Bạn bè họ mạc mến yêu,
Về sau quyền quí chẳng ai dám bì.

Tìm ở google:

  • yhsm-imp1
  • boi kiep nay
  • xem thang sinh
  • xem boi kiep nay
  • xem thang sinh biet sang hen
  • xem boi kiep truoc
  • xem tu vi kiep truoc
  • xem bói thang
  • xem tiền kiếp
  • boi tien kiep