Xem tử vi tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 (+-60)- Nữ mạng

SINH VÀO NĂM: 1944 tới 2004 và 2064 Cung KHÔN Mạng TUYỀN TRUNG THỦY (nước trong giếng) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON HEO Bà Cửu Thiên Huyền Nữ phù hộ : Giáp Thân mạngThủy số này, Nước ở trong giếng họ đồn chẳng sai. Nếu nàng sinh đặng Thu Đông, Nghèo giàu cũng sướng Vì sinh thuận mùa mùa. Hạ Xuân sinh ra cực phần, Như cây rụng lá như cua gãy càng. Lỗi sinh vất vả bần hàn, Không ai nương tựa ngó ngàng tới ta. Số cô trắc trở tư bề, Vợ chồng sung khắc thế mà đông con. Lỗi sinh ăn ở thẳng ngay, Phật Trời chẳng độ khó lòng làm nên. Số này tiền của có thừa, Nếu mà đức tốt cuộc sống giàu sang.

CUỘC SỐNG: Tuổi Giáp Thân, có khá nhiều lần thay đổi về cuộc sống, số có phần lên cao về công danh, nếu có theo đuổi về vấn đề này. Tiền vận có khá nhiều triển vọng trong cuộc sống về tình cảm, tài lộc và tiền tài cũng như về vấn đề công danh và hạnh phúc tình duyên, hậu vận thì an nhàn, sung sướng hưởng được khá nhiều sung sướng về tài lộc và tiền tài cũng như về cuộc sống. Vào trung vận công danh có phần lên cao và có triển vọng thành tựu về chức phận, công danh. Tóm lại: Tuổi Giáp Thân khá nhiều triển vọng trong cuộc sống, số có có phúc và hưởng được sự giàu sang phú quý của cuộc sống. Tuổi Giáp Thân cuộc sống bình thường không lên quá cao mà cũng không xuống quá thấp. Số hưởng tuổi thọ tầm từ 59 tới 68 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu có làm được khá nhiều việc có phúc thì sẽ gia tăng tuổi thọ, ác, thủ đoạn thì sẽ bị giảm kỷ.

TÌNH DUYÊN: V ề vấn đề tình duyên không đi đúng với sở nguyện và ý tưởng của mình, có khá nhiều thương đau về vấn đề này, trong lòng 3o giờ cũng có những u buồn len lỏi về cho cuộc sống, thế nên gặp khá nhiều việc không may về vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Tuy nhiên, tuổi Giáp Thân đối với vấn đề tình duyên và hạnh phúc chia làm 3 trường hợp như sau: Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc sống bạn có 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đấy là nếu bạn sinh vào những tháng: 4, 9 và 12 Ââm lịch. Nếu sinh vào những tháng này cuộc sống bạn phải có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đấy là bạn sinh vào những tháng: 1, 2, 5 và 10 Ââm lịch. Còn nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc sống bạn sống được hoàn mỹ hạnh phúc, không có thay đổi về vấn đề tình duyên, đấy là nếu bạn sinh vào những tháng: 3, 6, 7, 8 và 11 Ââm lịch. Ở trên là những diễn biến của cuộc sống bạn, qua vấn đề tình duyên và hạnh phúc, căn cứ theo tháng sinh của tuổi bạn.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH, SỰ NGHIỆP: V ề phần gia đạo, bạn được yên hòa và khá nhiều may mắn, sống được khá nhiều ấm êm trong cuộc sống. Công danh có phần sáng tỏ và lên cao, nếu có theo đuổi về vấn đề này. Phần sự nghiệp, sẽ hoàn thành vào số tuổi 30 trở lên và tiền bạc được khá nhiều may mắn và có khá nhiều triển vọng tốt đẹp, rất dễ dàng tạo lấy tiền bạc.

TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: Trong việc làm ăn hay hợp tác mua bán về vấn đề tiền bạc, bạn nên chọn lựa cho được tuổi hợp với tuổi mình mới thâu hoạch khá nhiều kết quả về tài lộc và tiền tài, tình cảm lẫn công danh. Nếu muốn làm ăn, mua bán tiền bạc khỏi sợ bị thất bại, bạn nên hợp tác hay cộng tác với những người tuổi này: Giáp Thân đồng tuổi, Mậu Tý, Canh Dần. những người tuổi này rất thuận và hạp về việc làm ăn với tuổi Giáp Thân, nên hợp tác với những người tuổi trên thì có lợi và thành đạt về tài lộc và tiền tài.

