SINH NĂM : 1942 đến 2002 và 2062 Cung LY Mạng DƯƠNG LIỂU MỘC (cây dường liễu) Xương cốt CON NGỰA. Cầm tinh CON CÁO Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng: Nhâm Ngọ, mạng Mộc cung Lý, Là cây Dương Liễu số này làm nên. Nếu là sanh thuận Đông Xuân, Gái thì hữu phước gia môn yên hòa. Mùa Thu bị khắc bơ vơ, Mùa Hè cũng lỗi trật giờ khổ thân thân. Anh em xung khắc chẳng gần, Đi xa thương nhớ lại gần chẳng an. Tuổi sanh thuở nhỏ gian nan, Tưởng đâu chết hụt chết oan đã rồi. Tuổi nàng lanh lợi khôn ngoan, Ít kẻ ngu dốt cơ hàn linh đinh. Tuổi nhỏ làm có đủ xài, Nhiều lần đặng khá khiến rày rà tan. Tuổi muộn có của mới an, Lập nên sự nghiệp thanh nhàn ấm no.

CUỘC SỐNG: Tuổi Nhâm Ngọ về thế cuộc được trọn vẹn có thời cơ phát triển về công danh, nghề nghiệp cũng như tài lộc về thế cuộc . Vào tuổi nhỏ mang nhiều tâm trạng có phần bi quan. Nhưng cuộc sống nhiều hy vọng tốt đẹp vào thời trung vận trở đi, bao giờ cũng có nhiều dịp tốt và may mắn. Tiền bạc và tình cảm được đầy đủ và dồi dào vào trung vận trở đi. Tóm lại: Tuổi Nhâm Ngọ có nhiều phúc đức, hưởng được một cuộc sống hoàn toàn tốt đẹp vào khoảng trung vận và hậu vận. Tuổi Nhâm Ngọ sự nghiệp được vững bền vào khoảng 25 tuổi trở đi, có thể thành công to vào khoảng 34 tuổi trở lên, về tài lộc cũng như về nghề nghiệp. Số hưởng tuổi thọ trung bình vào khoảng 57 đến 68 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu làm phúc đức thì sẽ được tăng tuổi thọ , gian ác thì sẽ bị giảm tuổi thọ .

TÌNH DUYÊN: V ề vấn đề tình duyên nhiều buồn phiền, thế cuộc xảy ra nhiều vấn đề nan giải và cuộc sống không được đầy đủ hoàn toàn về chuyện tình yêu và hạnh phúc, cho đến từ 30 trở đi thì cuộc tình duyên và hạnh phúc phải có một lần sụp đổ nữa rồi mới hưởng được những êm đềm của hạnh phúc, hôn nhơn. Tuy nhiên về vấn đề tình duyên và hạnh phúc tuổi Nhâm Ngọ chia ra làm ba trường hợp như sau: Nếu bạn vào những tháng này thì thế cuộc bạn sẽ có ba lần đổi thay về tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng: 3, 7 và 12 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng sau đây, thế cuộc bạn sẽ có hai lần đổi thay về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng: 4, 5, 8 và 11 Âm lịch. Và nếu bạn sanh vào những tháng nầy, thì thế cuộc của bạn hưởng hoàn toàn hạnh phúc, thế cuộc không đổi thay về vấn đề tình duyên, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 1, 2, 6, 9 và 10 Âm lịch. Trên đây là những diễn tiến của tuổi bạn về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Tùy theo từng giai đoạn theo từng tháng sanh về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, bạn có thể căn cứ vào những việc ở trên mà suy định thế cuộc .

GIA ĐẠO, CÔNG DANH: P hần gia đạo, tuổi nhỏ cũng có nhiều bê bối và không làm được sự vinh hạnh của thế cuộc . Tuy nhiên vào trung vận và vào tuổi 28 trở đi mới có phần tốt đẹp hơn. Công danh nếu có cũng không có gì quan trọng đáng nói, chỉ ở vào mức độ trung bình mà thôi. Phần sự nghiệp sẽ được hoàn thành và êm đẹp vào số tuổi 30 trở đi. Tiền bạc được hoàn toàn đầy đủ và dễ tạo lấy thời kỳ trung vận. Nói một cách khác, sự nghiệp và tiền tài có thể có sự may mắn vào trung vận và đến hậu vận thì sống được đầy đủ và sung túc.

TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: T rong vấn đề làm ăn hùn hạp hay cộng tác, giao dịch về vấn đề chuyện tiền của , bạn nên lựa những lứa tuổi có số hạp vời tuổi mình để xây dựng cuộc sống cho đầy đủ, cuộc sống có phần sung túc và kết quả khả quan cho cuộc sống, đó là bạn nên cộng tác, hay hợp tác, giao dịch chuyện tiền của với các tuổi: Giáp Thân, Bính Tuất và Canh Dần. Các tuổi trên đây có thể hùn hạp làm ăn hay hợp tác, giao dịch thì thâu được nhiều kết quả tốt đẹp về chuyện tiền của cũng như về cuộc sống của bạn.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: T rong việc hôn nhơn và hạnh phúc, bạn cần nên lựa chọn những tuổi sau đây, để đẩy mạnh cuộc sống của bạn lên đến mức cao độ của thế cuộc cả công danh lẫn sự nghiệp của bạn. Nếu bạn kết duyên với những tuổi này thế cuộc bạn tạo được một cuộc sống đầy đủ và hoàn toàn êm đẹp, đó là kết hôn với các tuổi: Giáp Thân, Bính Tuất, Canh Dần, Canh Thìn. Bạn kết hôn với tuổi Bính Thân và Bính Tuất: Cuộc sống của bạn gặp nhiều may mắn trong thế cuộc chuyện tiền của dễ kiếm và được hoàn toàn đầy đủ nhiều tốt đẹp cho thế cuộc . Với tuổi Canh Dần và Canh Thìn, có nhiều thời cơ tạo nên sự nghiệp và thế cuộc theo ý muốn của bạn, cuộc sống nhiều tốt đẹp cho tương lai và hạnh phúc. Bạn nên kết hôn với các tuổi kể trên, sẽ gặp nhiều thành công trong cuộc sống của bạn vậy. Nhưng nếu bạn kết hôn với những tuổi nầy, bạn chỉ tạo được một sống trung bình mà thôi, đó là bạn kết hôn với các tuổi: Quý Mùi, Đinh Hợi, Kỷ Sửu, Tân Tỵ. Những tuổi trên đây chỉ hạp vào đường tình duyên mà không hạp về đường tài lộc, nên cuộc sống bạn chỉ tạo được mức sống trung bình mà thôi, không giàu sang phú quý và cũng không đến đổi nghèo khổ. Nếu bạn kết hôn với những tuổi nầy, bạn sẽ có thể không tạo được một cuộc sống đầy đủ hoàn toàn mà trái lại, bạn phải mang lấy cảnh nghèo khổ thân triền miên, không tạo được một thế cuộc hay đẹp cho mình, đó là nếu bạn kết hôn vời các tuổi: Tân Mão, Kỷ Mão. Hai tuổi trên chẳng những không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên, mà lại không hạp cả về đường tài lộc, nên sống trong sự nghèo khổ thân lo lắng, buồn rầu và phiền muộn , không tạo được một cuộc sống đầy đủ có tiền của để hưởng sung sướng trong thế cuộc . Những năm mà bạn ở vào tuổi này không nên kết hôn, vì kết hôn bạn sẽ gặp cảnh xa vắng triền miên vào giữa thế cuộc , đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 20, 21, 27, 32, 33 và 39 tuổi. Những năm này bạn kết hôn thì sẽ bị nhiều tai tiếng cho thế cuộc hay gặp cảnh vợ chồng thường có sự rối răm trong gia đình. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy, thế cuộc sẽ có nhiều chồng, hay ít ra cũng gặp nhiều buồn khổ thân về vấn đề đàn ông, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 3, 4, 7 và 8 Âm lịch. Sanh vào những tháng đó thế cuộc sẽ phải có nhiều chồng.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ: T rong việc làm ăn hay kết duyên, nếu bạn gặp những tuổi sau đây, thế cuộc bạn có thể bị tuyệt mạng hay mang lấy cảnh biệt ly vào giữa thế cuộc , đó là bạn kết duyên hay làm ăn với các tuổi: Nhâm Ngọ, Mậu Tý, Giáp Ngọ, Đinh Dậu, Canh Tý và Bính Tý. Những tuổi trên đây là những tuổi xung khắc, nếu bạn làm ăn chung hay kết hôn sẽ bị tuyệt mạng hay biệt ly gieo sự buồn khổ thân cho thế cuộc . Gặp tuổi kỵ trong vấn đề hôn nhơn và hạnh phúc, thì không nên làm lễ thành hôn hay ra mắt họ hàng linh đình. Gặp trong vấn đề làm ăn thì không nên giao dịch lớn về vấn đề chuyện tiền của . Trong gia đình thân tộc, nên cúng sao hạn cho cả hai người và phải tùy theo sao hạn từng năm của mỗi người mà cúng thì sẽ được giải hạn.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi Nhâm Ngọ có những năm khó khăn nhứt, làm ăn gặp nhiều trở ngại. Việc làm ăn khó tạo được chuyện tiền của cũng như gặp cảnh trái ngang trong suốt thế cuộc . Đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi, 25, 28, 34 và 40 tuổi. Những năm này bạn nên đề phòng có hao tài tốn của hay bịnh hoạn.

