Đường Thái Dương

Một hình thức đường Định Mệnh, xác định tiền tài, danh vọng.

–    Đi từ cườm tay hay Sinh đạo, hay từ gò Thái âm lên gò Thái dương.

–    Thật dài: gặp nhiều may mắn.

–    Ngắn (phát xuất từ thân dưới lòng bàn tay và kết thúc sớm): may mắn trong tuổi trẻ bị lãng phí.

–    Ngắn và mờ: thích mỹ thuật nhưng không sống bằng nghề này.

–    Rộng nhưng không sâu: thành công không được rõ ràng trên đường đời.

–    Ngoằn ngoèo: đổi ý kiến, thiếu cưong quyết nên thất bại.

–    45% có đường này, giúp cho sáng chói về mỹ thuật. Biểu lộ thành công danh vọng và tiền tài.

–    Nếu không có đường này: khó khăn tạm thời nhưng cần phải coi kỹ xem có yếu tố thành công

nào khác hay không.

–    Thông thường dứt ở chân ngón áp út, nếu vượt khỏi: rất tốt, thuận lợi.

–    Các danh nhân thường có đường này, nó luôn cho thấy may mắn bất ngờ.

–    Thiếu đuờng Thái dương: tranh đấu vất vả, ít thành công dù có những dấu hiệu tốt.

–    Dứt trước khi vào gò Thái dương: khổ thân cực, về già hao tài, kém hạnh phúc gia đình. Tuổi trẻ

hoang phí.

–    Lu mờ ở cuối đường: nhiều phiền não lúc về già.

–    Khởi từ Tâm đạo: thành công khoảng 40-45 tuổi nhờ hôn nhân. Tình tiền đầy đủ.

–    Khởi từ Trí đạo: cương quyết vì nghệ thuật văn chương. Thành công khoảng 30-35 tuổi nhờ sự

tính toán khéo léo.

–    Khởi từ  Sinh đạo: tưong lai rực rỡ. Sẽ thành công về nghệ thuật do thực tài.

–    Khởi từ Định mệnh: thuận lợi, nhiều thời cơ để danh tiếng, thậm chí đã chứng minh thành công

trong 1 năm nào đó.

–    Khởi từ gò Kim tinh ở phía trên (cắt qua Sinh đạo đến gò Thái dương): lúc nhỏ cha mẹ hao tài,

phá sản.

–    Khởi từ giữa gò Kim tinh: tương lai sáng chói (như V.Hugo chẳng hạn).

–    Khởi từ gò Thái âm: thành công phi thường nhờ sức tưởng tượng. Bàn tay thi nhân, nghệ sĩ, thành

công vì tình, tiền.

–    Khởi từ đồng Hỏa tinh: tiên đoán sự hiếu chiến, gặp nhiều khó khăn nhưng không ngã lòng để

đến thành công và danh dự.

–    Khởi từ gò Hỏa tinh: can trường, có chiến đấu mới thành công.

–    Khởi từ cổ tay huớng lên: có sự nghiệp sáng chói do tài đức cá nhân.

–    Khởi từ đường Trực giác: sự tưởng tượng đả phá sự thành công.

–    Nếu có 2 đường Thái dương ngay thẳng và phân biệt: cao thượng, sự nghiệp về mỹ thuật văn

chương to tát, có danh tiếng.

–    Nếu có 2,3 đường Thái dương nhỏ trên gò Thái dương rỏ, ngay thẳng (lll): thành công vể mỹ

thuật, văn nghệ.

–    Đường Thái dương đến gò Thái dương chia làm 3 nhánh (“chỉa ba huyền diệu”): nhánh lên gò

Thái dương: sáng chói về nghệ thuật; nhánh lên gò Thủy tinh: giàu sang; nhánh lên gò Thổ tinh:

thành công theo ý nguyện (nhánh này nếu thiếu thi vẫn còn giá trị của “chỉa ba huyền diệu”

này).

–    Hướng thẳng về gò Thủy tinh: giàu sang; về gò Thổ tinh: tính đa nghi.

