SINH NĂM : 1929 đến 1989 và 2049 Cung CẤN Mạng ĐẠI LÂM MỘC (cây ở rừng lớn) Xương cốt CON RẮN. Cầm tinh CON KHỈ Phật Bà Quan Âm độ mạng: Kỷ Tỵ cung Cấn số này, Mạng Mộc cây lớn mọc ngay giữa rừng. Nếu mà sanh đặng Thu Đông, Như cây gặp nước, như rồng gặp mưa. Sanh nhằm lỗi số Hạ Thu, Số phần cực nhọc nắmg mưa phũ phàng. Số nàng chết hụt mấy lần, Quý nhân độ mạng có phần khỏi lo. Tuổi này sáng láng sáng dạ , Thấy thì làm đặng thiệt tình chẳng sai. Tiền vận chưa biết nên hư, Hậu vận mới khá của dư có xài. Lòng ở ngay thẳng mới hay, Phật Trời hộ độ có ngày làm nên.

CUỘC SỐNG: Tuổi Kỷ Tỵ có nhiều thương đau vào tiền vận và trung vận, thế cuộc luôn luôn bị đảo lộn và cuộc sống có nhiều suy tư sầu muộn, tuy nhiên vào hậu vận thì thế cuộc mới có thể trở nên thanh nhàn và sung sướng được. Cuộc đời còn phải chịu đựng nhiều sầu tư lo lắng cho đến tuổi 44 trở đi mới tạo được sự vững vàng và làm ăn mới có thời cơ thuận tiện. Cuộc sống thường bị thiếu kém về vấn đề chuyện tiền của cũng như có thiếu kém về vấn đề tình cảm, tuy nhiên vào hậu vận thì có phúc đức, làm ăn được phát đạt và có nhiều triển vọng tốt đẹp về nghề nghiệp. Tuổi Kỷ Tỵ nhiều đau buồn trong cuộc sống vào thời trung vận, nhưng về hậu vận thì an phận. Số hưởng tuổi thọ , trung bình khoảng từ 68 đến 76 tuổi là mức tối đa. Nhưng nếu ở hiền từ, nhân hậu , làm phúc đức thì sẽ được tăng tuổi thọ , gian ác thì sẽ bị giảm tuổi thọ .

TÌNH DUYÊN: V ề vấn đề tình duyên, có nhiều sự đau buồn vào lúc tuổi nhỏ, thế cuộc về vấn đề tình duyên có đôi lần đổi thay và nhiều chuyện đau buồn đang giăng mắc trong lòng. Tuy nhiên, về vấn đề tình duyên, tuổi Kỷ Tỵ được chia ra làm ba trường hợp như sau: Nếu bạn sanh vào những tháng này thì thế cuộc bạn có ba lần đổi thay về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng: 3, 6, 8, và 10 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này thì thế cuộc bạn đổi thay hai lần về vấn đề tình và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng: 2, 4, 7 và 9 Âm lịch.Nếu bạn sanh vào những tháng này bạn sẽ được hưởng hạnh phúc hoàn toàn, không có đổi thay về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng 1, 5 và 12 Âm lịch. Trên đây là những diễn tiến về vấn đề tình duyên và hạnh phúc qua những trường hợp và tháng sanh của bạn. Vậy bạn nên nhớ lại trường hợp của mình để hiểu biết thế cuộc và yên trí, cho đó là định mệnh vậy.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH: P hần công danh không có gì quan trọng, nếu có cũng ở vào mức độ bình thường mà thôi. Về gia đạo có nhiều phúc đức, vượt qua được những lúc khó khăn, trung vận có thể sẽ gặp nhiều buồn bã và đau thương, hậu vận mới được yên vui. Về sự nghiệp có thể hoàn thành vào năm 40 tuổi trở lên. Năm 38 tuổi, có triển vọng tốt đẹp về vấn đề nầy. Tiền bạc dễ chịu, có thời cơ phát triển vào mùa Đông năm 38 tuổi. Trước tuổi đó vấn đề này trở nên khó khăn và có nhiều lo lắng.

TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: T rong vấn đề làm ăn hay bất cứ việc gì trong cuộc sống, hợp tác hay cộng tác có tánh cách chuyện tiền của đều nên giao dịch với những tuổi này thì gặp nhiều may mắn, có kết quả tốt đẹp và không bao giờ sợ thất bại, đó là bạn hợp tác với các tuổi: Kỷ Tỵ đồng tuổi, Canh Ngọ, Nhâm Thân. Những tuổi này rất hạp với sự làm ăn của bạn.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: T rong việc hôn nhân và hạnh phúc, bạn cần nên lựa chọn những tuổi có số hạp với số tuổi mình, mới đẩy mạnh cuộc sống lên cao và thế cuộc không bao giờ có những thất bại cho đời mình, chẳng những cuộc sống được hoàn toàn đầy đủ, sung túc mà gia đình lại có hạnh phúc, đó là bạn kết duyên với các tuổi: Nhâm Thân, Ất Hợi, Bính Tý. Kết hôn với tuổi Nhâm Thân, cuộc sống dễ tạo ra chuyện tiền của , cuộc sống đầy đủ, thế cuộc lên cao và êm đẹp. Với tuổi Ất Hợi, số giàu sang dễ tạo lấy nhiều triển vọng tốt đẹp cho thế cuộc . Với tuổi Bính Tý, càng lên cao hơn nữa về vấn đề chuyện tiền của cũng như trong sự thất bại hay đau buồn. Đó là các tuổi hạp về vấn đề tình duyên lẫn cả tài lộc. Nếu kết hôn với những tuổi nầy, bạn chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi. Vì các tuổi này chỉ hợp về vấn đề tình duyên mà không hạp về vấn đề tài lộc, đó là các tuổi: Giáp Tuất, Canh Thìn, Bính Tuất, Mậu Thìn. Những tuổi trên đây nếu bạn kết duyên, thế cuộc bạn chỉ tạo được một cuộc sống ở mức độ đủ ăn, đủ mặc trung bình mà thôi. Nếu bạn kết hôn với những tuổi sau đây, cuộc sống của bạn sẽ có thể, không tạo được một sự nghiệp hay tiền tài khả dĩ bảo đảm được thế cuộc như ý muốn, vì những tuổi này chẳng những không hạp với tuổi bạn về vấn đề tình duyên cũng như về đường tài lộc, đó là bạn kết duyên với những tuổi sau đây: Tân Mùi, Đinh Sửu, Quý Mùi. Những tuổi này là những tuổi không hạp về tình duyên và cũng không hạp về đường tài lộc nữa. Những năm này số xung kỵ tuổi, nếu kết hôn, bạn có thể sẽ phải làm vào cảnh xa vắng triền miên hay có nhiều lo buồn về việc lập gia đình, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 20, 26, 32, 38 và 44 tuổi. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy, có bạn sẽ có nhiều chồng hay ít ra cũng phải gặp sự đau khổ thân về việc lấy chồng, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 4, 5, 7 và 8 Âm lịch.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ: B ạn kết duyên với những tuổi nầy, hay hợp tác làm ăn hay bất cứ công việc nào khác, thế cuộc bạn sẽ có thể lâm vào cảnh biệt ly hay tuyệt mạng giữa thế cuộc , vì những tuổi này là những tuổi đại kỵ và xung khắc, đó là các tuổi: Quý Dậu, Mậu Dần, Kỷ Mão, Ất Dậu, Đinh Mão. Gặp tuổi kỵ trong vấn tình duyên thì nên kết hôn âm thầm, không nên làm lễ hôn nhơn ra mắt bà con thân tộc. Trong việc làm ăn không nên giao dịch về chuyện tiền của . Trong gia đình con cái nên xem sao hạn của mỗi tuổi hằng năm mà cúng, thì sẽ được giải hạn ngay.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi Kỷ Tỵ có những năm khó khăn nhứt, làm ăn gặp nhiều trở ngại, công việc không được tiến triển nhiều và cuộc sống không gặp nhiều may mắn lắm, đó là những năm bạn ở vào số tuổi: 24, 28, 34 và 37 tuổi. Những năm này bạn sẽ gặp sự khó khăn trong việc làm ăn.

