Chính sách thanh toán

Khách hàng có thể thanh toán bàng các hình thức sau:

Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng (COD)
Khách hàng không cần thanh toán khi đặt hàng.

Sau khi khách hàng đặt hàng thành công, chúng tôi sẽ kiểm tra đơn hàng và phản hồi lại với quý khách qua điện thoại hay email.
Khách hàng sẽ thanh toán khi công ty vận chuyển giao đến địa chỉ của khách hàng. Ngay khi nhận sản phẩm, khách hàng phải thanh toán tiền đơn hàng cho nhân viên của công ty vận chuyển.

Thanh toán sau (COD) theo trình tự sau:
Bước 1: Khách hàng đặt hàng;
Bước 2: Xác nhận thông tin khách hàng (họ và tên, số điện thoại, tin nhắn, email)
Bước 3: Chuyển hàng.
Bước 4: Khách hàng nhận hàng và thanh toán.