Xem tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 (+-60)- Nữ mạng

SINH VÀO NĂM: 1923 tới 1983 và 2043 Cung CẤN Mạng ĐẠI HẢI THỦY (nước biển lớn) Xương CON HEO. Tướng tinh CON GÀ Bà Cửu Thiên Huyền Nữ phù hộ: Quý Hợi, cung Cấn số này, Mạng Thủy nước biển đổ tràn vào dòng sông. Số gái sinh thuận mùa Thu Đông, Thanh nhàn sung sướng ít ai sánh kịp bằng. Hạ Xuân thì lỗi số nàng, Nghèo giàu cũng cực tấm thân nàng thê…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 (+-60)- Nam mạng

SINH VÀO NĂM: 1923 tới 1983 và 2043 Cung KHÔN. Trực NGUY Mạng ĐẠI HẢI THỦY (nước biển lớn) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (phú quý) Xương CON HEO. Tướng tinh CON GÀ Ông Tử Vi phù hộ: Quý Hợi số mạng như là, Mạng Thủy nước biển đổ tràn vào dòng sông. Số này thuận hạp Thu Đông, cuộc sống sung sướng ít ai sánh kịp bằng. Nhưng sinh Hạ Xuân lỗ…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 (+-60)- Nữ mạng

SINH VÀO NĂM: 1922 tới 1982 và 2042 Cung ĐOÀI Mạng ĐẠI HẢI THỦY (nước biển lớn) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON CHIM TRỈ Bà Cửu Thiên Huyền Nữ phù hộ: Nhâm Tuất mạng Thủy số này, Nước ở biển lớn đổ hoài chẳng thôi. Tuổi nàng hạp số Thu Đông, Ấy mùa vượng phát ở không ăn hoài. Lỗi sinh Tuất, Sửu, Thìn, Mùi, Dần, Mão 6 tháng cay đắng vô ngần. Số này…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Nhâm Tuất sinh năm 1982 (+-60)- Nam mạng

SINH VÀO NĂM: 1922 tới 1982 và 2042 Cung CÀN. Trực PHÁ Mạng ĐẠI HẢI THÙY (nước biển lớn) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (quan lộc tân khổ) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON CHI TRỈ Phật phù hộ: Nhâm Tuất số mạng như vầy, Nước ở biển lớn đổ vào tràn dòng sông. Thuận sinh gặp đặng Thu Đông, Mạng đặng sung sướng ở không ăn hoài. sinh nhằm tháng khác chẳng…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 (+-60)- Nữ mạng

SINH VÀO NĂM: 1921 tới 1981và 2041 Cung CẤN Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON CHÓ Phật Bà Quan m phù hộ: Đoán xem số mạng tuổi này, Tân Dậu, mạng Mộc cung càn tốt thay. Cây lựu kề đá mọc tàng, Đông Xuân sinh đặng thuận mùa số cô. Hạ Thu sinh gái lỗi thời, Dù giàu có của số nàng phải lo. Đàn bà ít có lắm…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 (+-60)- Nam mạng

SINH VÀO NĂM: 1921 tới 1981 và 2041 Cung ĐOÀI. Trực MÃN Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá) Khắc BÍCH THƯỢNG THỔ Con nhà THANH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON CHÓ Ông Quan Đế phù hộ : Tân Dậu số mạng như vầy, Là cây lựu đá cung Đoài chẳng sai. Đông Xuân sinh đặng thời nay, Suốt đời thong thả gặp may tới hoài. Hạ Thu lỗi số chơi vơi,…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980 (+-60)- Nữ mạng

SINH VÀO NĂM: 1920 tới 1980 và 2040 Cung KHÔN Mạng THẠCH LỰU MỘC (Cây lựu đá) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON CHÓ SÓI Bà Cửu Thiên Huyền Nữ phù hộ : Canh Thân số mạng như vầy, Cung Khôn, mạng Mộc rõ ràng đá xanh. Hạ Thu lỗi số bất thành, Thuận Thu sinh đặng Đông Xuân mới nhàn. Số cô có bị hàm oan, Nhưng mà nhờ phước trời 3n yên lành. Khuyên…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980 (+-60)- Nam mạng

SINH VÀO NĂM: 1920 tới 1980 và 2040: Cung CẤN. Trực TRỪ/Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá)/Khắc BÍCH THƯỢNG THỔ/Con nhà THANH ĐẾ (cô quạnh)/Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON CHÓ SÓI Ông Quan Đế phù hộ: Đoán xem số mạng tuổi này,/Vì vì lỗi số sinh rày 3n đ êm./Nếu mà sinh đặng Đông Xuân,/2 mùa vượng tướng ung dung thanh nhàn./Tánh người nhờ ở hiền lương,/Gia đạo dời đổi, lương duyên không bền./Số…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi kỷ Mùi sinh năm 1979 (+-60)- Nữ mạng

SINH VÀO NĂM: 1919 tới 1979 và 2039 Cung TỐN Mạng THIÊN THƯỢNG HỎA (lửa trên trời) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON RÁI Phật Bà Quan m phù hộ : Đoán xem số mạng kỷ Mùi, Cung Tốn, mạng Hỏa ấy là số ta. Hạ Xuân sinh đặng thuận mùa, Thu Đông lỗi số cực tấm thân lắm lần. Số gái hiếu thảo mẹ cha, Khổ vì duyên nợ lao đao lắm bề. 1 đời…

Chi Tiết

Xem tử vi tuổi kỷ Mùi sinh năm 1979 (+-60)- Nam mạng

SINH VÀO NĂM: 1919 tới 1979 và 2039 Cung LY. Trực THU Mạng THIÊN THƯỢNG HỎA (lửa trên trời) Khắc SA TRUNG KIM Con nhà xích đế (cô quạnh) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON RÁI Phật Bà Quan m phù hộ: Đoán xem số mạng tuổi Mùi, Mạng Hỏa là lửa chơi vơi trên trời. Thuận sinh sung sướng biết 3o, Hạ Xuân sinh đặng như cua gãy càng. Thu Đông cực khổ lỗi thay,…

Chi Tiết
'