SINH NĂM : 1952 đến 2012 và 2072 Cung KHẢM Mạng TRƯỜNG LƯU THỦY (nước chảy dài) Xương cốt CON RỒNG. Cầm tinh CON CHÓ SÓI Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng: Nhâm Thìn, cung Khảm số này, Mạng Thủy nước chảy chẳng hề ngừng tuông. Lỗi sanh Xuân Hạ phải buồn, Giàu có mệt trí thức luôn đêm ngày. Thu Đông sanh đặng thời may, Nữ nhân là gái chẳng chìu lụy ai. Tới đâu thân kẻ bề trên, Anh em xung khắc chẳng nên ở gần. Vợ chồng cũng phải một lần, Đôi dòng tha thứ tại phần số ta. Ly hương tổ quán ông bà, Xứ xa lập nghiệp cửa nhà đặng an.

CUỘC SỐNG: Tuổi Nhâm Thìn thế cuộc có nhiều tốt đẹp, số có nhiều sung sướng luôn cả ba giai đoạn, tiền vận, trung vận và hậu vận, số sung túc có phần giàu sang vào lúc ở tuổi trung vận trở đi. Tóm lại: Tuổi Nhâm Thìn được sống một đời sống sung túc tuyệt đối của thế cuộc . Tuổi Nhâm Thìn hưởng tuổi thọ trung bình khoảng từ 56 đến 72 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu ăn ở gian ác thì sẽ bị giảm tuổi thọ , ăn ở hiền từ, nhân hậu phúc đức thì sẽ được tăng tuổi thọ .

TÌNH DUYÊN: V ề vấn đề tình duyên tuổi Nhâm Thìn chia ra làm ba trường hợp như sau: Nếu sanh vào những tháng sau đây, thế cuộc sẽ có ba lần đổi thay về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng: 4, 9 và 12 Âm lịch. Nếu sanh vào những tháng sau đây thế cuộc phải có hai lần đổi thay về tình duyên và hạnh phúc, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 1, 2, 5, 8 và 10 Âm lịch. Nhưng nếu bạn sanh vào những tháng sau đây thế cuộc bạn sẽ được hoàn toàn hạnh phúc, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 3, 6, 7 và 11 Âm lịch.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH: P hần gia đạo có nhiều hay đẹp, có nhiều êm ấm và vui tươi. Phần công danh vào lúc tuổi nhỏ đã gặp được ngay nhiều may mắn và hay đẹp, làm cho thế cuộc tăng thêm phần danh dự. Phần sự nghiệp mau phát đạt và có thể thành tựu và vững chắc vào năm 34 tuổi trở đi. Tiền bạc được đầy đủ và sung túc.

TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: S au đây là những tuổi hạp cho sự làm ăn của bạn, hợp tác với những tuổi sau đây sẽ phát triển được về tài lộc, đó là các tuổi: Nhâm Thìn, Bính Thân, Mậu Tuất.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: N ếu kết hôn với những tuổi nầy, cuộc sống của bạn sẽ được sung túc, và tạo được một cuộc sống giàu sang phú quý, đó là nếu bạn kết duyên với các tuổi: Nhâm Thìn, Bính Thân, Mậu Tuất và Canh Dần. Những tuổi trên đây hạp với tuổi bạn về đường tình duyên và cả tài lộc nên dễ tạo được một cuộc sống sang giàu. Nếu kết duyên với những tuổi nầy, bạn chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi: Quý Tỵ, Kỷ Hợi, Tân Sửu, Kỷ Sửu. Những tuổi này chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà lại không hạp về đường tài lộc, nên chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi. Nếu kết hôn với những tuổi sau đây không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên lẫn tài lộc, nên có thể phải chịu cảnh nghèo khổ thân chật vật, đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi: Đinh Dậu, Tân Mão, Ất Dậu. Nếu bạn kết hôn vào những năm bạn ở vào số tuổi: 20, 24, 26, 32, 36, 38 và 44 tuổi, có thể sẽ phải gặp cảnh xa vắng triền miền, vì đó là những năm kỵ của tuổi bạn. Nếu bạn sanh vào những tháng này thế cuộc có số đa phu hay có thể sẽ có nhiều chồng: đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 1, 2, 4 và năm Âm lịch.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ: S Sau đây là những tuổi đại kỵ trong thế cuộc , nếu kết hôn hay làm ăn sẽ có thể phải gặp cảnh biệt ly giữa thế cuộc hay bị tuyệt mạng, đó là các tuổi Giáp Ngọ, Canh Tý, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Mậu Tý. Gặp tuổi kỵ trong việc làm ăn, không nên giao dịch về chuyện tiền của . Trong vấn đề hôn nhân, không nên ra mắt họ hàng. Trong vấn đề gia đình con cái nên cúng sao giải hạn từng năm cho cả hai tuổi thì sẽ được giải hạn.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi Nhâm Thìn phải qua những năm khó khăn nhứt, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 24, 28 và 32 tuổi. Những năm này nên đề phòng tai nạn, bệnh tật hay có hao tài.

