SINH NĂM : 1904 đến 1964 và 2024 Cung TỐN Mạng PHÚC ĐĂNG HỎA (lửa đèn nhỏ) Xương cốt CON RỒNG. Tương tinh CON RẮN

Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng : Đoán xem số mạng Giáp Thìn, Mạng Hỏa lò lửa ở quanh ngọn đèn. Thu Đông sanh đặng khổ thân hèn, Xuân Hạ sanh thuận như đèn sáng trưng. Thuận sanh con gái là nàng, Gặp chồng mạng nhỏ chịu hàng đầu ngay. Giáp Thìn mạng Hỏa như vầy, Tuổi cùng với mạng hợp hòa tương sanh. Có duyên vui vẻ hiền từ, nhân hậu , Tánh người điềm tĩnh không hay gian tà. Số người duyên nợ bền lâu, Vợ chồng con cái yên hòa gia môn. Số có tu niệm thì hay Sống lâu hưởng phước triền miên tuổi già.

CUỘC SỐNG: Tuổi Giáp Thìn được tốt đẹp và toàn vẹn, cuộc sống được nhiều may mắn và tạo được nhiều thời cơ thuận tiện cho đường tài lộc và công danh vào tiền vận, trung vận và hậu vận an nhàn. Tuổi Giáp Thìn hưởng tuổi thọ trung bình từ 60 đến 65 tuổi. Nhưng nếu ăn ở hiền từ, nhân hậu có phúc đức thì sẽ được tăng tuổi thọ , ăn ở gian ác thì sẽ bị giảm tuổi thọ .

TÌNH DUYÊN: V ề vấn đề tình duyên tuổi Giáp Thìn chia ra làm ba trường hợp như sau: Nếu sanh vào những tháng sau đây đời bạn có thể sẽ có ba lần đổi thay về tình duyên và hạnh phúc, đó là sanh vào những tháng: 3, 6, 8 và 10 m lịch. Nếu sanh vào những tháng này thì thế cuộc sẽ có hai lần đổi thay về tình duyên và hạnh phúc, đó là sanh vào những tháng: 2, 4, 7 và 9 m lịch. Nếu sanh vào những tháng này thì thế cuộc không có đổi thay về tình duyên và hạnh phúc, đó là nếu sanh vào những tháng: 1, 5, 11 và 12 m lịch.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH: P hần gia đạo được êm ấm vẹn toàn. Phần công danh tuổi nhỏ có nhiều triển vọng tốt đẹp, trung vận có kết quả về công danh. Sự nghiệp vững chắc và hoàn thành một cách không mấy khó khăn vào năm 40 tuổi và từ đó trở đi mới tạo được sự nghiệp của thế cuộc . Tiền bạc điều hòa, trung vận thì nhiều sung túc, hậu vận an nhàn.

TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: T rong việc làm ăn hay mọi công việc khác trong thế cuộc về chuyện tiền của , tình cảm cũng như mọi việc khác có liên quan đến tuổi hạp, thì bạn nên hợp tác, cộng tác làm ăn với những tuổi này thì có nhiều lợi, đó là các tuổi: Ất Tỵ, Bính Ngọ, Mậu Thân.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: K ết hôn với những tuổi nầy, thế cuộc của bạn có thể sẽ được sống cao sang quyền quý, đó là bạn kết duyên với các tuổi: Ất Tỵ, Bính Ngọ, Mậu Thân, Tân Hợi, Nhâm Tý, Nhâm Dần. Kết hôn với các tuổi trên đây, cuộc sống của bạn có thời cơ tạo nên giàu sang phú quý, vì những tuổi này rất hạp với tuổi bạn về cả hai mặt tình cảm lẫn tài lộc. Nếu kết duyên với những tuổi nầy, đời bạn có thể chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, vì những tuổi này chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà không hạp về đường tài lộc: Giáp Thìn, Canh Tuất. Nếu bạn kết duyên với những tuổi này thì đời bạn có thể sẽ bị nghèo khổ, không tạo được thời cơ tốt về chuyện tiền của , khó tạo được một cuộc sống đầy đủ đàng hoàng, đó là nếu kết hôn các tuổi: Quý Sửu, Tân Sửu. Những năm bạn ở vào tuổi này không nên kết hôn, vì kết hôn bạn có thể sẽ phải chịu cảnh xa vắng, đó là những năm ở vào số tuổi 18, 22, 24, 30, 34, 38 và 42 tuổi. Sanh vào những tháng này bạn sẽ có số đa phu: Đó là bạn sanh vào những tháng: 7, 8, 10 và 11 m lịch.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ: N hững tuổi này xung khắc và đại kỵ với tuổi bạn, nếu hợp tác làm ăn hay kết duyên có thể sẽ bị tuyệt mạng hay biệt ly giữa thế cuộc , đó là các tuổi: Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Ất Mão, Kỷ Mùi, Tân Dậu, Quý Mão, Đinh Dậu. Gặp tuổi kỵ trong việc làm ăn, không nên giao dịch về chuyện tiền của . Trong vấn đề hôn nhân, không nên ra mắt họ hàng. Trong vấn đề gia đình con cái nên cúng sao giải hạn từng năm cho cả hai tuổi thì sẽ được giải hạn.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT:

