SINH NĂM : 1909 đến 1969 và 2029 Cung KHÔN. Trực CHẤP Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (quan lộc) Xương cốt CON GÀ. Cầm tinh CON THỎ

Phật Bà Quan m độ mạng: Kỷ Dậu mạng Thổ cung Khôn, Đại trạch đất lớn ở thì say mê. Thìn, Tuất, Sửu, Mùi chẳng chê, Tỵ Ngọ sáu tháng đặng bề an thân. Thu Đông hưu tù phân vân, Hai mùa làm đặng công thần cũng lo. Số này lúc nhỏ lao đao, Hậu vận sung sướng phong lưu thanh nhàn. Tánh người ngay thẳng chẳng gian, Lại thêm có số tu hành, thọ thân. Tha phương lập nghiệp mới nên, Cửa nhà an ổn, gia môn thuận hòa. Số này hưởng lộc tuổi già, Cũng như áo gấm lại càng thêm hoa.

CUỘC SỐNG: Tuổi Kỷ Dậu thế cuộc được sung sướng về thân thể và chuyện tiền của được dồi dào, tuổi nhỏ cũng có nhiều lao đao lận đận. Từ trung vận trở đi mới được thành công và sống an nhàn. Tài lộc được tốt đẹp, công danh sự nghiệp ở vào mức độ trung bình, Số hưởng tuổi thọ trung bình từ 54 đến 66 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu làm hiền, ăn ở phước đức thì sẽ được tăng tuổi thọ , gian ác thì sẽ giảm tuổi thọ .

TÌNH DUYÊN: T heo khoa lý số thì tuổi Kỵ Dậu về vần đề tình duyên sẽ diễn tiến trong suốt thế cuộc như sau: Nếu bạn sanh vào những tháng nầy, thì trong thế cuộc bạn có ba lần đổi thay về vấn đề tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng 4, 8, 9 và 12 m lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy, thì thế cuộc bạn có hai lần đổi thay về vấn đề tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng 1, 2, 3, 4, 5 và 10 m lịch. Và nếu bạn sanh vào những tháng nầy, thì thế cuộc bạn chỉ một lần lập gia đình và trọn đời một vợ một chồng, sống hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng 6, 7 và 11 m lịch.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH: P hần gia đạo được yên hòa, công danh tuổi nhỏ lên cao, nhưng sau đó lại bị lu mờ và sống an thân cho đến lúc tuổi về chiều. Sự nghiệp thành công và vững chắc vào số tuổi 40 trở đi, chuyện tiền của được dư dả và sống thế cuộc sung túc cho đến hết thế cuộc .

TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: S au đây là những tuổi hạp với tuổi Kỷ Dậu trong sự làm ăn, đó là những tuổi Tân Hợi, Nhâm Tý, Giáp Dần, Đinh Tỵ.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: V iệc vợ chồng nên chọn những tuổi này thì làm ăn được tốt, đó là những tuổi Tân Hợi, Nhâm Tý, Giáp Dần, Đinh Tỵ. Bạn kết duyên với những tuổi này thì đời bạn chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là bạn kết hôn với các tuổi: Canh Tuất, Bính Thìn, Nhâm Tuất. Đó là bạn kết duyên với những tuổi: Quý Sửu, Kỷ Mùi, Tân Sửu. Những tuổi này rất khắc kỵ và không hạp với tuổi bạn về cả hai phương diện tài lộc cũng như tình duyên.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ: Tuổi Kỷ Dậu gặp tuổi kỵ trong sự làm ăn thì nên tránh hay không nên giao thiệp về chuyện tiền của . Gặp tuổi kỵ về tình duyên thì nên âm thầm ăn ở với nhau, không nên làm lễ thành hôn hay ra mắt thân tộc một cách linh đình. Gặp tuổi kỵ trong vấn đề con cái thì phải cúng sao giải hạn cho cả hai tuổi và phải tùy theo sao hạn của từng năm thì sẽ giải được hạn, bạn nhớ đừng nên bỏ qua có thể có hại.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi Kỷ Dậu có những năm khó khăn nhứt trong thế cuộc là những năm vào số tuổi 23, 26, 28, 36 và 42 tuổi, những năm này, làm ăn có thể bị thất bại và gặp phải nhiều sự khó khăn trong cuôc sống.

NGÀY, GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Kỷ Dậu có những ngày, giờ xuất hành hạp nhứt. mang lại được nhiều tốt đẹp trong cuộc sống, đó là những ngày chẵn, tháng chẵn và giờ chẵn, xuất hành vào ngày giờ và tháng kể trên sẽ không bao giờ gặp sự thất bại và có nhiều kết quả về đường tài lộc, công danh, sự nghiệp lẫn tiền tài.

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: T ừ 20 đến 25 tuổi: 20 tuổi, năm này vượng phát về vấn đề tình cảm, tài lộc yếu kém, 21 và 22 tuổi, những năm này trung bình, 23 và 24 tuổi có thành công về công danh, gia đạo, 25 tuổi được nhiều may mắn. T ừ 26 đến 30 tuổi: Thời gian này bổn mạng khá tốt đẹp, cuộc sống được đầy đủ và có nhiều may mắn, việc làm ăn có kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, coi chừng cuối năm 30 tuổi có thể lâm trọng bệnh bất ngờ. T ừ 31 đến 35 tuổi: Những năm này công việc làm ăn bình thường, chuyện tiền của trung bình. Vấn đề quan trọng xảy ra cho cuộc sống, bổn mạng vững vàng và có nhiều tốt đẹp trong thế cuộc bạn. T ừ 36 đến 40 tuổi: Những năm này cẩn thận, sẽ có đại nạn hay gặp nhiều xui xẻo, nên cẩn thận cho lắm, đừng nên làm lớn có thể bị thất bại, những năm này bất tiện cho việc đi xa, kỵ mùa Đông, mùa này làm ăn không được khá, coi chừng có kẻ rấp rang. Từ 41 đến 45 tuổi: Trong khoảng thời gian này bạ sẽ gặp được nhiều thời cơ , tạo được nhiều chuyện tiền của và giữ vững được chuyện tiền của , việc làm ăn, buôn bán, giao dịch được trôi chảy, không có trở ngại. Đây là những năm đẹp nhất trong đời bạn. Từ 46 đến 57 tuổi: Thời gian này trung bình, không có việc gì quan trọng xảy ra, hoặc những chuyện làm bạn có nhiều bực mình, nên cẩn thận về bổn mạng. Những năm này có phần hơi kém về tài lộc, cũng như về những việc bất lợi thình lình xảy ra, có thể làm cho bổn mạng và tài lộc của bạn có phần suy yếu. Từ 58 đến 60 tuổi: Tuổi 58, thường đau bịnh, rất đại kỵ vào những tháng 5 và 10, nên cẩn thận đề phòng bản thể những tháng này rất kỵ, nên phòng ngừa kẻo hao tài.

Tìm ở google:

  • tuoi dau 1969 mang gi
  • 1969 la tuoi gi
  • xem boi tuoi ky dau nam 1969
  • xem tu vi nam 1969
  • tu vi tuoi dau nam 1969
  • nam mang 1969
  • xem tu vi tuoi dau nam 1969
  • tu vi nam sinh nam 1969
  • 1969 la tuoi con gi
  • tu vi tuoi ky dau nam mang