Xem tử vi tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 (+-60)- Nam mạng

SINH VÀO NĂM: 1906 tới 1966 và 2026 Cung TỐN. Trực MÃN Mạng THIÊN HÀ THỦY (nước dòng sông Thiên Hà) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (tận khổ) Xương CON NGỰA Tướng tinh CON THUỒNG LUỒNG

Phật Bà Quan m phù hộ: Đoán xem số mạng tuổi này, Số cùng với mạng lắm lần gian nan. Có lúc nguy hiểm chẳng an, Tưởng đâu mất hụt mất oan đã rồi. Duyên tình lỡ dở lôi thôi, Trước thì sum họp sau rồi lại tan. Anh em gia đạo bất hòa, Đi xa thương nhớ về nhà chẳng yên. Tiền vận vất vả lao đao, Trở về hậu vận mới nhàn tấm thân. Tuổi này cũng có tánh linh, Nghi đâu trúng đấy thiệt tình chẳng sai. Số này tướng lớn mạng thay, Quyền hành chấp chưởng lo thay cho người.

CUỘC SỐNG: C uộc đời của tuổi Bính Ngọ được sung sướng về thời trung vận, việc làm được khá nhiều may mắn. Số có khá nhiều khổ tâm về con cái, hậu vận sẽ được sống an nhàn, sung sướng sung sướng. Tuổi Bính Ngọ trong cuộc sống khá nhiều thay đổi về công danh, sự nghiệp, số hưởng tuổi thọ tầm từ 60 tới 67 tuổi, nếu làm được khá nhiều điều phước thì được tăng thêm niên kỷ, ác, thủ đoạn thì sẽ bị giảm kỷ.

TÌNH DUYÊN: V ề tình duyên, sinh vào những tháng này sẽ có 3 lần thay đổi trong cuộc sống, đấy là bạn sinh vào những tháng: 8 và 12 âm lịch. sinh vào những tháng này thì có 2 lần thay đổi, đấy là sinh vào những tháng: 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 âm lịch. sinh vào những tháng này thì hưởng được hạnh phúc toàn vẹn, đấy là sinh vào những tháng: 6, 7 và 11 âm lịch.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH, SỰ NGHIỆP: G ia đạo việc con cái có xung khắc lẫn nhau, đề phòng và phải biết lo cho con cái thì hay lắm, công danh lúc nhỏ có chức phận, hậu vận có tiếng tăm. Sự nghiệp vững chắc, tiền tài điều hòa bắt đầu từ trung vận về sau sẽ không sợ bị sụp đổ gì nữa.

TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: Sau đây là những người tuổi hạp cho sự làm ăn của tuổi Bính Ngọ, cũng có thể hoàn mỹ thành công trong mọi khía cạnh, nếu làm ăn với những người tuổi: Bính Ngọ đồng tuổi, Tân Hợi, Ất Mão, những người tuổi này hợp tác làm ăn rất hạp và rất mau thành đạt, không sợ bị thất bại.

CHỌN LỰA HÔN NHÂN: Trong việc CHỌN LỰA HÔN NHÂN những người tuổi này rất tốt sẽ sống 1 cuộc sống sang cả, đấy là khi bạn kết hôn với những người tuổi: Bính Ngọ, Tân Hợi, Nhâm Tý, Ất Mão, Ất Tỵ. Nếu kết hôn với tuổi này bạn chỉ tạo được 1 cuộc sống tầm mà thôi, đấy là Bính Ngọ kết hôn với những người tuổi: Mậu Thân, Giáp Dần. Bính Ngọ kết hôn với những người tuổi này việc làm ăn sẽ rất khó khăn nghèo túng, đấy là kết hôn với những người tuổi: Canh Tuất, Giáp Thìn, Bính Thìn. Kết hôn với những người tuổi này thì cuộc sống bạn sẽ nghèo túng, cực nhọc và luôn luôn bị thiếu kém về vấn đề vật chất. Vào những năm bạn ở vào những sốt tuổi này mà cưới vợ thì không thành, hay phải chịu cảnh xa vắng, đấy là những năm ở vào những người tuổi: 18, 19, 21, 27, 31, 33 và 39 tuổi. đấy là bạn sinh vào những tháng: 1, 2, 4, 8 và 9 âm lịch. sinh vào những tháng này bạn sẽ có nhiều đời vợ hay cuộc sống phải lập gia đình khá nhiều lần.

những người tuổi ĐẠI KỴ: Tuổi Bính Ngọ rất kỵ với những người tuổi này, nếu kết hôn hay làm ăn thì cũng có thể sẽ bị tuyệt mạng hay sinh cảnh biệt vào giữa cuộc sống, gồm những người tuổi: Đinh Mùi, kỷ Dậu, Quý Sửu, kỷ Mùi, Tân Dậu, Tân Sửu. Gặp tuổi kỵ trong gia đình thì cúng sao cho từng người; trong sự làm ăn, thì không nên giao phó những việc quan trọng; Về việc vợ con, thì nên cầu khẩn và làm phước đức thì sẽ được giải hạn và không bị xảy ra những tai nạn quan trọng hoặc bất ngờ.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi này những năm bạn làm ăn khó khăn, không có cợ hội phát triển về tài lộc và tiền tài, đấy là những năm bạn ở vào số tuổi 30, 33 và 47 tuổi.

