SINH NĂM : 1941 đến 2001 và 2061 Cung TỐN Mạng BẠCH LẠP KIM (chân đèn bằng vàng) Xương cốt CON RẮN. Cầm tinh CON KHỈ Bà Chúa Tiên độ mạng : Tân Tỵ cung Tốn mạng Kim, Vàng ở trong sáp khó tìm lắm thay. Mùa Thu thuận số là may, Thổ vượng tứ quý ít ai dám bì. Lâm nạn có người giải nguy, Giàu nghèo cũng sướng sau thì an thân. Nếu sanh mùa Hạ khổ thân bần, Đông Xuân cũng lỗi chịu phần gian nan. Đặng sanh trúng tuổi là nàng, Hiền lương quân tử là nàng tiểu thơ. Tuổi sanh lỗi số sai giờ, Vét mương, phát cỏ đắp bờ nám da. Duyên tình lỡ dỡ đôi ba, Tiền vận có của cũng là luộm thuộm . Hậu vận đặng khá an nơi, Phật Trời độ mạng thảnh thơi thanh nhàn.

CUỘC SỐNG: Tuổi Tân Tỵ, thế cuộc nhiều cay đắng, lo lắng, buồn rầu và phiền muộn , không bao giờ được sống một cuộc sống sung túc vào trung vận, nhưng tiền vận thì có thời cơ phát triển về công danh, phần công danh có phần sáng tỏ đôi chút; cho nên trong cuộc sống về trung vận có lao đao, không bao giờ được một cuộc sống hoàn toàn đầy đủ, vào hậu vận mới sống an nhàn, mới tạo được một sự nghiệp vững chắc cho thế cuộc . Nói một cách khác, số của tuổi Tân Tỵ vấn đề công danh được sáng tỏ. Trung vận thì có nhiều lao đao, khổ thân não, hậu vận mới được sung sướng và an nhàn. Tuổi Tân Tỵ hưởng tuổi thọ trung bình từ khoảng 68 đến 73 tuổi là mức tối đa, có thể thành công lớn về vấn đề chuyện tiền của và thế cuộc vào lúc hậu vận.

TÌNH DUYÊN: V ề vấn đề tình duyên lại càng nhiều buồn bực hơn nữa, tuổi nhỏ không có một quyết định nên thường bị lợi dụng về vấn đề tình cảm. Sự đổ vỡ của tình yêu buổi đầu là do ở bạn không ngay thẳng và quá nông nổi nên phải chịu nhiều đau xót cho thế cuộc . Nhưng tuổi Tân Tỵ về vấn đề tình duyên cũng chia thành ba trường hợp như sau: Nếu bạn sanh vào những tháng nầy, thì thế cuộc bạn có ba lần đổi thay về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng, 1 và 6 Âm lịch. Nếu bạn sanh vào những tháng này thì thế cuộc bạn phải có hai lần đổi thay về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đó là bạn sanh vào những tháng: 2, 5, 9, 10 và 11 Âm lịch. Và nếu bạn sanh vào những tháng này thì đối với vấn đề tình duyên bạn được sống hạnh phúc hoàn toàn và không có đổi thay về vấn đề tình duyên, đó là bạn sanh vào những tháng: 3, 4, 7, 8 và 12 Âm lịch. Trên đây là những vấn đề diễn tiến về tình duyên và hạnh phúc của bạn, qua nhận xét theo khoa tướng số và huyền bí học. Nếu bạn có một trong những trường hợp trên, bạn nên an phận và cho đó là định luật của thế cuộc .

GIA ĐẠO, CÔNG DANH: P hần công danh sáng tỏ và gặp nhiều may mắn vào tuổi nhỏ. Trung vận cũng có thể phát triển được về công danh. Gia đạo không được êm ấm lắm vào trung vận, cho đến hậu vận mới được an vui và hưởng được hạnh phúc. Về phần sự nghiệp thì có nhiều kết quả và có thể hoàn thành được sự nghiệp của mình vào khoảng tuổi 44 trở lên. Tiền bạc vào trung vận rất khó khăn, hậu vận mới được đầy đủ và dễ dàng.

TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: N hững tuổi này rất hạp cho sự làm ăn của bạn trong thế cuộc , sự làm ăn và tạo lấy chuyện tiền của là điều quan trọng, nếu không lựa chọn tuổi hạp, để giao dịch, giao thương, hợp tác hay cộng tác thì gặp phải nhiều thất bại, nhưng nếu bạn biết tuổi hạp với mình mà làm ăn, hợp tác hay cộng tác thì sẽ gặp nhiều may mắn, để tạo lấy một cuộc sống đầy đủ và sung túc, thế cuộc mới đẩy mạnh lên cao, trong thế cuộc nếu hợp tác làm ăn hay cộng tác bất cứ một việc gì có liên quan đến cuộc sống thì nên lựa cho được những tuổi nầy: Tân Tỵ đồng tuổi, Nhâm Ngọ, Ất Dậu. Ba tuổi này rất hạp với tuổi Tân Tỵ bất cứ việc gì trong sự làm ăn, bạn nên cộng tác, hợp tác hay giao dịch chuyện tiền của thì hưởng được nhiều hay đẹp về chuyện tiền của .

