Sanh năm: 1904 đến 1964 và 2024: Cung CẤN. Trực PHÁ/Mạng PHÚC ĐĂNG HỎA (lửa đ èn nhỏ)/Khắc XOA XUYẾN KIM/Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý)/Xương cốt CON RỒNG. Cầm tinh CON RẮN

Ông Quan Đế độ mạng: Giáp Thìn số mạng may thay,/Tuổi cùng với mạng hợp hòa thuận sanh./Thu Đông sanh ra khổ thân hèn,/Xuân Hạ sanh đặng như đ èn sáng trưng./Trai thì vui vẻ đ ào hoa,/Tánh thì hiền hậu, không hay gian tà./Thuận sanh sung sướng biết bao,/Lỗi sanh cực nhọc gian lao lắm lần./Ví như cờ bạc đánh thua,/Về nhà lo lắng như cua gảy càng./Số này trước vắn sau dài,/Vợ chồng đổi thay ba lần mới yên./Số phải tu niệm ăn chay,/Sống lâu hưởng phúc lộc Trời ban cho.

CUỘC SỐNG: Tuổi Giáp Thìn rất tốt, làm đâu được đấy, nắm phần thắng lợi nhiều hơn thất bại, bao giờ cũng nắm lấy thời cơ thuận tiện. Số phú quý, cuộc sống thanh nhàn ít suy nghĩ về trí óc cũng như cực khổ thân về thể xác. Tóm lại: tuổi Giáp Thìn có phần hay đẹp hoàn toàn về thế cuộc .Tuổi Giáp Thìn hương theo trung bình từ 65 đến 70 tuổi, làm ác thì giảm tuổi thọ , làm phước thì được tăng thêm niên kỷ, đó là luật định của tạo hóa.

TÌNH DUYÊN: Về vấn đề tình duyên, tuổi Giáp Thìn cũng có nhiều hay đẹp, luôn luôn làm chủ động và quyết định, ít khi bị đau khổ thân về tình duyên. Sau đây là sự đổi thay của tuổi này. Nếu sanh vào những tháng này thế cuộc có ba lần đổi thay vợ chồng, đó là tuổi Giáp Thìn sanh vào những tháng 2, 3 và 9 m lịch. Sanh vào những tháng này tuổi Giáp Thìn có hai lần đổi thay vợ, đó là tuổi Giáp Thìn sanh vào những tháng: 4, 6, 7, 8, 10 và 11 m lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng 1, và 12 m lịch. Nên xem bảng ghi trên để hiểu rõ thế cuộc bạn có mấy lần đổi thay tình duyên.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH: Công danh, tuổi nhỏ lên bổng xuống trầm nhưng cũng có danh vọng ngoài xã hội. Sự phát triển công danh có được vào lúc từ tuổi 36 trở lên. Gia đạo không sôi động bất thường nhờ tuổi sáng tỏ của tuổi Giáp Thìn.Sự nghiệp thì vững vàng không sợ bị đổ vỡ, chuyện tiền của dồi dào không có thiếu thốn, nói tóm lại sự nghiệp và tiền tài đã đến lúc phát đạt hơn mà không bao giờ có sự sụp đổ bất ngờ.

NHỮNG TUỔI HẠP LÀM ĂN: Sau đây là những tuổi hạp cho sự làm ăn của tuổi Giáp Thìn, nên cẩn thận lựa chọn vì nhờ ở những tuổi hạp mà bạn có thể phát triển thêm nghề nghiệp và tiền tài cảu bạn, đó là những tuổi hạp nhất với tuổi Giáp Thìn, là những tuổi: Ất Tỵ, Bính Ngọ, Mậu Thìn, Tân Hợi, Nhâm Tý. Những tuổi trên bạn nên hợp tác làm ăn thì mang lại nhiều thắng lợi trong thế cuộc .

LỰA CHỌN VỢ, CHỒNG: Trong việc tình duyên, bạn cần nên lựa chọn những tuổi này thì thế cuộc không bạo giờ giẫm lên thất bại mà trái lại có nhiều thắng lợi về tài lộc cũng như về mọi khía cạnh khác trong thế cuộc mình, đó là bạn kết duyên với các tuổi: Mậu Thân, Tân Hợi, Nhâm Tý, Nhâm Dần. Kết duyên với những tuổi này đời bạn hoàn toàn phát triển về mọi mặt thế cuộc như: tình cảm tài lộc, tình duyên và cả danh vọng.Kết duyên với những tuổi này tuổi Giáp Thìn có một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là tuổi Giáp Thìn kết duyên với các tuổi: Giáp Thìn, Canh Tuất, Canh Tý, Mậu Tuất.Tuổi Giáp Thìn kết hôn với những tuổi này thì sẽ trở nên nghèo khổ, đó là các tuổi: Quý Sửu, Tân Sửu. Hai tuổi này không hạp về tài lộc công danh với tuổi Giáp Thìn.Đó là những năm mà tuổi Giáp Thìn ở vào số tuổi 20, 26, 32, 36, 44, 50 và 52 tuổi. Những năm này rất khắc kỵ với tuổi Giáp Thìn.Sanh vào những tháng 2, 3, 6, 7 và 8 m lịch, bạn sẽ có nhiều vợ trong suốt thế cuộc .

