SINH NĂM : 1933 đến 1993 và 2053 Cung CHẤN Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm gà) Xương cốt CON GÀ. Cầm tinh CON ĐƯỜI ƯƠIټbr> Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng: Đoán xem số mạng tuổi này, Vàng trong gươm trắng có phần giàu sang. Gái mà sanh đặng can này, Nam Nhâm Quý Nữ rõ ràng chẳng sanh. Đặng sanh sáng suốt tinh thần, Nói năng lưu loát mọi người mếm thương. Quý dậu nhiều kẻ hiền từ, nhân hậu , Ít ai ở dữ gian manh bạo tàn. Hậu vận có của mới an, Không thì chồng vợ khó bề ở yên. Trung niên nay đổi mai dời, Ai mà có chí mới mong vẹn toàn. Sanh ra đặng gái đầu lòng, Làm ăn có khá mới mong làm giàu.

CUỘC SỐNG: Tuổi Quý Dậu thế cuộc có nhiều hay đẹp về vấn đề tài lộc và thế cuộc , tiền vận có nhiều lao đao về duyên số, tiền tài, trung vận cũng có lắm đau buồn về gia đình và bản thân. Nhưng vào hậu vận thì giàu sang, hưởng được tất cả những sự sung sướng trong thế cuộc . Tóm lại: Về thế cuộc , tuổi Quý Dậu tiền vận và trung vận không được tốt, nhưng vào hậu vận thì thanh nhàn sung sướng, sống trong sang giàu phú quý. Tuổi Quý Dậu tiền vận và trung vận có nhiều đau khổ thân lo lắng, buồn rầu và phiền muộn , vào hậu vận mới thanh nhàn sung sướng, số hưởng tuổi thọ trung bình từ 60 đến 76 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu làm ăn có hiền đức thì sẽ được tăng tuổi thọ , gian ác thì sẽ bị giảm tuổi thọ . TÌNH DUYÊN: V ề vấn đề tuổi Quý Dậu, có chia làm ba trường hợp như sau: Nếu sanh vào những tháng sau đây, thế cuộc bạn phải có ba lần đổi thay về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là sanh vào những tháng: 1, 7 và 8 Âm lịch. Nếu sanh vào những tháng sau đây, thế cuộc bạn phải hai lần đổi thay về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 2, 5, 6, 9 và 11 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng sau đây, thế cuộc bạn sẽ không có sự đổi thay về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, chỉ một vợ một chồng mà thôi, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 3, 4, 10 và 12 Âm lịch. Trên đây là diễn tiến về tình duyên và hạnh phúc, bạn nên nhớ lại tháng sanh, để biết thế cuộc với hạnh phúc và tình duyên của bạn.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH: C ông danh lên bổng xuống trầm, số không hưởng được sự tuyệt đối của vấn đề danh vọng. Phần gia đạo có nhiều tốt đẹp và đầy đủ, trong tiền vận và trung vận có hơi bê bối đôi chút, nhưng về toàn diện thì khá tốt đẹp. Sự nghiệp cũng có nhiều tốt đẹp vào khoảng tuổi 36 trở đi và có thể hoàn thành vào tuổi 40. Tiền bạc đầy triển vọng tốt đẹp, nhiều may mắn tạo nên thời cơ cho vần đề chuyện tiền của và có thể được dồi dào vào khoảng tuổi 40 trở đi.

TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: S au đây là những tuổi hạp cho sự làm ăn hay giao dịch về chuyện tiền của của bạn, đó là các tuổi thuận về tài lộc như: Quý Dậu đồng tuổi, Ất Hợi, Đinh Sửu. Những tuổi trên đây rất hạp cho sự làm ăn của bạn nên cộng tác, hợp tác giao dịch chuyện tiền của sẽ có nhiều tốt đẹp như ý muốn.

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: T rong việc lựa chọn lương duyên, hay kết hôn với những tuổi này thì sẽ sống được cao sang quyền quý, đó là nếu bạn kết duyên với các tuổi: Quý Dậu, Ất Hợi, Đinh Sửu, Kỷ Mão, Tân Kỵ và Tân Mùi. Kết hôn với những tuổi này thì có thể sẽ được giàu sang, vì rất hạp với tuổi bạn về đường tình duyên và luôn cả đường tài lộc. Nếu kết duyên với những tuổi sau đây, đời bạn có thể chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là nếu bạn kết hôn với các tuổi: Giáp Tuất, Bính Tý, Canh Thìn. Vì những tuổi trên đây chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà lại không hạp về đường tài lộc, nên chỉ tạo được nột cuộc sống trung bình mà thôi. Nếu kết hôn với những tuổi này thì đời bạn có thể phải sống trong một cuộc sống khó khăn, làm ăn không được phát đạt, mà trái lại có khi cuộc sống của bạn sẽ trở nên bần hàn khổ thân sở, đó là nếu kết hôn với các tuổi: Mậu Dần, Nhâm Thân, Canh Dần. Những tuổi này không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên và cả đường tài lộc, nên chỉ sống nghèo nàn, khổ thân cực trong suốt thế cuộc . Những năm này bạn không nên kết hôn, vì kết hôn thì gặp cảnh xa vắng triền miên, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 20, 25, 26, 32, 37, 38 và 44 tuổi. Nếu bạn sanh vào những tháng nầy, thế cuộc sẽ có nhiều chồng, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 1, 2, 10 và 11 Âm lịch.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ: N ếu làm ăn hay kết hôn nên kỵ những tuổi nầy, vì những tuổi này là những tuổi đại kỵ, nếu kết duyên hay làm ăn sẽ gặp cảnh biệt ly hay tuyệt mạng giữa thế cuộc , đó là các tuổi: Nhâm Ngọ và Canh Ngọ. Gặp tuổi đại kỵ trong việc hôn nhân không nên làm lễ thành hôn, hay ra mắt gia đình, thân tộc. Trong việc làm ăn thì không nên giao dịch về chuyện tiền của . Trong gia đình, thì nên cúng sao hạn cho cả hai tuổi và phải tùy theo sao hạn từng năm của mỗi tuổi mà cúng thì sẽ được giải hạn.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi Quý Dậu có những năm khó khăn nhứt là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 24, 28, 32, 38 và 42 tuổi. Những năm này nên đề phòng tai nạn hay bịnh tật, có hao tài tốn của.

