MƯỜI THIÊN CAN HIỆP NHAU
thuộc về Ngũ Hành

– Giáp hiệp Ất thuộc về Mộc.
– Bính hiệp Đinh thuộc về Hỏa.
– Mậu hiệp Kỷ thuộc về Thổ.
– Canh hiệp Tân thuộc về Kim.
– Nhâm hiệp Quý thuộc về Thủy.

MƯỜI HAI ĐỊA CHI XUNG NHAU
thuộc về Ngũ Hành

– Dần Mão thuộc Mộc.
– Tỵ Ngọ thuộc Hỏa.
– Thân Dậu thuộc Kim.
– Tý Hợi thuộc Thủy.
– Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thuộc Thổ.

THIÊN VĂN LẬP THÀNH

THIÊN CAN(1) – ĐỊA CHI(2)
– Thiên Can: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh , Tân, Nhâm, Quý là mười Thiên Can.

– Địa Chi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi là mười hai Địa Chi.

(1) Can: tức là Cán hay gốc, Thiên Can là gốc tự trời.
(2) Chi: tức là Chi là Nhánh, Địa Chi là nhánh mọc ở Đất.

CAN, CHI THUỘC ÂM DƯƠNG(1)

* Thiên Can:
– Giáp, Bính, Mậu, Canh, Nhâm thuộc Dương.
– Ất, Đinh, Kỷ, Tân, Quý thuộc Âm.
* Địa Chi:
– Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất thuộc Dương.
– Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi thuộc Âm.
(1) Theo luật sinh hóa của năm thể giao nhau mà sanh tồn, gọi là “Ngũ Hành”, thì Thái Âm chịu ảnh hưởng của Thái Dương, gọi tắt là Âm Dương.

Để sanh ra vạn vật gồm cả loài người, cũng như điện lực cần phải có dây nóng và dây nguội mới phát điện được. Trong thân thể ta cũng có đủ ngũ hành là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa và Thổ. Nếu thiếu một thể nào thì ta phải bệnh hay chết, mà khoa học hiện tại vẫn chứng minh như thế.

Như điện lực thì phải có dây Âm và dây Dương (dây nóng và dây nguội) (Négatif và Positif) mới sanh ra lửa đặng. (La raison de ceci “nombre 10″ est que les nombres 1 et 0 indiquent les Forces primaires, positives et négatives de l’Univers. Ces forces peuvent également s’appeler “mâle” et “femelle”. “1 = positif; 0 = négatif”). (Lý số học).

CAN, CHI THUỘC NĂM HÀNH VÀ BỐN PHƯƠNG, BỐN MÙA

* Thiên Can:
– Giáp Ất thuộc hành Mộc là phương Đông.
– Bính Đinh thuộc hành Hỏa là phương Nam.
– Mậu Kỷ thuộc hành Thổ là Trung ương (luồng giữa).
– Canh Tân thuộc hành Kim là phương Tây.
– Nhâm Quý thuộc hành Thủy là phương Bắc.
* Địa Chi:
– Dần, Mão, Thìn thuộc hành Mộc giữ mùa Xuân là phương Đông.
– Tỵ, Ngọ, Mùi thuộc hành Hỏa giữ mùa Hạ là phương Nam.
– Thân, Dậu, Tuất thuộc hành Kim giữ mùa Thu là phương Tây.
– Hợi, Tý, Sửu thuộc hành Thủy giữ mùa Đông là phương Bắc.
Bốn Chi: Thìn, Mùi, Tuất, Sửu nói về vị đơn thuộc hành Thổ, là bốn tháng quí (bốn tháng cuối mùa là tháng Ba, tháng Sáu, tháng Chín và tháng Chạp); bốn phương duy (bốn phương giáp: Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam).

Tìm ở google:

  • thiên can là gì
  • xem boi can chi
  • ất thuộc hành gì
  • thien can dia chi
  • bính thuộc hành gì
  • xem thiên can tân
  • thiên can và địa chi
  • chữ đinh thuộc hành gì
  • chữ tân thuộc hành
  • giáp ất thuộc mộc