NGÀY, GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Nhâm Ngọ xuất hành vào những ngày chẵn, giờ chẵn và tháng chẵn thì hạp nhứt, làm ăn được nhiều thắng lợi, chuyện tiền của dễ dàng, có nhiều tốt đẹp trong sự giao dịch, giao thương về chuyện tiền của , không sự bị thất bại về vấn đề chuyện tiền của , hay bất cứ việc gì có liên quan đến thế cuộc .

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: T ừ 17 đến 20 tuổi: Năm 17 tuổi, có đổi thay việc làm ăn hay về nghề nghiệp, việc làm công việc làm ăn bình thường, không có xảy ra việc gì quan trọng. Năm này về vấn đề tình cảm có rất nhiều may mắn. Năm 18 tuổi, năm này bạn hưởng được tài lộc đôi chút, vào những tháng 4 và 5, cuộc sống có phần dễ chịu và có thể tạo được đầy đủ về công danh cũng như về nghề nghiệp. Năm 19 tuổi, năm này kỵ tháng 7 không nên đi xa hay làm ăn lớn sẽ bị thất bại, tháng 4 và 6 thì có sự kết quả hơn về tài chánh. Năm 20 tuổi, năm này sự làm ăn có nhiều phát đạt sung túc, bạn nên cẩn thận vào những tháng 5 và 7, hai tháng này có hao tài, những tháng khác được tốt. Ngoài ra sẽ có kết quả về tài chánh, tốt đẹp về việc làm ăn, có thành công trên vấn đề sự nghiệp và sẽ có nhiều việc tốt và may mắn trong việc tạo lập thế cuộc bạn, số có nhiều may mắn về vấn đề tình cảm, tạo được của cải trong năm nầy. T ừ 21 đến 25 tuổi: Năm 21 tuổi, năm này nhiều triển vọng tốt đẹp về vấn đề công danh và sự nghiệp. Năm 22 tuổi, có triển vọng lên cao về vấn đề nghề nghiệp, năm này nếu có chồng rồi sẽ sanh quý tử được rất tốt và phát tài. Năm 23 tuổi, năm có xung kỵ vào tháng 4 và tháng 6, hai tháng này không nên đi xa hay làm ăn không gặp sự tốt đẹp, mà có sự thất bại, hao tài tốn của, hay gặp tai nạn bất ngờ. Năm 24 tuổi, năm này không được tốt đẹp và toàn vẹn cho lắm, toàn năm chỉ ở vào mức độ bình thường. Năm 25 tuổi, được tốt đẹp, tài lộc có thời cơ phát triển và mọi việc làm ăn đều tốt, số có hoạnh tài vào tháng 9 trở đi. T ừ 26 đến 30 tuổi: Năm 26 tuổi, gặp việc tốt vào những tháng 4 và 6, ngoài ra những tháng khác trong năm tài lộc chỉ ở vào mức độ trung bình mà thôi. Năm 27 tuổi, có thể gặp nhiều may mắn trong vấn đề nghề nghiệp và thuận lợi trong việc làm ăn. Năm 28 tuổi, năm này nên cẩn thận, không sẽ có hao tài tốn của và khó vướt qua được bệnh tật vào những tháng 4 và 6. Năm 29 tuổi, năm này có nhiều việc tốt đẹp, sự làm ăn được dễ dàng và có nhiều thời cơ thuận tiện trong vấn đề nghề nghiệp công danh. Năm 30 