NGÀY, GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Quý Dậu xuất hành vào những ngày lẽ, giờ lẽ, tháng lẽ thì hạp nhứt trong bất cứ việc gì có liên quan đến sự sống và thế cuộc , không sợ bị thất bại.

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: T ừ 18 đến 22 tuổi: Năm 18 tuổi, sẽ có thành công lớn về vấn đề công danh như: Thi đậu, được bầu vào một tổ chức quan trọng hoặc xin được một chỗ làm tốt. Năm 19 tuổi, có một thất bại, như về vấn đề tình cảm. Năm 20 tuổi, hãy đề phòng những người đàn ông lớn tuổi hơn lợi dụng tình cảm để quyến rũ. Năm 21 tuổi, có hoạnh tài vào tháng 6 và 8, kỵ đi xa. Năm 22 tuổi kỵ mùa hè, kỵ lửa. Coi chừng bị phản bội. T ừ 23 đến 27 tuổi: Tình yêu đẹp và chân thành đến với bạn rất chậm, vì sau bao mối tình thoáng qua. Mãi đến năm 23 tuổi bạn mới gặp được một mối tình lớn. Bạn sẽ lập gia đình vào năm 24 hoặc 25 tuổi. Trong hai năm này tình cảm rất vượng, nhưng chuyện tiền của chỉ ở vào mức trung bình. Năm 26 tuổi bạn sẽ được dự một cuộc du lịch bất ngờ đầy lý thú. Năm 27 tuổi, năm thành công trọn vẹn về tình cảm, hạnh phúc cũng như tài lộc. T ừ 28 đến 30 tuổi: Đây là những năm đẹp nhất trong đời bạn và của tuổi bạn. Trong suốt ba năm liền bạn thành công liên miên trên mọi phương diện. Hạnh phúc đến với bạn một cách tuyệt vời. Bạn nên lợi dụng những năm này mà xây dựng tương lai và thế cuộc sẽ chắc chắn được thành công như ý muốn. T ừ 30 đến 35 tuổi: Năm 30 tuổi, không được nhiều may mắn lắm về tình duyên. Năm 31 và 32 tuổi, khoảng thời gian này việc làm ăn có nhiều trở ngại, không hoàn toàn tạo được nhiều thời cơ cho công danh và sự nghiệp, hai năm này ít gặp được những sự may mắn, nhưng sẽ có hoạnh tài vào năm 32 tuổi. Những tháng khác, việc làm ăn ít có kết quả tốt. Năm 33 và 34 tuổi, hai năm này có gặp sự cay đắng về thế cuộc , về vấn đề tình duyên nhiều rối rắm, chuyện tiền của có gặp sự khó khăn. Năm 35 tuổi, tháng 4 kỵ đi xa, tháng 8 phát tài, tháng 9 và 10 đại lợi. T ừ 36 đến 40 tuổi: Khoảng thời gian nầy, cuộc sống nhiều tốt đẹp và cuộc sống có phần tốt đẹp về tài lộc cũng như về công danh và sự nghiệp, khoảng thời gian này việc làm ăn có nhiều thời cơ tạo nên sự nghiệp và tiền tài, năm 38 tuổi, cẩn thận việc đi xa hay giao dịch về chuyện tiền của , những năm khác trung bình. Từ 41 đến 45 tuổi: Năm 41 tuổi, năm này khá tốt cho việc buôn bán, giao thương hay giao dịch về chuyện tiền của , có thắng lợi về vấn đề nầy. Năm 42 và 43 tuổi, hai năm này việc làm ăn không mấy được phát triển chỉ ở vào mức trung bình mà thôi. Năm 44 và 45 tuổi, hai năm này có nhiều hy vọng tốt đẹp về phần gia đạo, chuyện tiền của bình thường, việc làm ăn không được khả quan lắm. T ừ 46 đến 50 tuổi: Khoảng thời gian này bổn mạng có phần suy yếu, không nên đi xa hay giao dịch về chuyện tiền của hay làm ăn lớn có hại cho cuộc sống gia đình. T ừ 51 đến 55 tuổi: Năm 51 và 52 tuổi, hai năm này có tin về con, cháu hay có sự vui mừng về gia đạo, việc làm ăn bình thường. Năm 53 và 54 tuổi, hai năm này nên giao dịch về chuyện tiền của và cuộc sống, thế cuộc nhiều hy vọng thành công về chuyện tiền của . Năm 55 tuổi, năm này bình thường. T ừ 56 đến 60 tuổi: Thời gian này bạn có số tài lộc, gia đình, con cái yên vui, những năm này bạn hưởng được tất cả những sung sướng của thế cuộc , nên cẩn thận về việc giao dịch làm ăn hay sự phát triển về tài lộc.

Tìm ở google:

  • tu vi tuoi dau 1993
  • xem boi tuoi quy dau
  • xem tu vi quy dau 1993
  • xem tu vi 1993
  • xem tu vi tuoi quy dau
  • xem tuoi quy dau
  • con gai sinh thang 3 nam 1993
  • tu vi nu sinh nam 1993
  • xem boi nguoi sinh nam 1993
  • tuoi quy dau