LỰA CHỌN VỢ CHỒNG: T rong việc hôn nhơn và hạnh phúc, bạn cũng cần lựa chọn người hạp với tuổi mình, mới có thể đẩy mạnh cuộc sống lên đến mức độ cao của con đường hạnh phúc. Nếu bạn kết hôn được với các tuổi sau đây, thì thế cuộc bạn hoàn toàn tốt đẹp, cuộc sống của bạn mới đó là bạn kết duyên với các tuổi: Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, Ất Dậu, Đinh Hợi, Mậu Tý, Kỷ Mão. Nếu bạn kết hôn với tuổi Tân Tỵ, Nhâm Ngọ, thế cuộc có thời cơ tạo được nhiều may mắn về chuyện tiền của và sống được một cuộc sống sung túc hoàn toàn. Với tuổi Ất Dậu, Đinh Hợi, hai tuổi này hạp cho sự giàu sang, phú quý. Với tuổi Mậu Tý, Kỷ Mão, hai tuổi này hạp cả đường tình duyên mà cả về đường tài lộc, có thể tạo được một cuộc sống vui tươi và êm ấm cho gia đình, hạnh phúc. Những tuổi trên hào con đông đủ. Nếu bạn kết duyên với những tuổi nầy, thế cuộc của bạn chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi, đó là bạn kết duyên với các tuổi: Giáp Thân, Bính Thân. Hai tuổi này chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà lại không hạp về đường tài lộc, nên bạn chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi. Nếu bạn kết duyên với những tuổi nầy, bạn có thể không tạo được một cuộc sống hoàn toàn đầy đủ mà trái lại suốt đời có khi phải gặp những sự nghèo khổ thân triền miên, đó là nếu bạn kết duyên với các tuổi: Bính Tuất, Canh Thìn, Giáp Tuất, Nhâm Thìn. Những tuổi trên chẳng những không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà lại không hạp cả về đường tài lộc, nên có thể phải sống nghèo nàn trong suốt thế cuộc . Những năm này bạn không nên kết hôn, vì năm khắc tuổi. Nếu kết hôn thì gặp cảnh xa vắng triền miên trong thế cuộc , đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 17, 23, 29, 35, 41 và 47. Nếu bạn sanh vào những tháng này có số đa phu hay có thể có nhiều chồng, đó là nếu bạn sanh vào những tháng: 1, 2, 10 và 11 Âm lịch.

NHỮNG TUỔI ĐẠI KỴ: T rong đời bạn dù kết hôn hay làm ăn đều phải thận trọng. Những tuổi dưới đây rất xung khắc, nếu kết duyên hay làm ăn bạn sẽ bị tuyệt mạng hay chịu cảnh biệt ly vào giữa thế cuộc , đó là những tuổi xung kỵ và khắc tuổi với Tân Tỵ như các tuổi: Quý Mùi, Kỷ Sửu, Canh Dần, Ất Mùi, Mậu Dần và Đinh Sửu. Bạn nên tránh xa những tuổi này thì tốt hơn.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi Tân Tỵ có những năm khó khăn nhứt, làm ăn không được phát đạt, gặp nhiều rủi ro và không tạo được chuyện tiền của , đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 24, 28, 34 và 40 tuổi. Những năm này nên đề phòng hao tài hay bịnh hoạn.

NGÀY, GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Tân Tỵ thuận vào ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ. Xuất hành theo ngày và giờ nói trên, bạn sẽ thâu hái được nhiều kết quả về việc làm ăn, không sợ có sự thất bại hay hao tài tốn của phi lý, vì những ngày, giờ mới trên là những ngày giờ đại lợi, áp dụng trong suốt thế cuộc .