GIỜ, NGÀY XUẤT HÀNH TỐT NHẤT: Tuổi Bính Ngọ, có những ngày giờ xuất hành hạp nhấttrong việc làm ăn, cũng như về mọi sư mua bán, cần phải đi đúng ngày giờ, chẳng những không sợ bị thất bại mà còn thâu được khá nhiều kết quả về tài lộc và tiền tài, tình cảm nữa, đấy là những ngày giờ hạp với tuổi Bính Ngọ, có sao hạp chiếu mạng. Tuổi Bính Ngọ hạp với ngày chăn, tháng lẻ và giờ chẵn, đi đúng theo giờ khắc như trên thì sẽ được khá nhiều kết quả về tiền bạc cũng như về mọi phương diện khác.

DIỄN BIẾN TỪNG NĂM: Từ 20 tới 25 tuổi: 20 tuổi, có khá nhiều rối ren trong nội tâm. 21 và 22 tuổi, 2 năm này phải trải qua khá nhiều giai đoạn thăng trầm của cuộc sống, tiền bạc thiều kém, cuộc sống có khá nhiều việc bực mình. 23 và 24 tuổi, 2 năm này đạt xung kỵ, nên coi chừng tai nạn và cũng có thể gặp khá nhiều trở lực, nên nhịn nhục cho qua khỏi năm xấu. 25 tuổi, khá tốt đẹp, năm này nên làm ăn hay đi xa tốt. Từ 26 tới 30 tuổi: 26 tuổi, có tài lộc và tiền tài nhỏ. 27 và 28 tuổi cần nhẫn nhịn và nên phát triển công danh, sự nghiệp có phần tốt đẹp. 29 và 30 tuổi, năm này phát triển mạnh mẽ về tài lộc và tiền tài, cũng như về cuộc sống, nên cẩn thận việc mua bán về tiền bạc. Từ 31 tới 35 tuổi: 31 tuổi làm ăn phấn chấn và khá nhiều thành đạt mạnh mẽ về tài lộc và tiền tài. 32 và 33 tuổi hơi xấu, 32 tuổi tốt đẹp. 34 và 35 tuổi, 2 năm này làm ăn có cơ hội tạo nên sự sống và cuộc sống. Từ 36 tới 40 tuổi: Khoảng Khoảng thời gian này bạn nên mua bán về tiền bạc sẽ thâu được khá nhiều thắng lợi, đi xa hay xuất hành theo những ngày giờ, kể trên thì rất tốt, những năm này việc làm ăn có khá nhiều tốt đẹp và thâu hoạch được khá nhiều thắng lợi cho cuộc sống cũng như về sư sống có phần lên cao thành công tột độ. Từ 41 tới 45 tuổi: 41 tuổi có khá nhiều tốt đẹp. 42 tuổi nên mua bán làm ăn hay buôn bán thì thắng lợi về tiền bạc. 43 tuổi, năm này kỵ tháng 9, ngoài ra những tháng khác tầm . 44 và 45 tuổi, khá hay đẹp và có khá nhiều tốt đẹp về mặt tài lộc và tiền tài trong suốt 2 năm này. Từ 46 tới 50 tuổi: 46 tuổi, giặp khá nhiều may mắn. 47 và 48 tuổi khá vững chắc, cuộc sống có phần lên cao. 49 và 50 tuổi, 2 năm này tràn trề hy vọng, cũng có thể gặp được khá nhiều thắng lợi về mọi mặt trong cuộc sống. Từ 51 tới 55 tuổi: 51 tuổi, khá nhiều tốt đẹp về nghề nghiệp và cuộc sống. 52 tuổi, cũng có thể thắng lợi về sự nghiệp cũng như về việc làm ăn. 54 và 55 tuổi, khá tốt đẹp về nghề nghiệp và cuộc sống cũng gặp được khá nhiều may mắn bất ngờ. Từ 56 tới 60 tuổi: Trong Khoảng thời gian ở những người tuổi này được hưởng an nhàn, sung sướng trọn vẹn, về con cái có khá nhiều triển vọng nghề nghiệp, phát triển mạnh mẽ về công danh, có thành công về đường tài lộc và tiền tài. Những năm này là những năm bạn thâu đoạt được khá nhiều kết quả mỹ mãn trên mọi lãnh vực của cuộc sống.

Bài Viết Liên Quan

'