NGÀY, GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Kỷ Tỵ có những ngày, giờ xuất hành hạp nhứt, làm ăn được nhiều phát đạt, có thời cơ phát triển về nghề nghiệp, chuyện tiền của được nhiều thắng lợi, đó là những ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ. Những ngày, giờ và tháng này bạn xuất hành sẽ gặp nhiều may mắn không sợ bị thất bại, bất cứ việc gì, vì là những ngày, giờ và tháng đại lợi và những ngày, giờ trên áp dụng cho suốt thế cuộc .

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: T ừ 18 đến 25 tuổi: Năm 18 tuổi, vượng phát về tài lộc và tình cảm, năm này có thể làm ăn được, tài lộc khá tốt, công danh sự nghiệp năm này có thể tạo được sung sướng suốt đời. 19 tuổi, năm này có số hên vào tháng 1, 4 và 7 Âm lịch, ngoài ra những tháng khác trung bình. 20 tuổi, tuổi này có kỵ vào tháng 4 và 7. Những tháng khác làm ăn được. 21 tuổi, đầy đủ mọi việc, mọi công việc đều được may mắn. 22 tuổi, tuổi này có thể làm việc gì cũng thắng lợi, có nhiều tài lộc và đầy đủ về mặt tình cảm. 23 tuổi, được may mắn, công việc làm ăn dễ chịu, năm này tạo lập sự nghiệp thì sẽ gặp được nhiều sự may và thành công hoàn toàn. 24 tuổi, có tài lộc, tình cảm bình thường, gia đạo yên vui. 25 tuổi, hoàn toàn êm đẹp không có gì quan trọng xảy ra trong suốt cả năm. T ừ 26 đến 30 tuổi: 26 tuổi, nhiều êm đẹp trong những tháng đầu năm, những tháng cuối năm xui xẻo, giữa năm được trung bình. 27 tuổi, năm này không được tốt, hãy đề phòng tai nạn hay bịnh tật, kỵ mùa Xuân, đừng nên làm ăn hay xuất phát chuyện tiền của . 28 tuổi, những tháng 4, 6, 8 và 12 Âm lịch có nhiều xui xẻo, làm ăn không được khá lắm, nên cẩn thận chuyện tiền của . 29 tuổi, năm này khá đầy đủ và có thể làm nên được sự nghiệp, tiền tài được dễ dàng, không có gì khó khăn trong việc làm ăn. Năm 30 tuổi, nên cẩn thận đề phòng bịnh tật, đại kỵ vào những tháng 6 và 8 Âm lịch. T ừ 31 đến 35 tuổi: 31 tuổi, không được tốt, bổn mạng suy yếu, việc làm ăn bị ngừng trệ, tình cảm có nhiều bê bối trong gia đình. 32 tuổi, năm này khó khăn không tạo được nhiều thời cơ về chuyện tiền của cũng như về tình cảm. 33 tuổi, năm tuổi bạn gặp hạn xung, không nên đi xa giao dịch, sẽ có hao tài tốn của. 34 tuổi, năm này sẽ gặp may vào tháng 4, những tháng khác bình thường. 35 tuổi, năm này việc làm ăn khó khăn. Không nên đi xa vào những tháng 8 và 10, có bịnh nhỏ. T ừ 36 đến 40 tuổi: 36 tuổi, bình thường bổn mạng suy yếu, nên cẩn thận việc giao dịch về chuyện tiền của và tình cảm. 37 tuổi, năm này tạo nên điều kiện cho gia đình được vui vẻ thì tốt hơn, đừng nên lo lắng quá độ, tinh thần bất an. 38 tuổi, toàn năm tầm thường, không xảy ra việc gì quan trọng. 39 tuổi, có tài lộc vào tháng 3, những tháng khác không được tốt lắm. 40 tuổi, năm này nên cẩn thận việc xe cộ cũng như về mặt chuyện tiền của . Không có lợi về tài lộc.

Tìm ở google:

  • sinh năm 1989 mạng gì
  • SINH NAM 1989
  • sinh năm 1989 mệnh gì
  • 1989 menh gi
  • sinh nam 1989 tuoi con gi
  • nam 1989 mang gi
  • sinh năm 1989 tuổi gì
  • năm 1989
  • nữ sinh năm 1989
  • nữ sinh năm 1989 mạng gì