Xem tử vi tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 (+-60)- Nữ mạng

SINH VÀO NĂM: 1906 tới 1966 và 2026 Cung CÀN Mạng THIÊN HÀ THỦY (nước dòng sông Thiên Hà) Xương CON NGỰA Tướng tinh CON THUỒNG LUỒNG

Phật Bà Quan m phù hộ: Bính Ngọ, mạng Thủy, cung Càn, Mạng Thủy là nước ở dòng sông Giang Hà. Thu Đông sinh đặng tuổi nàng, Đặng mùa vương tướng số ta thanh nhàn. Hạ Xuân sinh thiếp lỗi mùa, Lỗi sinh cực nhọc nên nàng gian nan. Cho nên thân gái dặm tràng, Duyên tình lỡ dở đôi đàng chia ly . Anh em xung khắc bất hòa, Đi xa thương nhớ về nhà chẳng yên. Tuổi này lại có tính linh, Nghi đâu trúng đấy thiệt tình chẳng sai. Gặp kẻ ăn nói bất bình, Giận người lỗ mãn thiệt tình khó dung. Tiền vận số phải lao đao, Hậu vận vinh hiển giàu sang có thừa.

CUỘC SỐNG: C uộc đời tuổi Bính Ngọ phải trải qua khá nhiều giai đoạn thăng trầm của cuộc sống. Tuy nhiên vào trung vận và hậu vân thì có khá nhiều hay đẹp về tình cảm lẫn tài lộc và tiền tài. Tóm lại: Tuổi Bính Ngọ vào trung vận và hậu vận có số tốt đẹp về tài lộc và tiền tài lẫn tình cảm. Tuổi Bính Ngọ hưởng tuổi thọ tầm từ 59 tuổi tới 69 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu ăn ở hiền lành thì sẽ được gia tăng tuổi thọ, ác, thủ đoạn thì sẽ bị giảm kỷ.

TÌNH DUYÊN: V ề vấn đề tình duyên Tuổi Bính Ngọ được chia ra làm 3 trường hợp như sau: Nếu sinh vào những tháng này cuộc sống bạn sẽ có 3 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc, đấy là nếu bạn sinh vào những tháng: 4, 9 và 12 âm lịch. Nếu sinh vào những tháng này thì cuộc sống bạn sẽ có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đấy là bạn sinh vào những tháng: 1, 2, 5, 8 và 10 âm lịch. Nhưng nếu sinh vào những tháng sau đây thì cuộc sống bạn sẽ được hoàn mỹ hạnh phúc, đấy là nếu bạn sinh vào những tháng: 3, 6, 7 và 11 âm lịch.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH, SỰ NGHIỆP: P hần công danh không hoàn mỹ tốt đẹp, mà chỉ cũng có thể tốt đẹp về sự mua bán mà thôi. Phần gia đạo có yên vui, vào trung vận và hậu vận rất tốt. Sự nghiệp sẽ hoàn thành vào số tuổi 34 trở lên. Tiền bạc được khá nhiều kết quả và vững chắc vào hậu vận.

TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: Sau đây là những người tuổi hạp về sự làm ăn với tuổi Bính Ngọ, đấy là những người tuổi: Bính Ngọ đồng tuổi, Tân Hợi và Nhâm Tý. 3 tuổi này hạp về việc làm ăn với tuổi Bính Ngọ.

CHỌN LỰA HÔN NHÂN: Nếu kết hôn với những người tuổi này thì tuổi Bính Ngọ sẽ có 1 cuộc sống cao sang quyền quý, đấy là nếu kết hôn với những người tuổi: Bính Ngọ, Tân Hợi, Nhâm Tý, Ất Mão, Ất Tỵ. Nếu kết hôn với những người tuổi này cũng có thể bạn chỉ tạo được 1 cuộc sống tầm mà thôi, đấy là tuổi Bính Ngọ kết hôn với những người tuổi: Mậu Thân, Giáp Dần. Nếu bạn kết hôn với những người tuổi này thì cũng có thể sẽ bị nghèo túng suốt đời, đấy là nếu kết hôn với những người tuổi: Canh Tuất, Giáp Thìn. Những năm này là những năm kỵ tuổi, nếu kết hôn thì gặp cảnh xa vắng, đấy là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 23, 28, 29, 35 và 40 tuổi. Nếu bạn sinh vào những tháng này, số bạn phải có nhiều đời chồng, đấy là sinh vào những tháng: 1, 2, 4 và 5 âm lịch.