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ: Đừng nên kết duyên hay hợp tác làm ăn với những tuổi này sẽ thất bại, tuyệt mạng hay sanh ra cảnh biệt ly buồn não, đó là các tuổi: Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Ất Mão, Kỷ Mùi. Tân Dậu, Quý Mão và Đinh Dậu.Gặp tuổi kỵ, tuổi Giáp Thìn phải cúng sao hạn, ngày giờ và sao hạn hằng năm, không nên bỏ lỡ dịp hay quên ngày cúng sao rất có hại cho bản thể, cúng sao thì giải được hạn vậy.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Đó là bạn ở vào năm có số tuổi 19, 38, 30, 45 và 54 tuổi.

NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Gáp thìn thuận những giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ, xuất hành vào những giờ và tháng nói trên không có thất bại trong mọi công việc và trên mọi lãnh vực của thế cuộc .

NHỮNG DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: Từ 20 đến 25 tuổi: 20 tuổi, năm này không được tốt, có đau bịnh, thi rớt hay có nhiều buồn phiền. 21 tuổi tạm khá, nhưng không nên đi xa hãy cẩn thận về bổn mạng, cũng như về tình cảm, 22 và 23, hai năm phát triển mạnh mẽ về tài lộc cũng như về cuộc sống. 24 và 25 tuổi, khá tốt đẹp về phần tài lộc cũng như về tình cảm./Từ 26 đến 30 tuổi: 26 và 27 tuổi, hai năm này việc làm ăn được khá, có nhiều hay đẹp về vấn đề tài lộc công danh, 28 và 29 tuổi, cuộc sống tạm yên, những việc làm ăn có phát triển đôi chút. 30 tuổi, nhiều triển vọng hay đẹp, nên cẩn thận trong việc làm ăn./Từ 31 đến 35 tuổi: 31 và 32 tuổi, nên cẩn thận việc làm ăn và giao dịch về chuyện tiền của , không nên đi xa trong hai năm này. 33 và 34 tuổi, hai năm này khá tốt, làm ăn có thâu hoạch kết quả về chuyện tiền của . 35 tuổi được tốt, sẽ có nhiều may mắn./Từ 36 đến 40 tuổi: Khoảng thời gian này làm ăn được khá, có nhiều tốt đẹp về nghề nghiệp và sự nghiệp, cuộc sống có phần phát triển mạnh mẽ về mặt chuyện tiền của , tình cảm vượng phát./Từ 40 đến 45 tuổi: Khoảng thời gian này việc làm ăn có phần yếu kém, nên lo việc gia đình thì tốt hơn cả, hai năm này giao dịch chuyện tiền của hay đi xa rất bất lợi./Từ 46 đến 50 tuổi: 48 tuổi bình thường. 47 tuổi có tài lộc đôi chút. 48 tuổi, năm này chuyện tiền của dồi dào, việc làm ăn được phấn khởi nhiều tốt đẹp. 49 tuổi, nên cẩn thận vào tháng 10, ngoài ra những tháng khác bình thường./Từ 51 đến 55 tuổi: Khoảng thời gian này việc làm ăn được trung bình, không lên cao và cũng không xuống thấp, cuộc sống có nhiều giai đoạn cần phải giải quyết cho êm đẹp, tình cảm gia đình yên vui./Từ 56 đến 59 tuổi: Trong ba năm tài lộc trung bình, coi chừng con cái có đứa bị tai nạn, đề phòng tháng Giêng, năm 57 tuổi bị hao tài. Nhưng cuối năm 57 tuổi có hoạnh tài bất ngờ. Năm 59 tuổi kỵ đi xa, kỵ nước biển./Từ 60 đến 70 tuổi: Những năm này chỉ sống thanh nhàn không có những sôi động về công danh như về sự nghiệp, nhưng lại có phước đức về phần con cháu.

Tìm ở google:

  • sinh năm 1964
  • tuổi giáp thin 1964
  • tuoi thin 1964
  • tu vi tuoi giap thin 1964
  • tu vi nam 1964
  • xem tử vi tuổi giáp thìn 1964
  • xem boi tuoi
  • xem boi tu vi
  • giáp thìn 1964
  • tu vi tuoi thin 1964