xem bói tuổi ngọ

SINH NĂM : 1906 đến 1966 và 2026 Cung CÀN Mạng THIÊN HÀ THỦY (nước sông Thiên Hà) Xương cốt CON NGỰA Cầm tinh CON THUỒNG LUỒNG

Phật Bà Quan m độ mạng: Bính Ngọ, mạng Thủy, cung Càn, Mạng Thủy là nước ở sông Giang Hà. Thu Đông sanh đặng tuổi nàng, Đặng mùa vương tướng số ta thanh nhàn. Xuân Hạ sanh thiếp lỗi mùa, Lỗi sanh cực nhọc nên nàng gian nan. Cho nên thân gái dặm tràng, Duyên tình lỡ dở đôi đàng chia ly . Anh em xung khắc bất hòa, Đi xa thương nhớ về nhà chẳng yên. Tuổi này lại có tính linh, Nghi đâu trúng đó thiệt tình chẳng sai. Gặp kẻ ăn nói bất bình, Giận người lỗ mãn thiệt tình khó dung. Tiền vận số phải lao đao, Hậu vận vinh hiển giàu sang có thừa.

CUỘC SỐNG: C uộc đời tuổi Bính Ngọ phải trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của cuộc sống. Tuy nhiên vào trung vận và hậu vân thì có nhiều hay đẹp về tình cảm lẫn tài lộc. Tóm lại: Tuổi Bính Ngọ vào trung vận và hậu vận có số tốt đẹp về tài lộc lẫn tình cảm. Tuổi Bính Ngọ hưởng tuổi thọ trung bình từ 59 tuổi đến 69 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu ăn ở hiền từ, nhân hậu thì sẽ được tăng tuổi thọ , gian ác thì sẽ bị giảm tuổi thọ .

TÌNH DUYÊN: V ề vấn đề tình duyên Tuổi Bính Ngọ được chia ra làm ba trường hợp như sau: Nếu sanh vào những tháng này thế cuộc bạn sẽ có ba lần đổi thay về tình duyên và hạnh phúc, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 4, 9 và 12 m lịch. Nếu sanh vào những tháng này thì thế cuộc bạn sẽ có hai lần đổi thay về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng: 1, 2, 5, 8 và 10 m lịch. Nhưng nếu sanh vào những tháng sau đây thì thế cuộc bạn sẽ được hoàn toàn hạnh phúc, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 3, 6, 7 và 11 m lịch.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH: P hần công danh không hoàn toàn tốt đẹp, mà chỉ có thể tốt đẹp về sự mua bán mà thôi. Phần gia đạo có yên vui, vào trung vận và hậu vận rất tốt. Sự nghiệp sẽ hoàn thành vào số tuổi 34 trở đi. Tiền bạc được nhiều kết quả và vững chắc vào hậu vận.

TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: S au đây là những tuổi hạp về sự làm ăn với tuổi Bính Ngọ, đó là các tuổi: Bính Ngọ đồng tuổi, Tân Hợi và Nhâm Tý. Ba tuổi này hạp về việc làm ăn với tuổi Bính Ngọ.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: N ếu kết hôn với những tuổi này thì tuổi Bính Ngọ sẽ có một cuộc sống cao sang quyền quý, đó là nếu kết hôn với các tuổi: Bính Ngọ, Tân Hợi, Nhâm Tý, Ất Mão, Ất Tỵ. Nếu kết hôn với những tuổi này có thể bạn chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là tuổi Bính Ngọ kết hôn với các tuổi: Mậu Thân, Giáp Dần. Nếu bạn kết hôn với những tuổi này thì có thể sẽ bị nghèo khổ thân suốt đời, đó là nếu kết hôn với các tuổi: Canh Tuất, Giáp Thìn. Những năm này là những năm kỵ tuổi, nếu kết hôn thì gặp cảnh xa vắng, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 23, 28, 29, 35 và 40 tuổi. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy, số bạn phải có nhiều chồng, đó là sanh vào những tháng: 1, 2, 4 và 5 m lịch.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ: N hững tuổi này là những tuổi đại kỵ và xung khắc với tuổi Bính Ngọ. Nếu kết duyên hay làm ăn, gặp sao xấu có thể bị tuyệt mạng hay biệt ly giữa thế cuộc , đó là các tuổi Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Tân Dậu và Tân Sửu. Gặp tuổi kỵ trong vấn đề làm ăn thì không nên giao dịch về vấn đề chuyện tiền của . Với tình duyên thì kỵ làm lễ hôn nhơn. Với gia đình thì nên cúng sao cho cả hai tuổi và phải tùy theo sao hạn từng năm của mỗi tuổi mà cúng thì sẽ được giải hạn.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi Bính Ngọ có những năm khó khăn nhứt trong đời, làm ăn gặp nhiều trở ngại và nhiều đau xót, đó là những năm ở vào số tuổi: 37, 40 và 48 tuổi.

