19.Thập can chiết tự
18.Xem cho biết tuổi nào sinh tháng nào nhằm trực gì, tốt hay xấu
17.Xem 12 tháng sinh của nam nữ ẩn và biến của các giống chim
16.Xem tháng sinh tính số sang hay hèn
15.XEM GIỜ SINH SANG HÈN CỦA MỌI NGƯỜI
14.TÍNH SỐ NĂM SINH TỐT, XẤU
13.COI CHO TRẺ MỚI SINH – COI CHO BIẾT NĂM SINH LÀ NĂM GÌ
12.THUỘC SAO NÀO THỦ MẠNG, HÌNH DÁNG RA LÀM SAO
11.LUẬN VỀ TÁNH TÌNH VÀ VẬN MẠNG
10.XEM COI TÁM CUNG CỦA MƯỜI HAI TUỔI
Pages:12»