CHỌN LỰA HÔN NHÂN: Trong việc chọn lựa hôn nhân và hạnh phúc muốn có sự giàu sang phú quý, tiền bạc được dồi dào, bạn nên kết hôn với những người tuổi sau đây: Giáp Thân, Mậu Tý, Canh Dần, Quý Tỵ, Nhâm Ngọ và Tân Tỵ. Bạn nên duyên với tuổi Giáp Thân và Mậu Tý: Bạn cũng có thể phát triển mạnh mẽ về đường tài lộc và tiền tài, tình cảm lẫn công danh. Bạn nên duyên với tuổi Canh Dần và Quý Tỵ: Cuộc sống bạn được hoàn mỹ đầy ấp và hoàn hảo và cũng có thể tạo được sự giàu sang, phú quý trong cuộc sống. Bạn nên duyên với tuổi Nhâm Ngọ và Tân Tỵ: Cuộc sống của bạn được hoàn mỹ sống trong sự giàu sang phú quý, đưa cuộc sống bạn lên tới mức cao của con đường tài lộc và tiền tài lẫn sự nghiệp công danh. Vì những người tuổi trên chẳng những thuận và hạp về đường tình duyên mà còn hạp về đường tài lộc và tiền tài, nên kết hôn gặp khá nhiều tốt đẹp và đầy ấp và hoàn hảo. Nếu bạn nên duyên với những người tuổi sau đây, trong cuộc sống, bạn chỉ cũng có thể tạo được 1 cuộc sống tầm mà thôi, đấy là nếu bạn kết hôn với những người tuổi: Bính Tuất, Nhâm Thìn. 2 tuổi trên chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà không hạp về đường tài lộc và tiền tài, nên cuộc sống chỉ luôn luôn ở mức tầm mà thôi. Nếu bạn nên duyên với những người tuổi này đời sống của bạn cũng có thể trở nên nghèo túng, cuộc sống bần hàn, làm ăn khó khăn, suốt cuộc sống chỉ ở trong cảnh nghèo túng, đấy là nếu bạn kết hôn với những người tuổi: kỷ Sửu, Quý Mùi. những người tuổi trên không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên và cũng không hạp về đường tài lộc và tiền tài, nên cuộc sống bạn có khi phải luôn luôn sống trong 1 cuộc sống nghèo túng, khó khăn. Có những năm mà bạn không nên kết hôn, vì kết hôn sẽ gặp cảnh xa vắng giữa cuộc sống, đấy là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 20, 26, 32, và 44 tuổi. Những năm này kết hôn,bạn phải chịu cảnh xa vắng hay đau khổ về việc lấy chồng. Nếu bạn sinh vào những tháng này cuộc sống bạn sẽ có nhiều đời chồng hay có số đa phu, đấy là nếu bạn sinh vào những tháng: 1, 2, 4 và 5 Ââm lịch.

những người tuổi ĐẠI KỴ: Trong cuộc sống, việc nên duyên cũng như trong việc làm ăn và hợp tác về vấn đề tiền bạc, bạn không nên hợp tác hay làm ăn với những người tuổi này, vì những người tuổi này là những người tuổi đại xung kỵ, nếu nên duyên hay làm ăn bạn phải gặp cảnh trạng ly biệt hay tuyệt mạng giữa cuộc sống, đấy là những người tuổi: Ất Dậu, Đinh Hợi, Tân Mão, Đinh Dậu, kỷ Hợi và kỷ Mão. Không nên kết hôn hay làm ăn với những người tuổi này, không tốt. Gặp tuổi kỵ trong việc làm ăn thì không nên mua bán về vấn đề tiền bạc. Về vấn đề tình duyên không nên làm lễ hôn nhân. Về gia đình, con cái thì phải cúng sao hạn cho cả 2 tuổi, thì sẽ được giải hạn và phải mỗi năm mỗi cúng tùy theo sao hạn của từng tuổi.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi Giáp Thân, có những năm khó khăn nhất là những năm mà bạn làm ăn ít được tốt đẹp, cuộc sống qua khá nhiều giai đoạn khó khăn không tạo được khá nhiều tiền bạc, đấy là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 24, 28, 32 và 36 tuổi. Những năm này nên đề phòng tai nạn hay bệnh tật, có hao tài.

