Xem tử vi tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 (+-60)- Nam mạng

SINH VÀO NĂM: 1935 tới 1995 và 2055 Cung Đoài- Mạng SƠN ĐẦU HỎA .


CUỘC SỐNG: Tuổi Ất Hợi có khá nhiều hay đẹp về cuộc sống, số sung sướng vào thời trung vận, nghĩa là khoảng từ 22 tới 40 tuổi, hậu vận lại được an nhàn, sung sướng, không có vấn đề đổ vỡ về sự nghiệp, nếu đã tạo được sự nghiệp. Nếu chưa tạo được sự nghiệp thì thời trung vận có khá nhiều cơ hội tạo lấy được sự nghiệp của bạn vậy. Vào năm 32 tuổi nên cẩn thận cho lắm, qua 34 tuổi mới được hoàn mỹ êm đẹp và đầy ấp và hoàn hảo. Tiền bạc cũng có thể tạo được khá nhiều cơ hội thuận tiện cho việc tạo lấy những kết quả về tài lộc và tiền tài. Năm 39 tuổi cũng có khá nhiều cơ hội tốt đẹp cho bạn về tất cả mọi khía cạnh trên cuộc sống. Vậy nếu chưa tạo được cơ hội phát triển sự nghiệp thì nên bình tĩnh mà chờ lấy cơ hội thuận tiện sẽ tới. Tuổi Ất Hợi được tốt vào thời hậu vận, cũng có thể tạo được 1 cuộc sống đầy ấp và hoàn hảo, vào hậu vận có khá nhiều tiền của. Số hưởng tuổi thọ tầm từ 58 tới 76 tuổi là mức tối đa. Làm lành ở hiền thì sẽ được gia tăng tuổi thọ, ác, thủ đoạn thì bị giảm kỷ.

TÌNH DUYÊN: Tuổi Ất Hợi đối với vấn đề tình duyên có khá nhiều thay đổi quan trọng trong cuộc sống lúc tuổi nhỏ, nhưng khi tuổi lớn lên thì đuợc đầy ấp và hoàn hảo hạnh phúc. Tuy nhiên theo khoa chiêm tinh và tướng số, tuổi Ất Hợi đối với vấn đề tình duyên và hạnh phúc như sau: Nếu bạn sinh vào những tháng này, thì cuộc sống bạn phải có 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đấy là bạn sinh vào những tháng: 2, 3 và 9 Ââm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì bạn phải có 2 lần thay đổi về tình duyên, đấy là bạn sinh vào những tháng: 4, 6, 7, 8, 10 và 11 Ââm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc sống bạn được hoàn mỹ hạnh phúc, đấy là bạn sinh vào những tháng: 1, 5 và 12 Ââm lịch. Ở trên là bản nhận xét những diễn biến của cuộc sống bạn về tình duyên và hạnh phúc của bạn, vậy bạn nên nhớ lại bạn sinh vào những tháng nào để quyết định cho cuộc sống bạn.


GIA ĐẠO, CÔNG DANH, SỰ NGHIỆP: Về vấn đề gia đạo có hơi ít được êm ấm lúc đầu nhưng sau đấy thì hoàn mỹ được hưởng khá nhiều phước lộc, phần gia đạo có khá nhiều hay đẹp vào tuổi 34 trở lên, tuổi 32 hãy còn khá nhiều thắc mắc về gia đạo. Công danh thì chỉ ở vào mức độ tầm bình, không lên cao và cũng không xuống thấp, vừa phải đầy ấp và hoàn hảo về vấn đề này. Vào tuổi 34 trở lên thì sự nghiệp mới vững chắc được, tiền vận chưa được êm ấm, sự nghiệp hãy còn long bong chưa định được mức vững bền của nó. Tiền bạc cũng tùy theo công danh và sự nghiệp nhưng cũng vào số tuổi 34 trở lên mới cũng có thể tạo được đầy ấp và hoàn hảo.


TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: Trong công việc làm ăn mua bán hay bất kỳ công việc nào khác trong lãnh vực cuộc sống, bạn nên chọn lựa những người tuổi hạp với tuổi mình, mới cũng có thể làm ăn được thành đạt, tiền bạc được dồi dào, và không sợ có sự thất bại trong cuộc sống, đấy là những người tuổi Đinh Sửu, Canh Thìn, Quý Mùi. những người tuổi này là những người tuổi rất hạp cho sự làm ăn của bạn, nên hùn hạp, cộng tác hay hợp tác đều thâu đoạt được khá nhiều kết quả tốt đẹp cho cuộc sống.