DIỄN TIẾN TỪNG NĂM: T ừ 16 đến 20 tuổi: 16 tuổi, năm này gặp nhiều việc tốt, có thể thành công về đường tài lộc, cuộc sống có phần phát đạt và nhiều may mắn, trong vấn đề tình cảm có sự sôi động và gặp nhiều việc bất ngờ, còn trong cuộc sống, năm này gặp dịp tốt vào những tháng: 4 và 6 Âm lịch. 17 tuổi hay đẹp về vấn đề tình cảm, năm này có đại kỵ vào tháng 3. Tháng 6 đại lợi, làm ăn giao dịch chuyện tiền của tốt. Năm 18 tuổi, năm này có phần suy yếu về tài lộc vào mùa xuân, những tháng khác trung bình. Năm 19 tuổi, được nhiều việc tốt, làm ăn, đi xa, mua bán, giao dịch về chuyện tiền của sẽ có nhiều kết quả khả quan. 20 tuổi, tròn vẹn và có nhiều hay đẹp trong cuộc sống trọn năm. T ừ 21 đến 25 tuổi: 21 tuổi, tuổi này có thể thành công về thế cuộc và sự nghiệp, vào những tháng 7 và 8 có tài lộc. 22 tuổi, năm này quá xấu, không nên đi xa vào những tháng 3 và 4. Tháng 5 và 6 có đại lợi và có nhiều phương tiện thành tựu về dự tính. 23 tuổi, trong năm này đề phòng tai vạ, thế cuộc bạn không được may mắn lắm trong năm nầy. 24 tuổi, sẽ có nhiều dịp may đưa đến trong thế cuộc bạn. Năm 25 tuổi, năm này bạn cẩn thận vào tháng 6 và 8, ngoài ra những tháng khác trung bình. T ừ 26 đến 30 tuổi: 26 tuổi, năm này chỉ có tài lộc nhỏ, những tháng 6, 8 làm ăn được, xuất hành đi xa hay giao thương buôn bán thì có lợi. 27 tuổi, năm 27 tuổi có đau bịnh hay có thể lâm vào tình trạng thiếu kém. 28 tuổi, có sự phát đạt rõ rệt. 29 tuổi, năm này bạn có thể thành công trên cuộc sống về tình cảm cũng như về chuyện tiền của . Năm 30 tuổi, bạn nên cẩn thận, sẽ có hao tài tốn của vào năm nầy. T ừ 31 đến 35 tuổi: Năm 31, năm này không được tốt lắm về đường tài lộc, nhưng đi xa thì có lợi to. Năm 32 tuổi, tràn đầy hy vọng, sẽ có những thắng lợi lớn trên thế cuộc . 33 tuổi, thanh bình, toàn năm chỉ ở trong mức độ bình thường mà thôi. Năm 34 tuổi, năm này bạn nên cẩn thận làm ăn, cần có nhiều nghĩ suy trước, bạn nên đề phòng có hao tài tốn của. Năm 35 tuổi, năm này cũng nên cẩn thận chuyện tiền của , nếu không sẽ hao tài tốn của. T ừ 36 đến 40 tuổi: 36 tuổi, năm này kỵ đi xa vào tháng 4 và 6, tháng 7 và 8 có tài lộc và có thể thành công về làm ăn và giao dịch. 37 tuổi, năm này đầy triển vọng tốt đẹp trong việc làm ăn, gia đình êm ấm. 38 tuổi, có bệnh hoạn hay hao tài nhỏ, không có gì quan trọng xảy ra cho cuộc sống. 39 tuổi, được tốt, có thể phát triển về việc làm ăn và buôn bán. Năm 40 tuổi, khá tốt sẽ có những sự vui mừng sắp đến. T ừ 41 đến 45 tuổi: Tuổi 41, tuổi này khá tốt, có thể thành tựu về vấn đề tình cảm, việc giao dịch bạn bè có thời cơ tốt tạo thành những sự may mắn về công danh sự nghiệp. 42 tuổi, đầy đủ, năm này không xảy ra việc gì quan trọng cho cuộc sống. 43 tuổi, năm này có thể có kết quả tốt về vấn đề chuyện tiền của . 44 tuổi, năm này được khá tốt, sẽ có nhiều kết quả về nghề nghiệp. 45 tuổi, tuổi nầ có nhiều kết quả về tài lộc lẫn tình cảm. Từ 46 đến 50 tuổi: 46 tuổi, bổn mạng yếu kém, nên cẩn thận về bệnh hoạn. 47 tuổi, năm này có nhiều thiếu kém về chuyện tiền của , không nên suy nghĩ nhiều, nên an phận. 48 tuổi, năm này làm tròn bổn phận là tốt không nên giao thương và giao dịch về chuyện tiền của . 49 tuổi, năm này có nhiều triển vọng tốt đẹp về nghề nghiệp, cũng như về cuộc sống, có thành công đôi chút về tài lộc. 50 tuổi, năm này bổn mạng có yếu kém, nên cẩn thận về việc giao dịch vấn đề chuyện tiền của và cuộc sống.

Tìm ở google:

  • xem tuoi 2001
  • xem boi tuoi 2001
  • tân ty 2001
  • tuoi tan ty nam 2001
  • xem boi tuổi tân tỵ 2001
  • tuoi ty nam 2001
  • tư vi 2001
  • xem tu vi tuoi ty 2001
  • xem boi 2001
  • xem tuoi nam 2001