SINH NĂM : 1912 đến 1972 và 2032 Cung CHẤN. Mạng TANG ĐỐ MỘC (cây dâu) Xương cốt CON CHUỘT. Cầm tinh CON BEO

Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng: Nhâm Tý cung Chấn số này, Tang đố mạng Mộc cây tầm trồng dâu. Sanh ra lỗi số mùa Thu, Mùa Hè cũng chẳng có mưu mẹo gì. Bởi sanh lỗi số cực thân, Sáng lo chạy gạo bước chân không ngừng. Đông Xuân thì đặng thuận mùa, Làm ăn có của chẳng thua bạn bè. Cơ mà lại duyên lỡ buổi đầu, Nhiều chổ đi nói khẩn cầu không nghe. Bởi số Nhâm Tý cứng đầu, Ai mà nói khích chẳng cầu chẳng ưa. Chịu người ngọt dịu đầu môi, Cho nên phải khổ thân luộm thuộm nhiều lần. Nhưng nhờ sáng trí sáng dạ , Ai tính mưu mẹo thì nàng biết ngay. Số cô nhờ có quới nhân, Tu nhân tích đức Thần thánh đỡ cho.

CUỘC SỐNG: Tuổi Nhâm Tý thế cuộc lao đao cực nhọc về trí óc nhiều hơn là thể xác. Trung vận thì được đầy đủ, hậu vận an nhàn, nhưng còn nhiều suy nghĩ về sự nghiệp và việc làm ăn, tuy nhiên thế cuộc còn nhiều việc lo lắng, buồn rầu và phiền muộn . Số về trí óc không được rảnh rỗi , có nhiều việc suy nghĩ , cho đến mãn thế cuộc cũng vẫn còn lo và còn khổ thân cực về tâm trí. Tuy vậy, nhờ ở phúc đức phần con cái có thời cơ phát triển mạnh mẽ sau nầy. Tóm lại: tuổi Nhâm Tý khá hay về chuyện tiền của , trí óc nhiều lo nghĩ, con cháu được phát đạt mạnh. Tuổi Nhâm Tý hưởng tuổi thọ trung bình khoảng từ 58 đến 69 tuổi, ăn ở hiền từ, nhân hậu thì sẽ được tăng tuổi thọ , gian ác thì sẽ bị giảm tuổi thọ .

TÌNH DUYÊN: Tuổi Nhâm Tý về phần tình duyên được chia ra làm ba giai đoạn như sau: Nếu sanh vào những tháng nầy, thì thế cuộc phải ba lần đổi thay về vấn đề tình duyên, đó là sanh vào những tháng: 3, 7 và 12 m lịch. Nếu sanh vào những tháng này thì thế cuộc có hai lần đổi thay về vấn đề tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng: 4, 5, 8 và 11 m lịch. Nếu sanh vào những tháng này thì thế cuộc tình yêu của bạn chỉ có 1 lần và hưởng được hạnh phúc hoàn toàn, đó là sanh vào những tháng: 1, 2, 9 và 10 m lịch. Trên đây là diễn tiến về vấn đề tình duyên của tuổi Nhâm Tý theo khoa chiêm tinh và huyền bí học.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH: C ông danh tuổi Nhâm Tý nếu có cũng chỉ ở vào mức độ trung. Gia đạo tuổi nhỏ có nhiều rối rắm, phần con cái không được an vui, nhưng hậu vận thì thanh nhàn và có nhiều tốt đẹp về con cái. Sự nghiệp được vững chắc từ năm 35 tuổi trở đi. Tiền bạc từ trung vận trở lên và từ đó về sau sẽ có nhiều dịp may phát triển về tài lộc.

TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: N ếu làm ăn hay mọi việc có liên quan đến chuyện tiền của và thế cuộc , nên cần chọn những tuổi này làm ăn mau phát đạt và không sợ thất bại, vì các tuổi này thuận về là ăn với Tuổi Nhâm Tý, đó là các tuổi: Giáp Dần, Bính Thìn, Canh Thân.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: T rong việc hôn nhơn nên cần lựa chọn với những tuổi này thì không sợ nghèo túng và thất bại trong thế cuộc , đó là những tuổi hạp về tình duyên và cả tài lộc nữa, đó là các tuổi: Giáp Dần, Bính Thìn, Canh Thân, Canh Tuất. Nếu kết duyên với những tuổi này thì chỉ có một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là các tuổi: Quý Sửu, Đinh Tỵ, Kỷ Mùi, Tân Hợi. Bạn kết hôn với những tuổi nầy, đời bạn có thể phải sống trong một cuộc sống nghèo khổ thân không tạo được những điều kiện bảo đảm cho thế cuộc , đó là bạn kết hôn với những tuổi: Tân Dậu, Kỷ Dậu. Những tuổi trên đây nếu kết hôn, ăn ở với nhau thì nghèo khổ, khó tạo được một cuộc sống đầy đủ hoàn toàn. Những năm ở vào tuổi này kỵ kết hôn, nếu kết hôn thì lâm vào cảnh xa vắng hay có nhiều đau xót về vấn đề tình duyên, đó là những năm bạn ở vào số tuổi: 20, 22, 26, 32, 34, 38 và 44 tuổi. Sanh vào những tháng này tuổi Nhâm Tý có số đa phu, hay ít ra cũng đa đoan về việc lấy chồng, đó là sanh vào những tháng: 1, 4, 5 và 7 m lịch.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ: N ên tránh những tuổi này vì rất đại kỵ trong thế cuộc bạn trong tất cả mọi khía cạnh, nếu kết hôn hay làm ăn với những tuổi này sẽ bị tuyệt mạng hay biệt ly giữa thế cuộc , đó là các tuổi: Nhâm Tý, Ất Mão, Mậu Ngọ, Giáp Tý, Đinh Mão, Canh Ngọ, Bính Ngọ. Những tuổi này không nên làm ăn cũng như về việc kết duyên. Gặp tuổi kỵ trong gia đình nên cúng sao hạn cho cả hai tuổi. Về tình duyên không nên làm lễ hôn nhơn linh đình hay ra mắt bà con thân tộc. Về việc làm ăn không nên giao dịch về chuyện tiền của

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: N hững năm khó khăn nhứt trong thế cuộc bạn, làm ăn khó khăn, gặp nhiều trở ngại trong thế cuộc , đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 34, 38 và 45 tuổi.

NGÀY, GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT: Đ ó là ngày lẻ, tháng lẻ và giờ lẻ. Xuất hành vào những tháng, giờ và ngày này trong suốt đời, không sợ bị thất bại mà trái lại sẽ có thể nắm lấy được sự thành công hoàn toàn.

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: T ừ 20 đến 25 tuổi: Thời gian này gặp nhiều may mắn về tình cảm; tài lộc lẫn công danh có phần yếu kém, nên cẩn thận việc giao dịch, nên cẩn thận bản thân, coi chừng bị lợi dụng tình cảm. T ừ 26 đến 30 tuổi: Thời gian này về cuộc sống, có nhiều phát đạt, nên tránh những sự giao dịch chuyện tiền của không phải là việc làm ăn, nên phòng tai nạn hay bịnh tật trong những năm 27 và 28 tuổi. 29 tuổi kỵ vào tháng 4 có bịnh hoạn. T ừ 31 đến 35 tuổi: Thời gian nầy, nên tránh sự giao dịch về chuyện tiền của , sự nghiệp có thời cơ phát triển mạnh mẽ, nên hùn hạp hay phát triển việc làm ăn, sẽ có nhiều kết quả tốt về phần tài lộc, cuộc sống lên cao. T ừ 36 đến 40 tuổi: Thời gian này nên cẩn thận việc xuất hành hay đi xa, nên tránh việc giao thương, giao dịch có tánh cách lớn lao, thời gian này nên lo việc gia đình thì tốt. 37 tuổi có tai nạn nhỏ. 38 tuổi sẽ có hoạnh tài vào những tháng 4, 7 và 9 m lịch; Ba tháng này đại lợi và đại phát đạt cho tuổi Nhâm Tý. T ừ 41 đến 45 tuổi: Thời gian nầy, gặp nhiều dịp tốt, tạo được thời cơ để phát triển sự nghiệp và thế cuộc , nên dốc hết khả năng sẵn có vào những năm này thì có phần tốt đẹp cho thế cuộc bạn. Từ 46 đến 50 tuổi: Thời gian này không được nhiều tốt đẹp cho phần bổn mạng và tài lộc, nên cẩn thận cho lắm không sự nghiệp và thế cuộc sẽ có nhiều đau xót. T ừ 51 đến 55 tuổi: Thời gian nầy, nên cẩn thận cho gia đình, trong con cái có người gặp khó khăn, dung hòa và sáng suốt, vui tươi cho con cái được phần vui vẻ và tiếp tục cuộc sống hoàn toàn hạnh phúc. T ừ 56 đến 60 tuổi: 56 tuổi, năm này hay đẹp về tình cảm lẫn tài lộc. 57 tuổi, đầy triển vọng tốt đẹp tuy hơi có bịnh hoạn, tài lộc, tình cảm đều thắng lợi. 58 tuổi năm trung bình, tài lộc có đôi phần phát đạt. 59 và 60 tuổi, hai năm này xung kỵ tuổi, coi chừng bổn mạng không được vững.

Tìm ở google:

  • sinh nam 1972 mang gi
  • sinh nam 1972
  • 1972 menh gi
  • sinh năm 1972 mệnh gì
  • tuoi nhâm ty 1972
  • 1972 tuổi gì
  • sinh nam 1972 tuoi gi
  • nam 1972 mang gi
  • xem tuối 1972
  • tuoi ty 1972