những người tuổi ĐẠI KỴ: Những tuổi này là những người tuổi đại kỵ và xung khắc với tuổi Bính Ngọ. Nếu nên duyên hay làm ăn, gặp sao xấu cũng có thể bị tuyệt mạng hay biệt ly giữa cuộc sống, đấy là những người tuổi Đinh Mùi, kỷ Dậu, Quý Sửu, kỷ Mùi, Tân Dậu và Tân Sửu. Gặp tuổi kỵ trong vấn đề làm ăn thì không nên mua bán về vấn đề tiền bạc. Với tình duyên thì kỵ làm lễ hôn nhân. Với gia đình thì nên cúng sao cho cả 2 tuổi và phải tùy theo sao hạn từng năm của mỗi tuổi mà cúng thì sẽ được giải hạn.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi Bính Ngọ có những năm khó khăn nhấttrong đời, làm ăn gặp khá nhiều trở ngại và khá nhiều đau xót, đấy là những năm ở vào số tuổi: 37, 40 và 48 tuổi.

GIỜ, NGÀY XUẤT HÀNH TỐT NHẤT: Tuổi Bính Ngọ xuất hành vào những giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ thì tốt và làm ăn sẽ gặp đại lợi.

DIỄN BIẾN TỪNG NĂM: Từ 20 tới 25 tuổi: Khoảng thời gian này phần tài lộc và tiền tài có kết quả tốt, phần công danh và sự nghiệp cũng gặp khá nhiều may mắn trong cuộc sống. Nên cẩn thận về vấn đề tiền bạc hay vấn đề tình duyên và sự nghiệp. Từ 26 tới 30 tuổi: Khoảng thời gian này có kết quả tốt đẹp về tài lộc và tiền tài, việc làm ăn được phát triển mạnh mẽ, có gặp khá nhiều may mắn trong việc làm ăn, và cũng có thể gặp khá nhiều tốt đẹp về việc làm ăn và phát triển việc làm ăn. Từ 31 tới 35 tuổi: Khoảng thời gian này nên cẩn thận về tiền bạc, cuộc sống có phần sung túc, tuy nhiên cũng phải gặp khá nhiều khó khăn trong việc làm ăn, về tình cảm không có khá nhiều tốt đẹp lắm. Những năm này là những năm có khá nhiều thử thách cuộc sống, bạn nên cẩn thận trong việc mua bán cũng như về vấn đề tình cảm trong cuộc sống. Từ 36 tới 40 tuổi: Tuổi 36 không có khá nhiều tốt đẹp cho lắm, cần phải thận trọng trong việc làm ăn, hay mua bán tiền bạc. Những năm này không nên đi xa hoặc làm ăn lớn, có thất bại về nghề nghiệp. Năm 37 và 38 tuổi, 2 năm này nên cẩn thận về tiền bạc, bổn mạng có phần suy yếu. Năm 39 và 40 tuổi, 2 năm này làm ăn tốt, có thề phát triển mạnh về công danh, sự nghiệp. Từ 41 tới 45 tuổi: Khoảng thời gian này có cơ hội phát triển về gia đình và sự nghiệp. Việc làm ăn có thành đạt mạnh mẽ, nên nhịn nhục để thoát ra cơn nguy ngập của phần bổn mạng. Từ 46 tới 50 tuổi: Khoảng thời gian này được tốt, phần công danh và sự nghiệp có khá nhiều kết quả may mắn, nên cẩn thận về vấn đề nghề nghiệp như về cuộc sống, nên cẩn thận trong việc mua bán về tiền bạc. Từ 51 tới 55 tuổi: Khoảng thời gian này cuộc sống tầm về tình cảm, tài lộc và tiền tài cũng như về cuộc sống, nên cẩn trọng trong việc mua bán về tiền bạc.

Bài Viết Liên Quan

'