NGÀY, GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT: G iáp Thìn hạp với ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ. Trong việc xuất hành làm ăn hay giao thương, buôn bán hay giao dịch về chuyện tiền của thì có nhiều thắng lợi. Xuất hành theo những giờ trên, không sợ bị thất hại.

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: T ừ 20 đến 25 tuổi: Thời gian này cuộc sống có nhiều giao động, nên cẩn thận về tình cảm, cũng như về cuộc sống của bạn. T ừ 26 đến 30 tuổi: Thời gian này nên cố gắng tạo lấy một thế cuộc và về phần tình cảm. Đời sống có nhiều sung túc và việc làm ăn có nhiều kết quả tốt đẹp cho thế cuộc . T ừ 31 đến 35 tuổi: Việc làm ăn trong thời gian này có thể tạo nên sự nghiệp, việc làm ăn hay việc gia đình, có nhiều tiến triển khả quan, có thể gặp nhiều thời cơ tốt đẹp cho sự làm ăn của bạn. Những năm nầy, giao dịch, giao thương đều tốt, có nhiều may mắn về tài lộc. T ừ 36 đến 40 tuổi: Thời gian này bạn không nên đi xa, nhưng có thời cơ làm ăn lớn thì có sự tốt đẹp về thế cuộc , phần chuyện tiền của có sung túc và dồi dào nên giao dịch với người hạp tuổi thì tốt đẹp. T ừ 41 đến 45 tuổi: Thời gian này có xui xẻo hay có hao tài tốn của, những năm này phần gia tộc có tai nạn, phần chuyện tiền của có hao hớt, việc làm ăn không có may mắn. Từ 46 đến 50 tuổi: Thời gian này nhiều tốt đẹp cho thế cuộc , nên cẩn thận về chuyện tiền của , cẩn thận việc con cái và có thể làm ăn với người hạp tuổi. T ừ 51 đến 55 tuổi: Thời gian này bạn nên cẩn thận về phần bổn mạng, những năm này không được tốt về phần tài lộc, tình cảm thì phát đạt với gia tộc và con cháu. T ừ 56 đến 60 tuổi: Trong những năm này bổn mạng suy yếu, nên cẩn thận vào mùa đông, suốt thế cuộc và trong tương lai sẽ còn nhiều dịp may mắn về chuyện tiền của cũng như trong mọi sự việc khác có liên quan đến thế cuộc , tuy nhiên nên cẩn thận về mạng số thì tốt hơn.

Tìm ở google:

  • sinh nam 1964 mang gi
  • Tu vi 1964
  • 1964 mệnh gì
  • sinh năm 1964 mệnh gì
  • nu sinh nam 1964
  • năm 1964 mệnh gì
  • tu vi nguoi sinh nam 1964
  • sinh nam 1964 tuoi gi
  • 1964 tuổi con gì
  • nữ sinh năm 1964 mạng gì