NGÀY, GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Nhâm Thìn có những ngày, giờ xuất hành hạp nhứt, đó là những ngày giờ mà bạn làm gì cũng nên tính những việc gì cũng thành công, làm việc lớn vào những ngày giờ này sẽ không sợ bị thất bại, đó là những ngày chẵn, tháng chẵn và giờ chẵn.

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: T ừ 20 đến 25 tuổi: Thời gian này bạn có nhiều tốt đẹp về vấn đề tình cảm, và cuộc sống có nhiều vui tươi, những năm này việc làm ăn bình thường, có thất bại nhỏ về vấn đề tình cảm vào khoảng năm 23 tuổi. Nhưng không có gì làm quan trọng cho lắm. T ừ 26 đến 30 tuổi: Thời gian này việc làm ăn được tốt, đây là những năm thử thách đặc biệt của thế cuộc lẫn công danh và dự nghiệp, nên cẩn thận việc giao dịch về chuyện tiền của cũng như về tình cảm. T ừ 31 đến 35 tuổi: Thời gian này sẽ gặp được nhiều thời cơ may mắn bất ngờ và có thời cơ tạo lấy cuộc sống vững vàng cho công danh và sự nghiệp, những năm này bạn có thời cơ phát triển mạnh mẽ về tài lộc. T ừ 36 đến 40 tuổi: Những năm này bạn có nhiều tốt đẹp về cuộc sống cũng như về thế cuộc , có thể gặp nhiều dịp tốt và thành công việc dự tính của bạn trong khoảng thời gian nầy. T ừ 41 đến 45 tuổi: Những năm này nếu có sáng suốt thế cuộc bạn sẽ được sống giàu sang và phú quý, hưởng được thành công của thế cuộc . Nên bình tỉnh và sáng suốt chọn lấy con đường cho tương lai để có thể đưa thế cuộc bạn lên đến sự tột đỉnh của vinh quang và hạnh phúc. Từ 46 đến 50 tuổi: Những năm này việc làm ăn cũng như mọi việc khác đều tiến triển bình thường, không có việc gì xảy ra cho thế cuộc bạn, nên cẩn thận việc đi xa cũng như giao dịch. T ừ 51 đến 55 tuổi: Thời gian này khá tốt, có thể phát triển được nhiều thời cơ thuận tiện cho cuộc sống, nên lo cho gia đình, sự nghiệp, đừng nghe lời kẻ khác phung phí chuyện tiền của không tốt.

Tìm ở google:

  • tuoi nham thin 2012
  • tu vi tuoi nham thin 2012
  • sinh năm 2012 mạng gì
  • năm 2012 là năm con gì
  • xem tuoi nham thin 2012
  • tu vi sinh nam 2012
  • Tuoi thin 2012
  • nam 2012 menh gi
  • năm 2012 là năm gì
  • xem boi tuoi nham thin 2012