SINH NĂM : 1940 đến 2000 và 2060 Cung CHẤN Mạng BẠCH LẠP KIM (chân đèn bằng vàng) Xương cốt CON RỒNG. Cầm tinh CON LẠC ĐÀ Bà Chúa Tiên độ mạng: Canh Thìn cung Chấn mạng Kim, Vàng trong sáp trắng đi tìm khó ra. Mùa Thu sanh đặng mới là, Số sanh tháng sáu, tháng ba được mùa. Đông Xuân cũng chẳng ăn thua, Tỵ Ngọ, Hỏa khắc như cua gảy càng. Tuổi nàng lập nghiệp xứ xa, Cô bác có của thì ta chẳng nhờ. Chữ Canh chữ Mậu số cơ (cơ bần), Ấy là lỗi số nên nàng khổ thân thân. Có người sung sướng an nhàn, Vì là thuận số sanh nhằm ban đêm. Ba mươi có của có tiền, Thế mà chẳng giữ được bền rã tan. Tuổi gần bốn chục mới sang, Giàu sang đến lúc mới là hành thông.

CUỘC SỐNG: C uộc đời của tuổi Canh Thìn có nhiều hay đẹp về nghề nghiệp lẫn công danh, số hưởng được nhiều tài lộc vào thời trung vận. Cuộc sống hoàn toàn đầy đủ và hưởng được nhiều phúc đức, tuy vào tiền vận có nhiều lo buồn về vấn đề công danh sự nghiệp, nhưng vào trung vận thì hưởng được khá tốt về chuyện tiền của cũng như về mọi sự việc trên đời nầy. Tóm lại: Tuổi Canh Thìn có nhiều may mắn trên sự nghiệp, thế cuộc Cuộc sống hoàn toàn hưởng được nhiều may mắn và thâu đoạt nhiều thắng lợi cho bản thân. Tuổi Canh Thìn rất tốt đẹp về đường tài lộc, cuộc sống không đến nỗi quá thiếu kém và sa sút. Số hưởng tuổi thọ trung bình khoảng 55 đến 68 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu ăn ở hiền từ, nhân hậu phúc đức thì sẽ được gia tăng thêm niên kỷ, còn nếu ăn ở gian ác thì sẽ bị giảm tuổi thọ .

TÌNH DUYÊN: V ề vấn đề tình duyên tuổi Canh Thìn được nhiều may mắn và có số đào hoa, cuộc sống có phần thắng lợi về vấn đề tình duyên, tuy nhiên tuổi Canh Thìn về vấn đề cũng có chia làm ba trường hợp như sau: Nếu sanh vào những tháng sau đây, tuổi Canh Thìn có đổi thay ba lần trong vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng 1 và 6 Âm lịch. Nếu sanh vào những tháng này thì tuổi Canh Thìn có hai lần đổi thay về vấn đề tình duyên và hạnh phúc trong thế cuộc , đó là bạn sanh vào những tháng: 2, 5, 8, 9, 10 và 11 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng sau đây thì thế cuộc bạn đối với vấn đề tình duyên hưởng được hoàn toàn hạnh phúc, thế cuộc không có đổi thay về vấn đề nầy, đó là bạn sanh vào những tháng 3, 4, 7 và 12 Âm lịch. Trên đây là những diễn tiến về vấn đề tình duyên của bạn trong thế cuộc , bạn nên nhớ mình sanh vào tháng nào, để biết thế cuộc mình và quyết định theo số phận đó.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH: P hần công danh không được lên cao lắm có thể hưởng được mức trung bình của vấn đề nầy. Nếu vấn đề công danh không có thì việc làm ăn, hợp về giao thương buôn bán, gia đạo được êm ấm và đầy đủ, phần con cái vui tươi. Sự nghiệp mau phát triển và có đầy đủ khả năng tạo lấy sự nghiệp. Về vấn đề này có nhiều thời cơ và vững chắc vào tuổi 30 trở đi. Tiền bạc dễ tạo và có thời cơ làm giàu vào lúc 34 tuổi trở đi, tuổi Canh Thìn rất tốt về đường tài lộc lẫn tình cảm.

TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: V ề việc làm ăn, hùn hạp, giao dịch chuyện tiền của , công tác hay hợp tác ban cần phải lựa tuổi mình mới mang lấy nhiều thắng lợi và thâu đoạt được nhiều kết quả về chuyện tiền của , đó là các tuổi: Canh Thìn, Bính Tuất, Kỷ Sửu. Những tuổi này rất hạp về đường làm ăn của bạn, có thể đẩy mạnh cuộc sống lên cao.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: T rong việc kết duyên hay lựa chọn cho việc xây dựng hạnh phúc, cần phải lựa chọn cho hạp với sự làm ăn và đẩy mạnh cuộc sống lên mức độ tột cùng của cuộc sống, về vấn đề tình duyên cũng quan trọng, có thể đưa thế cuộc lên cao, và cũng có thể làm cho thế cuộc xuống thấp. Nếu lựa chọn hôn nhơn được những tuổi này thì cuộc sống bạn hoàn toàn vui tươi và hưởng được đầy phú quý. Những tuổi hạp với tuổi Canh Thìn trong vấn đề tình duyên là các tuổi: Canh Thìn, Bính Tuất, Kỷ Sửu, Đinh Sửu. Bạn kết hôn với những tuổi Canh Thìn và Bính Tuất: Cuộc đời bạn được sống trong giàu sang và phú quý, Với tuổi Kỷ Sửu và Đinh Sửu: Bạn sống một thế cuộc vui tươi và đầy đủ, có thể tạo được cuộc sống hay đẹp cho thế cuộc . Nếu bạn kết duyên với những tuổi nầy, cuộc sống của bạn có thể chỉ tạo được một đời sống trung bình mà thôi, đó là các tuổi: Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Đinh Hợi, Mậu Tý. Những tuổi này chỉ có hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà lại không hạp về đường tài lộc, nên thế cuộc bạn có thể chỉ hưởng được một cuộc sống trung bình mà thôi. Nếu bạn kết duyên với những tuổi nầy, cuộc sống của bạn có thể sẽ bị trở nên nghèo khổ thân và khó tạo cho được một cuộc sống hoàn toàn đầy đủ, đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi: Kỷ Mão, Ất Dậu. Những tuổi này không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên lẫn tài lộc, nên sẽ khó mà tạo được cho thế cuộc hoàn toàn êm đẹp. Những năm mà bạn ở vào tuổi này bạn không nên kết hôn, đó là bạn ở vào các tuổi 15, 17, 23, 27, 29, 35 và 39 tuổi. Những năm này xung khắc tuổi, nếu kết hôn có thể sẽ gặp xa vắng triền miên trong thế cuộc . Sanh vào những tháng này bạn sẽ có nhiều chồng, hay ít ra sẽ phải gặp cảnh buồn về việc lấy chồng, đó là nếu bạn sanh vào tháng: 1, 2, 4 và 5 Âm lịch.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ: N ếu kết duyên hay làm ăn, thì nên tránh đi những tuổi nầy, vì những năm này rất xung khắc và đại kỵ với tuổi Canh Thìn, nếu kết duyên hay làm ăn, thế cuộc sẽ gặp cảnh biệt ly hay tuyệt mạng vào giữa thế cuộc , đó là nếu bạn kết duyên hay làm ăn với các tuổi: Quý Mùi, Giáp Thân, Canh Dần, Ất Mùi, Bính Thân, Mậu Dần và Nhâm Thân. Những tuổi này xung khắc và đại kỵ, tuổi bạn không nên làm ăn hay hợp tác với những tuổi nầy. Gặp tuổi đại kỵ trong việc hôn nhơn phải cẩn thận và cữ làm hôn nhơn hay ra mắt bà con thân tộc, họ hàng. Trong việc làm ăn, đừng nên giao dịch về chuyện tiền của . Về vấn đề con cái hay trong gia đình nên cúng sao giải hạn cho cả hai tuổi, thì được giải hạn.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi Canh Thìn, có những năm khó khăn nhứt là những năm mà bạn ở vào số tuổi 25, 28, 32 và 36 tuổi. Những năm này bạn không được tốt đẹp về đường tài lộc cũng như về vấn đề tình duyên và sự nghiệp, thế cuộc .

NGÀY, GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Canh Thìn có những ngày giờ xuất hành hạp nhứt là những ngày chẵn, tháng chẵn và giờ lẻ. Xuất hành theo trên thì sẽ gặp được nhiều may mắn, làm ăn được phát triển, có nhiều tài lợi hoàn toàn.