GIỜ, NGÀY XUẤT HÀNH TỐT NHẤT: Tuổi Giáp Thân xuất hành vào những ngày, giờ sau đây thì có khá nhiều lợi, việc làm ăn được khá nhiều kết quả tốt đẹp, tiền bạc không thua lỗ, và cũng có thể tạo nên khá nhiều cuộc làm ăn thành công vĩ đại, đấy là xuất hành nhằm những ngày chẵn. Xuất hành theo như trên sẽ gặp khá nhiều may mắn.

DIỄN BIẾN TỪNG NĂM: Từ 18 tới 22 tuổi: Năm 18 tuổi, coi chừng những sự lừa lọc về vấn đề tình cảm của người khác phái, kỵ đi xa tay đôi có hại. Những mối tình của năm 18, 19 và 20 tuổi đều chỉ là những mối tình thoáng qua mặc dù rất đẹp. Năm 20 tuổi, có thành công khá rõ rệt về vấn đề công danh, như thi đậu hoặc kiếm được 1 sở làm vững chắc chắn có lương lớn. Người yêu lý tưởng và mối tình lớn của đời bạn sẽ xuất hiện vào khoảng từ tháng 3 tới tháng 6 Ââm lịch năm 21 tuổi, nhân 1 cuộc họp mặt vui đông người. Năm 21 tuổi là năm bạn rất hạp với những chỗ đông người. tài lộc và tiền tài khá, bạn cũng có thể bất ngờ kết hôn vào đầu năm 22 tuổi và sẽ có hạnh phúc toàn vẹn. Năm 22 tuổi là năm rất vượng phát về vấn đề tình cảm của tuổi bạn. Từ 23 tới 30 tuổi: Năm 23 tuổi, có khá nhiều xui xẻo, nên cẩn thận vào những tháng 10 và 11, toàn năm sự làm ăn ít được khá nhiều kết quả tốt đẹp. Năm 24 tuổi, năm này khá tốt, việc làm ăn phát riển, tài lộc và tiền tài dồi dào, đường công danh có cơ hội lên cao. Năm 25 tuổi, năm tầm , hạp đi xa làm ăn có khá nhiều lợi lớn. Năm 26 tuổi, năm này bạn nên cẩn thận về đường tài lộc và tiền tài, cuộc sống có phần lên cao và hoàn mỹ đầy ấp và hoàn hảo, khá nhiều hay đẹp cho cuộc sống, thành công hoàn mỹ về vấn đề tài lộc và tiền tài cũng như về cuộc sống, cũng có thể thành công to tát về đường danh vọng. Năm 27 tuổi, năm này có khá nhiều vượng phát mạnh mẽ về tài lộc và tiền tài cũng như về cuộc sống. Năm 28 tuổi, khá tốt đẹp vào tháng 2 và tháng 3, những tháng khác bình thường coi chừng bệnh hoạn hay hao tài tốn của vào tháng 10 hay 11. Năm 29 tuổi, tốt đẹp cho lắm về đườn tài lộc và tiền tài cũng như về vấn đề tình cảm, toàn năm đều xấu chỉ trừ tháng 7 có tài lộc và tiền tài đôi chút. Năm 30 tuổi, năm này có bệnh vào những tháng 6, 8 và 9, kỵ đi xa hay mua bán về tiền bạc, ít được tốt. Từ 31 tới 35 tuổi: Năm 31 tuổi, khá nhiều hay đẹp về tình cảm cũng như về việc làm ăn, gia đạo có phần rối ren, vào tháng 4 thì hao tài, cẩn thận tháng 5 có đau bệnh, ngài ra những tháng khác có tầm . Từ năm 32 tới 35 tuổi được bình thường. Từ 36 tới 40 tuổi: Năm 36 tuổi khá tốt đẹp, cuộc sống có lên cao, cuộc sống được hoàn mỹ đầy ấp và hoàn hảo và có khá nhiều triển vọng tốt đẹp cho cuộc sống, năm này tạo dựng sự nghiệp thì tốt, có sinh con lại càng quí hơn. Năm 37 tuổi, năm này được khá, mọi việc làm ăn hay mua bán về tiền bạc có phần kết quả tốt đẹp. Năm 38 tuổi, hơi xung kỵ tuổi, phần tài lộc và tiền tài ít được tốt, phần tình cảm cũng có khá nhiều xứt mẻ. Năm 