Xem tử vi tuổi Đinh Hợi sinh năm 2007 (+-60)- Nam mạng

SINH VÀO NĂM: 1947 tới 2007 và 2067  Cung CẤN.-Mạng  THỔ .


CUỘC SỐNG: Tuổi Đinh Hợi cuộc sống tuổi nhỏ đầy ấp và hoàn hảo và vui tươi, sống 1 cuộc sống đầy phần sung túc. Nhưng vào thời trung vận tức là vào tuổi 20 tới 36 có lắm u buồn. Tuy nhiên cuộc sống vẫn ở vào phần tốt đẹp. Đường công danh sẽ lên cao vào khoảng từ 26 tuổi trở lên, vào thời hậu vận thì hoàn mỹ tốt đẹp, sống đầy ấp và hoàn hảo và càng tăng thêm sự vui vẻ của cuộc sống. 3o giờ cũng lấy căn bản khả năng tạo lấy được phần danh vọng mai sau. Tuổi Đinh Hợi rất khá nhiều rất khá nhiều tốt đẹp đủ mọi khía cạnh cuộc sống. Đời sống hoàn mỹ ở trên trung từng của cuộc sống và cũng có thể nếu đầy ấp và hoàn hảo sự sáng suốt sẽ lên tới thượng từng của xã hội. Tóm lại: cuộc sống của tuổi Đinh Hợi sẽ hoàn mỹ tốt đẹp, triển vọng của tương lai đầy vui tươi và sung sướng của cuộc sống, cũng có thể mạng số sẽ lên tới cuộc sống thượng từng của xã hội. Số ít được hay đẹp về vấn đề tình duyên, từ 30 tuổi trở lên mới có kết quả hay về đường danh vọng. hưởng tuổi thọ từ 56 tới 68 tuổi là mức tối đa, nếu có có phúc thì sẽ được gia tăng tuổi thọ, ác, thủ đoạn thì sẽ bị giảm kỷ.


TÌNH DUYÊN: Về vấn đề tình duyên của tuổi Đinh Hợi ít được hoàn mỹ tốt đẹp vào buổi đầu, có vài lần thay đổi và đổ vỡ, vấn đề tình yêu khó đi tới con đường hạnh phúc. Theo khoa tướng số, số tử vi nhận xét rằng tuổi Đinh Hợi sẽ có khá nhiều đau khổ về vấn đề tình duyên, tuy nhiên căn cứ vào tháng sinh mà xác định, thì tuổi Đinh Hợi chia ra làm 3 giai đoạn như sau: Nếu bạn sinh vào những tháng này, thì trong cuộc sống bạn có 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên, đấy là bạn sinh vào những tháng 4, 8, 9 và 12 Ââm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này, thì cuộc sống bạn có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên, đấy là bạn sinh vào những tháng 1, 2, 3, 5 và 10 Ââm lịch. Và nếu bạn sinh vào những tháng này, thì cuộc sống bạn hoàn mỹ được hưởng lấy hạnh phúc và chỉ có 1 vợ 1 chồng mà thôi, đấy là bạn sinh vào những tháng 6, 7 và 11 Ââm lịch. Ở trên là những diễn biến về vấn đề tình duyên của bạn theo sự sinh đẻ từng tháng của bạn với cuộc sống.


GIA ĐẠO, CÔNG DANH, SỰ NGHIỆP: Về công danh có phần lên cao vào tuổi 26 trở lên, nếu có khá nhiều sáng suốt và kiên nhẫn bạn sẽ lên tới tuyệt đỉnh của phần danh vọng. Gia đạo đầy ấp và hoàn hảo và sống trong sự vui vẻ của cuộc sống, phần gia đạo không có gì quan trọng chỉ có quan trọng về vấn đề công danh. Sự nghiệp cũng có thể lên cao vào khoảng tuổi 36 trở lên. Tiền bạc được hoàn mỹ tốt đẹp, có triển vọng về tiền tài. Số sống sang cả, vấn đề tiền tài chỉ là vấn đề phụ thuộc công danh, khi công danh đã lên cao thì sự nghiệp và tiền tài thêm phần vững chắc và sung túc. Nhưng phần công danh như đã nói trên thì vấn đề sự nghiệp và tiền tài sẻ không còn thắc mắc nữa vậy.


TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: Vrong việc phát triển công danh, cộng tác hay hợp tác làm ăn, hay trong tình bè bạn cũng nên chọn lựa những người tuổi hạp với tuổi mình, mới cũng có thể nương vào đấy mà sáng tạo công danh sự nghiệp. Tuổi Đinh Hợi hợp làm ăn, kết bạn hay mọi vấn đề khác trong cuộc sống đều hạp với những người tuổi: Canh Dần, Nhâm Thìn. 2 tuổi này cũng có thể hợp tác hay làm ăn có cơ hội phát triển công danh, sự nghiệp lẫn tiền tài. Bạn nên kết bạn hay mua bán với những người tuổi này rất tốt để tạo ra tiền bạc.


CHỌN LỰA HÔN NHÂN: Sau đây là những người tuổi hạp cho sự nên duyên hay tạo lấy hạnh phúc. những người tuổi này làm cho cuộc sống bạn được tạo lấy cơ hội và dễ dàng làm ăn hay trong mọi khía cạnh khác của cuộc sống, đấy là những người tuổi: Canh Dần, Nhâm Thìn, Bính Tuất. Bạn kết hôn với tuổi Bính Tuất: Cuộc sống bạn được đẩy mạnh lên cuộc sống hoàn mỹ tốt đẹp. Với tuổi Canh Dần: Bạn dễ tạo ra tiền bạc và cũng có thể hưởng được đầy ấp và hoàn hảo sự sung sướng. Với tuổi Nhâm Thìn, cuộc sống hoàn mỹ phát triển về danh vọng. Ở trên là những người tuổi mà nếu bạn nên duyên cuộc sống sẽ được đầy ấp và hoàn hảo và cũng có thể đẩy cuộc sống tới chỗ sang giàu. Kết hôn với những người tuổi này đời bạn chỉ có 1 cuộc sống tầm mà thôi, đấy là bạn nên duyên với những người tuổi: Đinh Hợi, kỷ Sửu, Quý Tỵ, Ất Mùi. những người tuổi này chỉ hạp về đường tình duyên mà không hạp về khía cạnh nào khác. Bạn nên duyên hay xây dựng hạnh phúc với những người tuổi này cuộc sống sẽ không tạo được đầy ấp và hoàn hảo mà cũng có thể phải sống trong sự nghèo túng và khó khăn trong mọi lãnh vực cuộc sống mà thôi, đấy là bạn nên duyên với những người tuổi: Tân Mão, Ất Dậu, kỷ Mão, Quý Mão. những người tuổi này không tạo được gì khả dĩ bảo đảm cho cuộc sống nếu kết hợp với tuổi bạn. Có những năm rất xung khắc tuổi bạn, không nên cưới vợ hay nên duyên trong những năm này, vì tính chuyện hôn nhân sẽ không thành, hay thành thì phải chịu cảnh xa vắng, triền miên, những năm mà bạn ở vào số tuổi: 18, 24, 30, 36, 42, 48 và 54 tuổi. Những năm mà bạn ở vào số tuổi này rất kỵ việc cưới xin. Bạn nếu sinh vào những tháng này sẽ có số đào hoa. Có khá nhiều thê thiếp trong cuộc sống hay khá nhiều tình yêu, đấy là bạn sinh vào những tháng: 1, 2, 3, 4, 8 và 9 Ââm lịch. đấy là bạn sinh vào những tháng tốt đẹp và có khá nhiều người khác phải lưu ý về chuyện tình duyên, cũng như là bạn có số đào hoa vậy.


những người tuổi ĐẠI KỴ: Với những người tuổi này, bạn không nên hợp tác làm ăn hay nên duyên, bất cứ những sự gì trong cuộc sống đều đại xung kỵ, nếu không bạn sẽ bị tuyệt mạng hay biệt ly, không tốt đẹp cho cuộc sống, đấy là những người tuổi: kỷ Sửu, Ất Mùi, Tân Sửu, Quý Mùi. những người tuổi này chẳng những không giúp bạn, mà còn làm hại cho cuộc sống bạn thêm. Gặp tuổi kỵ trong việc làm ăn, nên tránh sự mua bán về tiền bạc, Gặp tuổi kỵ trong vấn đề hôn nhân và hạnh phúc, nên tránh việc làm lễ thành hôn và ra mắt họ hàng linh đình. Gặp tuổi kỵ trong gia đình gia tộc thì nên cúng sao cho cả 2 tuổi thì sẽ được giải hạn.


NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi Đinh Hợi có những năm khó khăn nhấttrong cuộc sống, làm ăn ít được kết quả, tính việc hôn nhân sẽ có khá nhiều rắc rối, hay bất cứ mọi vấn đề, đều khó khăn và ít được thành tựu, đấy là những năm mà bạn ở vào số tuổi 24, 28, 30 và 36 tuổi. Những năm này bạn nên đề phòng tai nạn, bệnh tật hay những sự đổ vỡ về tình duyên hay sự nghiệp.


GIỜ, NGÀY XUẤT HÀNH TỐT NHẤT: Tuổi Đinh Hợi có những ngày giờ xuất hành hạp nhấttrong đời là những ngày chẵn, giờ lẻ và tháng lẻ, xuất hành vào những ngày, giờ kể trên, cuộc sống sẽ không 3o giờ gặp sự thất bại và luôn luôn có kết quả tốt.


DIỄN BIẾN TỪNG NĂM: Từ 20 tới 25 tuổi: 20 tuổi có khá nhiều buồn rầu, năm này không có khá nhiều may mắn cho lắm, vào tháng 8 trở lên thì có hy vọng khá nhiều về đường công danh. Tuổi 21 có triển vọng về đường tình duyên và có khá nhiều hy vọng nắm bắt được thắng lợi cho cuộc sống, năm này tiền bạc tuy không có tạo được khá nhiều nhưng cuộc sống có phần vui tươi và sung túc. 22 tuổi, năm này hơi kỵ tuổi, nên cẩn thận trong việc xuất hành, đi xa vào những tháng 6 và 8, ngoài ra những tháng khác bình thường. 23 tuổi, năm này đề phòng tai nạn, rất xung khắc vào tháng Giêng và 10, không nên phát triển nghề nghiệp, hay làm ăn thất bại, trừ những tháng 4 và 6 thì tốt. 24 tuổi, năm này có kết quả về đường công danh lẫn tình duyên và sự nghiệp, cuộc sống có phần thành đạt mạnh, 25 tuổi, năm bình thường chỉ có sôi động và vấn đề tình duyên, gia đạo mà thôi. Riêng tháng 5 thì có tài lộc và tiền tài hay của hoạch tài. Từ 26 tới 30 tuổi: 26 tuổi, khá nhiều tốt đẹp cho cuộc sống, công danh đã bắt đầu lên cao, cuộc sống có phần thay đổi và tình duyên lẫn sự nghiệp đều có phương diện mạnh mẽ. 27 tuổi, năm này có kết quả về tài lộc và tiền tài vào những tháng Giêng và 3, ngoài ra, những tháng khác được tốt về đường công danh lẫn tình duyên. 28 và 29 tuổi, 2 năm không có vấn đề gì sôi động, chỉ bình thường trong mọi công việc làm ăn cũng như vấn đề tiền bạc mà thôi. Trừ năm 25 tuổi, có xung kỵ vào tháng 6 và 11, 2 tháng này có hao tài đôi chút và bệnh hoạn. Năm 30 tuổi có tiến triển về nghề nghiệp. Từ 31 tới 35 tuổi: Vào số tuổi 31, ít được hay đẹp lắm, bạn nên cẩn thận đề phòng vào năm này, năm mang khá nhiều tai tiếng và cuộc sống có khá nhiều thay đổi, có sự lo lắng bình thường. Năm 32 tuổi, không nên giao phó cho ai tiền bạc cũng như mọi sự mọi sự cộng tác hay hợp tác làm ăn. năm 33 tuổi, khá nhiều sự buồn lo, vấn đề tiền bạc trở nên khó khăn, khó tạo được những chuyện hay đẹp trong cuộc sống. Năm 34 tuổi, phát triển mạnh trong mọi vấn đề, vào tháng 3 thì tốt, kỵ tháng 12 không nên đi xa hay tính chuyện làm ăn, buôn bán. 35 tuổi có trắc trở về mọi vấn đề tình duyên, bạn nên coi chừng công danh và sự nghiệp bị sụp đổ vào năm này, nhấtlà những tháng 5 và 7. Từ 36 tới 40 tuổi: Năm 36 tuổi, năm này bạn có khá nhiều hy vọng thành công trong cuộc sống, cũng có thể xây dựng được sự nghiệp tương lai và tiền bạc trong năm này, nếu sáng suốt tên tuổi lẫy lừng. 37 và 38 tuổi, 2 năm này tạo được cuộc sống khá tốt đẹp, cũng có thể tạo lấy sự giàu sang và phú quý vào những năm kể trên. 39 tuổi, yên tĩnh mọi việc đều an bài theo số phận, cũng có thể tạo được khá nhiều tiền của và danh vọng. 40 tuổi, sự sống hoàn mỹ êm ấm và đầy ấp và hoàn hảo cũng có thể tạo được khá nhiều kết quả cho nghề nghiệp và sự sống của bạn, năm này gia đạo yên vui, phần con cái có tạo thêm càng tốt. Từ 41 tới 45 tuổi: Năm 41 tuổi, có đau bệnh hay hoạn nạn nên tránh vào những tháng 4 và 7, nên cẩn thận vào 2 tháng này, ngoài ra những tháng khác tầm . 42 và 43 tuổi, cuộc sống được đầy ấp và hoàn hảo, gia đình hạnh phúc, tiền bạc dư dã. Năm 44 và 45 tuổi, năm này bạn cũng có thể có triển vọng tốt đẹp, nếu sinh con thì có có phúc, nên làm phúc thì được tiền của và cũng có thể có khá nhiều tốt đẹp và tiền bạc. Từ 46 tới 50 tuổi: Năm 46 tuổi, sẽ cũng có thể làm được những việc tốt đẹp, tiền bạc đầy ấp và hoàn hảo và phần con cái có triển vọng hay đẹp. Năm 47 và 48 thanh nhàn, có sôi động về đường danh vọng và tiền bạc. Năm 49 và 50 tuổi. Vào năm 49 tuổi ít được mấy hay đẹp, tiền bạc có phần hao hụt, việc sống có thay đổi, phần gia đạo ít được hoàn mỹ êm đẹp. Từ 51 tới 55 tuổi: Năm ở vào tuổi 51 không nên mua bán làm ăn hay đi xa không tốt, những tháng 8 và 10 có triển vọng về đường tài lộc và tiền tài và tình cảm. Năm 52 tuổi, có phúc lắm mới thoát khỏi nạn tai. Năm 53 tuổi, sẽ có kết quả về vấn đề gia đình và sự nghiệp, cẩn thận về con cái, đề phòng có đại nạn vào tháng 6 và 7, không nên đi xa vào những năm này. Năm 54 và 55 tuổi, 2 năm này công danh và sự nghiệp tiền bạc chỉ ở vào mức độ bình thường, không có gì quan trọng đáng nói. Từ 56 tới 60 tuổi: 56 tuổi hay đẹp, có phước lộc và tạo thêm cho gia đình, sự nghiệp khá nhiều tốt đẹp. Năm 57 tuổi, năm tầm , không có hao tài và cũng không có thâu tài, nghĩa là năm này bình bình. Năm 58 tuổi, năm này có khá về đường tình cảm, đường tài lộc và tiền tài được khá tốt, trừ tuổi cá nhân thì hơi xấu mà thôi. 59 và 60 tuổi, 2 năm này, bạn có kết quả về sự nghiệp, về mọi việc khác đều ở trong sự bình thường, mọi vấn đề trong cuộc sống diễn biến từ từ theo cuộc sống của bạn không thay đổi về việc gì quan trọng.

Bài Viết Liên Quan

'