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: T ừ 17 đến 20 tuổi: 17 tuổi, có nhiều dịp may đưa đến, nhứt là những tháng 7 và 11 Âm lịch; hai tháng này có thâu đoạt thắng lợi về đường tài lộc lẫn tình cảm. 18 tuổi, nhiều thắng lợi trong thế cuộc , tháng 4 và 6 cẩn thận trong vấn đề nghề nghiệp và chuyện tiền của , ngoài ra những tháng khác được trung bình. Năm 19 tuổi, năm này có xung kỵ vào những tháng 6 và 8 Âm lịch, nên cẩn thận vào hai tháng nầy, những tháng khác tài lộc điều hòa. 20 tuổi, toàn năm đều tốt về việc làm ăn, phát triển về vấn đề chuyện tiền của , năm này kỵ đi xa. T ừ 21 đến 25 tuổi: Năm 21 tuổi, năm này có nhiều hay đẹp, toàn năm đều làm ăn khá, trừ tháng 9 có hơi xui xẻo đôi chút. Năm 22 tuổi, năm này xấu vào mấy tháng đầu năm, mấy tháng cuối năm khá tốt. Năm 23 tuổi có xui xẻo vào những tháng 4 và 6, tháng 9 có tài lộc, những tháng khác êm xuôi. Năm 24 tuổi khá, những phần tài lộc chỉ ở vào mức bình thường. Năm 25 tuổi, không nên đi xa, hùn hạp buôn bán hay xuất phát về chuyện tiền của thì bất lợi. T ừ 26 đến 30 tuổi: Năm 26 tuổi, có lợi nhỏ, toàn năm đều ở vào mức trung bình. Năm 27 tuổi, không được tốt lắm, năm này đi xa thì tốt, làm ăn cầm chừng, không thâu được nhiều kết quả về tài lộc cũng như về tình cảm. Năm 28 tuổi, năm này lo công việc gia đình thì tốt hơn, coi chừng mang tiếng thị phi, hay mang tai tiếng, năm không thuận lợi giao dịch về chuyện tiền của cũng như về tình cảm. 29 tuổi, tài lộc vượng phát, tâm tình yên vui và êm ấm. 30 tuổi, năm này mọi việc được trung bình, không có vấn đề gì quan trọng xảy ra. T ừ 31 đến 35 tuổi: Năm 31 tuổi, năm này kỵ đi xa hay làm ăn lớn sẽ bị thất bại. Năm 32 tuổi, không được may mắn và đầy đủ cho lắm, cẩn thận trong việc chuyện tiền của hay giao dịch chuyện tiền của sẽ bị mất. Năm 33 tuổi, năm này kỵ vào tháng Giêng, những tháng khác bình thường. Việc gia đình và việc làm ăn cầm chừng, không phát triển mạnh và cũng không tốt đẹp lắm. Năm 34 tuổi hạp về việc phát triển sự nghiệp và tài lộc, cẩn thận vào tháng 3 Âm lịch đề phòng tai nạn. 35 tuổi, năm này được vững chắc mọi việc làm ăn, và có thể thâu nhiều lợi lớn cho bạn. T ừ 36 đến 40 tuổi: 36 tuổi, nhiều triển vọng, năm này có thể phát tài to, nếu thận trọng về việc giao dịch chuyện tiền của hay xuất phát chuyện tiền của đúng mức. 37 tuổi, năm này không được tốt đẹp cho lắm, bạn nên cẩn thận về việc gia đình có xảy ra nhiều việc buồn phiền, nhứt là những tháng 4 và 8, hai tháng này xung khắc tuổi. 38 tuổi có hy vọng thành công về sự nghiệp cũng như về vấn đề công danh, bạn nên cố gắng làm vẹn toàn công việc. 39 tuổi, toàn năm bình thường. 40 tuổi, những tháng đầu năm hơi xấu, những tháng cuối năm thì được khá, tháng 12 là tháng đại lợi, có triển vọng về chuyện tiền của . T ừ 41 đến 45 tuổi: 41 tuổi, có đau bịnh hay trong gia đình có người đau bịnh. 42 tuổi, có tin xa về con cái, hay về việc gia đình thân tộc. 43 tuổi, năm này đại xung kỵ cho tuổi bạn, đừng nên đi xa hay xuất hành vào những tháng 6 và 8 mà gặp tai nạn, hay có thể chết bất ngờ. 44 tuổi, bình thường, mọi công việc đều tiến triển chậm chạp. 45 tuổi, năm này có tài lộc nhỏ vào những tháng 1 và 7, những tháng khác trung bình. Từ 46 đến 50 tuổi: 46 tuổi, tình trạng sức khỏe yếu ớt, năm này khó thoát được bịnh hoạn. 47 tuổi khá tốt, bổn mạng được vững vàng. 48 tuổi, năm này tài lộc hư hao, con cái có phần suy yếu về bổn mạng. 49 và 50, hai năm này vẫn sống trong tình trạng bình thường, xung kỵ vào tháng 5 năm 49 tuổi và tháng 7 năm 50 tuổi.

Tìm ở google:

  • sinh nam 2000
  • nam 2000
  • xem tuoi 2000
  • tu vi nam 2000
  • năm 2000 là năm gì
  • tuoi thin 2000
  • Tuoi 2000
  • Xem boi tuoi 2000
  • tu vi nu sinh nam 2000
  • xem tuổi nam 2000