39 tuổi, năm tầm , cuộc sống có phần tốt đẹp về tài lộc và tiền tài cũng như về cuộc sống, nên cẩn thận về công việc nghề nghiệp lẫn tình cảm và tiền bạc. Năm 40 tuổi, năm có khá nhiều hy vọng tốt đẹp về sự nghiệp cững như về tiền bạc. Từ 41 tới 45 tuổi: Năm 41 tuổi, năm xấu, không nên mua bán tiền bạc hay làm ăn lớn có hại. Năm 42 tuổi, năm này có khá nhiều tốt đẹp về tiền bạc cũng như cuộc sống có phần lên cao, và có khá nhiều cơ hội phát triển mạnh mẽ về tài lộc và tiền tài lẫn tình cảm. Năm 43 tuổi, năm này bạn nên cẩn thận, cuộc sống có phần sung túc vào những tháng 3 và 4, những tháng cuối năm xấu, có bệnh hoạn hay hao tài tốn của. Năm 44 tuổi, không nên đi xa vào những tháng 6 và 8, việc xuất hành theo những ngay tháng kể trên thì có lợi hơn, cuối năm quá xấu, làm ăn hay mua bán bị thất bại chua cay. Năm 45 tuổi, năm này không tốt đẹp cho mấy, đời sống không thỏa mãn và sung sướng, khá nhiều lo nghĩ và đau buồn. Từ 46 tới 50 tuổi: Năm 46 tuổi, năm này có khá nhiều tốt đẹp trong sự làm ăn cũng như về vấn đề gia đạo, đường công danh và tài lộc và tiền tài có phần kết quả tốt đẹp. Năm 47 tuổi, năm này rất tốt, phần tài lộc và tiền tài và tình cảm đều có phần vượng phát và tốt đẹp, trừ những tháng cuối năm, thì xấu và có bệnh hoạn hay hao tài. Năm 48 tuổi, năm này có khá nhiều buồn hơn vui, nên cẩn thận vào tháng 9, coi chừng có đại nạn hay gặp khá nhiều tốt đẹp về công danh, nghề nghiệp. Năm 49 tuổi, đầy ấp và hoàn hảo và tạm sống dược, năm này không có khá nhiều may mắn cho lắm. Năm 50 tuổi, năm này làm ăn, hay phát triển về vấn đề tiền bạc ít được khá và đầy ấp và hoàn hảo cho lắm. Từ 51 tới 55 tuổi: Năm 51 tuổi, năm này có khá nhiều tốt đẹp về tình cảm, cuộc sống có phần nghiêng ngửa, tài lộc và tiền tài có phần suy yếu rõ rệt. Năm 52 tuổi, năm này tạm được, tài lộc và tiền tài và tình cảm chỉ ở trong mức độ bình thường mà thôi, nếu lo toan việc tiền bạc có khá nhiều bê bối. Năm 53 tuổi, năm này ít được tốt đẹp cho lắm nên cẩn thận về bổn mạng cũng như về cuộc sống, không nên đi xa hay mua bán về tiền bạc. Năm 54 tuổi, năm này có khá nhiều triển vọng tốt đẹp về tình cảm, về vấn đề con cái, có phát triển về công danh cũng như về sự nghiệp và tình cảm. Năm 55 tuổi, năm này có khá nhiều có phúc lắm mới vượt qua được đại nạn vào tháng 8. Đại xung khắc mùa đông, bổn mạng có phần suy kém vào mùa này. Từ 56 tới 60 tuổi: Năm 56 tuổi, năm này có khá nhiều phiền phức trong cuộc sống, nên nhịn nhục và sáng suốt lắm mới vượt qua khá nhiều trở ngại trong cuộc sống. Năm 57 tuổi, năm này bình thường, toàn năm bổn mạng vững, không có gì quan trọng xảy ra trong cuộc sống. Năm 58 và 59 tuổi, 58 tuổi đại kỵ mùa Thu, và 59 tuổi đại kỵ mùa Đông, nên cẩn thận vì bổn mạng có phần suy kém tột độ. Năm 60 tuổi, năm tầm , làm ăn, tình cảm và gia đạo chỉ ở vào mức độ tầm bình mà thôi.

Bài Viết Liên Quan

'