CHỌN LỰA HÔN NHÂN: Trong việc hôn nhân và hạnh phúc, bạn chọn được những người tuổi hạp thì cuộc sống cũng có thể đẩy mạnh lên cuộc sống đầy hoa gấm, trong sự chọn lựa hôn nhân và hạnh phúc, bạn nên chọn cho kỳ được những người tuổi này: Đinh Sửu, Canh Thìn, Quý Mùi, Giáp Tuất. Nếu bạn nên duyên với tuổi Đinh Sửu và Canh Thìn, cuộc sống của bạn được đẩy mạnh lên nhờ vậy cuộc sống được hoàn mỹ giàu sang phú quý. Nếu bạn nên duyên với tuổi Quý Mùi và Giáp Tuất, cuộc sống bạn sẽ có khá nhiều hay đẹp về vấn đề tài lộc và tiền tài, công danh bạn được lên cao tiền bạc đầy ấp và hoàn hảo. Ở trên là những người tuổi mà bạn nên nên duyên và sẽ được sống hoàn mỹ đầy ấp và hoàn hảo, hào con đầy ấp và hoàn hảo và tạo được cuộc sống vui tươi, giàu sang, phú quý. Nếu bạn nên duyên với những người tuổi này đời sống của bạn chỉ tạo được 1 cuộc sống tầm mà thôi, vì những người tuổi này chỉ hạp về đường tình duyên mà không hạp về đường tài lộc và tiền tài, đấy là những người tuổi: kỷ Mão, Quý Dậu, Tân Mão: Kết hôn với những người tuổi này chỉ cũng có thể tạo được 1 cuộc sống đủ ăn, đủ mặc là cùng. Nếu bạn nên duyên với những người tuổi này bạn sẽ gặp phải khá nhiều sự khó khăn lắm mới tạo được 1 cuộc sống hơi tạm gọi là đầy ấp và hoàn hảo và cuộc sống luôn luôn sống trong nghèo túng suốt đời, đấy là bạn nên duyên với những người tuổi: Ất Hợi, Bính Tý, Tân Tỵ, Nhâm Ngọ. những người tuổi này chẳng những không hạp về vấn đề tình duyên cũng như không hạp về vấn đề tài lộc và tiền tài, nếu bạn nên duyên thì cuộc sống trở nên nghèo túng, khó khăn. Những năm này có việc xung khắc với tuổi bạn trong việc tạo lấy hôn nhân và hạnh phúc, đấy là các năm mà bạn ở vào số tuổi: 15, 21, 27, 33, 39, 45 và 51 tuổi. Những năm này luận việc hôn nhân không thành, hay thành thì lâm vào cảnh xa vắng thường xuyên. Bạn sinh vào những tháng này sẽ có số đào hoa, cuộc sống có khá nhiều thê thiếp, khá nhiều người chú ý và muốn nên duyên, đấy là bạn sinh vào những tháng: 2, 3, 5, 8, 9 và 10 Ââm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này chắc chắn bạn sẽ có nhiều đời vợ, hoặc nếu không cũng sẽ có khá nhiều dòng con.


những người tuổi ĐẠI KỴ: Nếu làm ăn hay nên duyên hay bất cứ việc gì khác, có liên quan tới sự sống và cuộc sống thì bạn nên tránh những người tuổi này, đấy là những người tuổi: Mậu Dần, Giáp Thân, Canh Dần, Nhâm Thân. Bạn nên duyên hay làm ăn với những người tuổi này, cuộc sống của bạn sẽ bị khá nhiều đau thương, cũng có thể xảy ra tuyệt mạng hay lâm vào cảnh biệt ly đau đớn vô cùng, vì những người tuổi này là những người tuổi đại xung khắc với tuổi bạn. Gặp tuổi kỵ trong việc làm ăn, không nên hợp tác hay mua bán về tiền bạc. Gặp tuổi kỵ trong việc hôn nhân và hạnh phúc, nếu ăn ở với nhau thì không nên làm lễ thành hôn hay rất kỵ sự ra mắt cha mẹ họ hàng. Gặp tuổi kỵ trong con cái hay gia đình, phải cúng sao giải hạn cho cả 2 và làm phước đức thì sẽ được giải hạn.


NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Những năm khó khăn là những năm mà bạn làm ăn ít được tốt, gặp khá nhiều trở ngại và không gặp được 1 việc gì khả dĩ tạo được tiền bạc. đấy là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 23, 31, 32, 33 và 42 tuổi. Những năm này bạn nên đề phòng tai nạn bệnh tật, hay những khó khăn trong nghề nghiệp.


NGÀY, GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Ất Hợi hạp với những ngày chẵn, giờ chẵn, và tháng chẵn. Xuất hành trong những ngày giờ và những tháng kể trên bạn sẽ được thâu đoạt khá nhiều kết quả về tài lộc và tiền tài cũng như về mọi sự làm ăn, mua bán, giao thương, không 3o giờ có sự thất bại, vì bạn đã xuất hành đúng vào những ngày, giờ và tháng thì sẽ đại lợi cho bạn.


diễn biến TỪNG NĂM: Từ 22 tới 27 tuổi: Tuổi 22, còn khá nhiều bê bối. Việc làm ăn có khá nhiều trắc trở và có những khổ tâm vì gia đình lẫn việc làm ăn. Năm này là năm rất khó khăn trong việc làm ăn của bạn, 23 tuổi, lại phải chịu 1 năm cay đắng nữa, bạn nên cẩn thận vào những tháng 6 và 8 có đại nạn hay hao tài tốn của. 24 tuổi, được tốt, việc làm ăn và phát triển được tốt và khá có khá nhiều hay đẹp thâu được khá nhiều kết quả về tài lộc và tiền tài, 25 tuổi, năm đại lợi của bạn, nhấtlà những tháng 6 và 7. Những tháng này được tốt đẹp và hoàn mỹ êm ấm, có phát triển về tài lộc và tiền tài. 26 và 27 tuổi, được tốt vào những tháng đầu năm, những tháng cuối năm xấu, nên đề phòng có việc nguy hiểm vào tháng 10 và 11. Từ 28 tới 35 tuổi: Vào số tuổi 28 có khá nhiều tài lợi vào những tháng 7 và 9, những tháng khác bình thường. Năm 29 không nên đi xa vào những tháng 7 và 11, những tháng này kỵ tuổi nên tránh việc làm ăn và mua bán. Năm 30 tuổi, cũng có thể thâu đoạt khá nhiều kết quả tốt về tài lộc và tiền tài vào những tháng 1 và 4, những tháng khác tầm . Năm 31 và 32, 2 năm bình thường chỉ trừ tháng 3 vào năm 31 tuổi có hao tài hãy nên nhịn nhục nếu không sẽ tai vạ. Năm 33 và 34 tuổi, 2 năm này khá tốt, nhưng vào năm 33 tuổi được có khá nhiều tài lộc và tiền tài vào tháng 4 và 7. Năm 34 tuổi, tránh việc giao thương vào những tháng 9 và 12. Năm 35 tuổi, có phát tài vào những tháng 6 và 8, kỵ tháng 10, toàn năm đều êm đẹp có thâu được khá nhiều kết quả về tài lộc và tiền tài. Từ 36 tới 40 tuổi: Năm 36 tuổi được phát tài vào tháng 4, hao tài vào tháng 6, những tháng khác tầm . Năm 37 và 38 tuổi, 2 năm này thành công về những việc dự tính. Năm 37 tuổi thành đạt. Năm 38 tuổi có đầy ấp và hoàn hảo và hay đẹp vào những tháng 8 và 12. 2 năm này bạn được tốt đẹp về tài lộc và tiền tài và tình cảm. Năm 39 và 40 tuổi, 2 năm này không phát triển về vấn đề tài lộc và tiền tài, nhưng phát triển mạnh mẽ về vấn đề tình cảm gia đình. Từ 41 tới 45 tuổi: Khoảng Khoảng thời gian này không có gì quan trọng xảy ra trong cuộc sống, về tài lộc và tiền tài, làm ăn cũng như về mua bán, chỉ trừ năm 42 hơi xấu cho bổn mạng. Năm 43 kỵ tháng 10 và toàn mùa đông. 44 tuổi kỵ tháng 6, những tháng kỵ có đau bệnh hoặc bị hao tài. Từ 46 tới 50 tuổi: 46 tuổi khá tốt, vững vàng về sự nghiệp. 47 tuổi, có đại nạn vào những tháng 8, 10, 11, 3 tháng này hãy cẩn thận, có đau buồn trong gia đình. Ngoài ra những năm khác khá tốt.

Bài Viết Liên Quan

'