NGÀY, GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Bính Ngọ xuất hành vào những giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ thì tốt và làm ăn sẽ gặp đại lợi.

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: T ừ 20 đến 25 tuổi: Thời gian này phần tài lộc có kết quả tốt, phần công danh và sự nghiệp cũng gặp nhiều may mắn trong thế cuộc . Nên cẩn thận về vấn đề chuyện tiền của hay vấn đề tình duyên và sự nghiệp. T ừ 26 đến 30 tuổi: Thời gian này có kết quả tốt đẹp về tài lộc, việc làm ăn được phát triển mạnh mẽ, có gặp nhiều may mắn trong việc làm ăn, và có thể gặp nhiều tốt đẹp về việc làm ăn và phát triển việc làm ăn. T ừ 31 đến 35 tuổi: Thời gian này nên cẩn thận về chuyện tiền của , cuộc sống có phần sung túc, tuy nhiên cũng phải gặp nhiều khó khăn trong việc làm ăn, về tình cảm không có nhiều tốt đẹp lắm. Những năm này là những năm có nhiều thử thách thế cuộc , bạn nên cẩn thận trong việc giao dịch cũng như về vấn đề tình cảm trong thế cuộc . T ừ 36 đến 40 tuổi: Tuổi 36 không có nhiều tốt đẹp cho lắm, cần phải thận trọng trong việc làm ăn, hay giao dịch chuyện tiền của . Những năm này không nên đi xa hoặc làm ăn lớn, có thất bại về nghề nghiệp. Năm 37 và 38 tuổi, hai năm này nên cẩn thận về chuyện tiền của , bổn mạng có phần suy yếu. Năm 39 và 40 tuổi, hai năm này làm ăn tốt, có thề phát triển mạnh về công danh, sự nghiệp. T ừ 41 đến 45 tuổi: Thời gian này có thời cơ phát triển về gia đình và sự nghiệp. Việc làm ăn có phát đạt mạnh mẽ, nên nhịn nhục để thoát ra cơn nguy ngập của phần bổn mạng. Từ 46 đến 50 tuổi: Thời gian này được tốt, phần công danh và sự nghiệp có nhiều kết quả may mắn, nên cẩn thận về vấn đề nghề nghiệp như về thế cuộc , nên cẩn thận trong việc giao dịch về chuyện tiền của . T ừ 51 đến 55 tuổi: Thời gian này cuộc sống trung bình về tình cảm, tài lộc cũng như về cuộc sống, nên cẩn trọng trong việc giao dịch về chuyện tiền của .

Tìm ở google:

  • xem tu vi tuoi binh ngo 1966
  • tu vi binh ngo 1966
  • tu vi tuoi binh ngo
  • xem tu vi tuoi binh ngo
  • tu vi binh ngo
  • bính ngọ
  • tử vi tuôi bính ngọ nam mạng
  • yhs-elex_22find
  • tử vi nữ sinh năm 1966
  • Xem boi sinh nam 1966