VÒNG KIM TINH

Vòng bán cung phát xuất giữa ngón trỏ và ngón giữa chạy dài đến giữa ngón áp và ngón út. Nhiều

bàn tay không có đường này.

–    Đều đặn: ảnh hưởng Kim tinh tốt, tốt cho sức khoẻ. Làm nảy nở nghệ thuật (nếu là nghệ sỉ).

Cũng là dấu hiệu háo sắc, đa tình và nóng tính.

–    Thường có ý nghĩa xấu trừ khi nó chảy đến gò Thủy tinh: dục vọng được kềm hãm, siêng năng,

thích khoa học.

–    Không đều, gãy đổ, đứt đoạn: trục lạc vô độ (nử: nếu có thêm nhiều vạch dọc ở gò Kim tinh: bất

hạnh, dâm).

–    Gồm nhiều đoạn chỉ ngắn sâu đậm tạo thành: dâm tính trở thành  thú tính. Dễ gây án mạng.

–    Có nhiều chỉ nhỏ xâm nhập vòng Kim Tinh: dục tính tăng; Nếu vòng Kim tinh ngắn: u uất vì dồn

nén sinh lý..

Cắt đường Định mệnh: địa vị, danh dự bị tổn thương, trở ngại (nếu cắt đường Thái dương: bị

nhân tình, bạn bè…phá hại tài sản.

–    Dính với Tâm đạo: gặp tai nạn vì tình dục hạ tiện.

–    Đến cuối ngón út (phía bìa bàn tay): dục vọng mãnh liệt, không từ thủ đoạn để thỏa mãn tình ái

hay tiền.

–    (*) cuối đuờng: bị tù hay gây án mạng vì tình.

–    (*) trên đường Kim tinh dưới ngón giữa: bịnh do ái tình gây ra.

–    Chạy tràn ra bìa bàn tay: rất dâm, có thể hiếp dâm gây án mạng. Bị mất thành công vì dâm tính.

–    Vòng Kim tinh đôi hay 3, không rõ và gãy đổ: dâm, trụy lạc, thích cô đơn.

–    Có hình thức giống như Tâm đạo đôi: có thể thay thế Tâm đạo nếu Tâm đạo không có.

 

VÒNG MỘC TINH

(Theo J. Ranald) Hiếm gặp, thường thấy ở phái nữ nhiều hơn. Là hình thức nối tiếp Tâm đạo thay vì

phát nguồn tại gò mộc tinh lại dứt thành một vòng cung và đóng duới ngón trỏ, phần còn lại xem

như là Tâm đạo (?).

Cho thấy cá tính sáng suốt, khả năng thiêng liêng siêu việt.

Tìm ở google:

  • vòng kim tinh
  • vòng mộc tinh
  • vong kim tinh tren ban tay
  • vòng mộc tinh trên bàn tay
  • y nghia vong kim tinh
  • xem chỉ tay đoán vận mệnh
  • vòng trên gò mộc tinh
  • vong cung go moc tinh
  • vòng kim tinh là xấu
  • xem bói vòng mộc tinh