–    Hình (U) hay (V) nối gò Thái dương và Thủy tinh: thành công trong hội họa và kỹ thuật, hay

kiến trúc.

–    Có nhiều lằn nhỏ hay đường lớn cắt đường Thái dương: tranh đấu gay go, trở ngại và đố kỵ. Phải

cực nhọc mới thành công. Trên 1 bàn tay có nhiều lằn nhỏ cắt ngang đường Thái dương: vẫn

thành công trong khó khăn. Trên cả 2 bàn tay: phá sản.

–    Có  đường từ gò Thủy tinh đến gò Thái dương: nổi danh nhưng nhiều thủ đoạn.

–    Đường Thái dương có (*) hay 1 nhóm chỉ nhỏ hỗn độn: tai nạn, nếu đuờng Thái dương vượt qua

đuợc và tiếp tục kéo dài: thoát nạn và vẫn thành công và may mắn. Có sách cho rằng đường

Thái Dương chấm dứt bằng (*): thành công chắn chắn trên đường đời (J.Ranald)

–    Có cù lao trên đường Thái dương: gian dâm, tiền dâm hậu thú. Sự hôn nhân này giúp cho thành

công. Cũng là dấu hiệu tai biến.

–    Tạo hình U trên Tâm đạo, 1 nhánh đến gò Thổ tinh và 1 nhánh đến gò Thái dương: hòa hợp

nghệ thuật và khoa học.

–    Dứt bằng nạng 2 (Y): tai nạn làm phá sản lúc về chiều.

–    Dứt khi gặp Trí đạo, tái sanh bên Tâm đạo: 30-40 tuổi có nạn nhưng vượt qua.

–    Biến mất hay có (X) hay gãy đổ: thành công gặp nhiều khó khăn.

–    Chú ý: đường Định mệnh và Thái dương phải bù trừ nhau. Nếu trong 2 bàn tay hay 2 đường này

khác nhau thì cần lấy giá trị trung bình.

–    Cách tính tuổi trên đường thái dương giống như tính tuổi trên đường Định mệnh.

ĐƯỜNG TRỰC GIÁC

Còn gọi là đường thủy tinh . Xác định sức khoẻ và trực giác con nguời.

–    Khởi từ phía dưới bàn tay hướng về gò Thủy tinh. Cũng gọi là đường sức khoẻ.

–    Nử có đường này: có Trực giác, duyên dáng, vui vẻ.

–    Rỏ, đều: sáng dạ , có tài tiên tri, nhiều mơ mộng, có sức khoẻ, nhớ dai, nói giỏi.

–    Khởi từ  Sinh đạo: nói giỏi, lôi cuốn nhiều tâm hồn.

–    Khởi từ gò Hỏa tinh: nóng tính, thô lổ.

–    Khởi từ gò Thái âm: sống trong mộng tưởng nhưng hạnh phúc và thành tựu.

–    Khởi từ gò Kim tinh (dĩ nhiên cắt Sinh đạo): có duyên được người khác phái giúp.

–    Quanh co, hình lò xo: kỳ dị, hành động cổ quái, không tốt.

–    Hình xúc xích: mơ mộng hỗn tạp.

–    Có cù lao, (+), (*): đau gan, trí sáng dạ giảm sút.

 

ĐƯỜNG HÁO SẮC

Đi từ dưới gò Thái âm chạy vòng xuống cườm tay: háo sắc, tính dục mạnh, dễ sa ngã. Nhưng nếu

tính cương quyết thì có thể tự chủ được. Cũng xác định thêm đặc tính đường Thủy tinh.

Ở trong bàn tay trí thức thì đây xác định thêm khả năng làm việc trí óc (theo J. Ranald).

 

Tìm ở google:

  • đường thái dương
  • đường thủy tinh trực giác
  • duong thai duong tốt tren ban tay
  • 1 nhánh đường thái dương đi sang gò thủy tinh
  • không có đường thái dương
  • đường thái dương đinh ba
  • đường trực giác
  • coi đường thái dương
  • duong thuy tinh
  • đường định mệnh xuất phát từ đường thái dương