tuổi, năm này vào những tháng đầu năm thì không tốt, giữa năm và cuối năm thì gặp sự may mắn. T ừ 31 đến 35 tuổi: Năm 31 tuổi, năm này không có vấn đề gì quan trọng xảy ra cho cuộc sống, phần tài lộc cũng như về phần tình cảm vẫn có nhiều thời cơ thuận tiện trong nghề nghiệp và thế cuộc . Năm 32 tuổi, năm này nên thận trọng, sẽ có việc buồn trong gia đạo, tháng 9 và 11 được dịp tốt và việc làm có thời cơ phát triển về nghề nghiệp vào những tháng cuối năm. Năm 33 tuổi, năm này nên thận trọng sẽ có bịnh hoạn, hao tài vào những tháng 6 và 8, nên giữ gìn gia đạo và phần cá nhân, bổn mạng suy yếu. Năm 34 tuổi, năm này bạn nên phát triển mạnh mẽ về công danh, sự nghiệp, vì năm này có nhiều thắng lợi, đó là những tháng: 4, 6, 8 và 12 Âm lịch. Năm 35 tuổi, năm này phần sự nghiệp thì lên cao, tình cảm tốt đẹp, việc phát triển làm ăn được nhiều kết quả tốt. T ừ 36 đến 40 tuổi: Năm 36 tuổi, có gặp nhiều sự may mắn, làm ăn có nhiều phát đạt, những tháng cuối năm thì vượng phát về tài lộc. Năm 37 tuổi, năm này toàn năm bình thường, không có việc gì quan trọng xảy ra. Năm 38 tuổi, năm này không được tốt lắm, nên thận trọng trong mọi công việc làm ăn như giao dịch về vấn đề chuyện tiền của . Năm 39 tuổi, trung bình, chuyện tiền của được dễ chịu, thận trọng tháng 5. Năm 40 tuổi, bổn mạng không được tốt lắm, có hao tài vào tháng 3; tháng 4 lại có tài lộc, từ tháng 5 trở đi thì công việc bình thường, không có xảy ra việc gì quan trọng cho thế cuộc . Từ 41 đến 45 tuổi: Năm 41 tuổi khá tốt, bổn mạng vững có vượng phát về tài lộc và vấn đề làm ăn được nhiều may mắn tốt đẹp, nhứt là phần con cái có phát triển về công danh và sự nghiệp. Năm 42 tuổi, năm này cuộc sống có bị đảo lộn đôi chút nhưng trở lại bình thường vào khoảng cuối năm. Năm 43 tuổi, năm này đại xung khắc vào mùa đông, coi chừng có bịnh trầm trọng. Năm 44 và 45 tuổi, hai năm, cuộc sống chỉ ở mức độ bình thường mà thôi. T ừ 46 đến 50 tuổi: Năm 46 tuổi, năm khá tốt đẹp, triển vọng nghề nghiệp và cuộc sống có vui tươi và trọn vẹn. Năm 47 và 48 tuổi, hai năm xảy ra nhiều vấn đề khó khăn cho cuộc sống, nhưng mọi việc có thể qua được. Năm 49 và 50 tuổi, hai năm này cuộc sống và bổn mạng có phần phức tạp, làm ăn không được có nhiều tốt đẹp cho lắm.

Tìm ở google:

  • sinh nam 2002 mang gi
  • sinh nam 2002
  • tuổi nhâm ngọ 2002
  • tuổi Ngọ 2002
  • nhâm ngọ 2002
  • xem tuoi 2002
  • nam 2002
  • Nam 2002 la nam con gi
  • 2002 mệnh gì
  • tử vi năm 2002