Xem tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 (+-60)- Nam mạng

SINH VÀO NĂM: 1904 tới 1964 và 2024: Cung CẤN. Trực PHÁ/Mạng PHÚC ĐĂNG HỎA (lửa đ èn nhỏ)/Khắc XOA XUYẾN KIM/Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý)/Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON RẮN

Ông Quan Đế phù hộ: Giáp Thìn số mạng may thay,/Tuổi cùng với mạng hợp hòa thuận sinh./Thu Đông sinh ra khổ hèn,/Hạ Xuân sinh đặng như đ èn sáng trưng./Trai thì vui vẻ đ ào hoa,/Tánh thì hiền hậu, không hay gian tà./Thuận sinh sung sướng biết 3o,/Lỗi sinh cực nhọc gian lao lắm lần./Ví như cờ bạc đánh thua,/Về nhà lo lắng như cua gảy càng./Số này trước vắn sau dài,/Vợ chồng thay đổi 3 lần mới yên./Số phải tu niệm ăn chay,/Sống lâu hưởng phúc lộc Trời 3n cho.

CUỘC SỐNG: Tuổi Giáp Thìn rất tốt, làm đâu được đấy, nắm phần thắng lợi khá nhiều hơn thất bại, 3o giờ cũng nắm bắt được cơ hội thuận tiện. Số phú quý, cuộc sống an nhàn, sung sướng ít lo nghĩ về tâm trí cũng như cực khổ về thể xác. Tóm lại: tuổi Giáp Thìn có phần hay đẹp hoàn mỹ về cuộc sống.Tuổi Giáp Thìn hương theo tầm từ 65 tới 70 tuổi, làm ác thì giảm kỷ, làm phước thì được tăng thêm niên kỷ, đấy là luật định của tạo hóa.

TÌNH DUYÊN: Về vấn đề tình duyên, tuổi Giáp Thìn cũng có khá nhiều hay đẹp, luôn luôn làm chủ động và quyết định, ít khi bị đau khổ về tình duyên. Sau đây là sự thay đổi của tuổi này. Nếu sinh vào những tháng này cuộc sống có 3 lần thay đổi vợ chồng, đấy là tuổi Giáp Thìn sinh vào những tháng 2, 3 và 9 âm lịch. sinh vào những tháng này tuổi Giáp Thìn có 2 lần thay đổi vợ, đấy là tuổi Giáp Thìn sinh vào những tháng: 4, 6, 7, 8, 10 và 11 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng 1, và 12 âm lịch. Nên xem bảng ghi trên để hiểu rõ cuộc sống bạn có mấy lần thay đổi tình duyên.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH, SỰ NGHIỆP: Công danh, tuổi nhỏ lên bổng xuống trầm nhưng cũng có danh vọng ngoài xã hội. Sự phát triển công danh có được vào lúc từ tuổi 36 trở lên. Gia đạo không sôi động bất thường nhờ tuổi sáng tỏ của tuổi Giáp Thìn.Sự nghiệp thì vững vàng không sợ bị đổ vỡ, tiền bạc dồi dào không có thiếu thốn, nói tóm lại sự nghiệp và tiền tài đã tới lúc thành đạt hơn mà không 3o giờ có sự sụp đổ bất ngờ.

những người tuổi HẠP LÀM ĂN: Sau đây là những người tuổi hạp cho sự làm ăn của tuổi Giáp Thìn, nên cẩn thận chọn lựa vì nhờ ở những người tuổi hạp mà bạn cũng có thể phát triển thêm nghề nghiệp và tiền tài cảu bạn, đấy là những người tuổi hạp nhất với tuổi Giáp Thìn, là những người tuổi: Ất Tỵ, Bính Ngọ, Mậu Thìn, Tân Hợi, Nhâm Tý. những người tuổi trên bạn nên hợp tác làm ăn thì mang lại khá nhiều thắng lợi trong cuộc sống.

chọn lựa VỢ, CHỒNG: Trong việc tình duyên, bạn cần nên chọn lựa những người tuổi này thì cuộc sống không bạo giờ giẫm lên thất bại mà trái lại có khá nhiều thắng lợi về tài lộc và tiền tài cũng như về mọi khía cạnh khác trong cuộc sống mình, đấy là bạn nên duyên với những người tuổi: Mậu Thân, Tân Hợi, Nhâm Tý, Nhâm Dần. nên duyên với những người tuổi này đời bạn hoàn mỹ phát triển về mọi mặt cuộc sống như: tình cảm tài lộc và tiền tài, tình duyên và cả danh vọng.nên duyên với những người tuổi này tuổi Giáp Thìn có 1 cuộc sống tầm mà thôi, đấy là tuổi Giáp Thìn nên duyên với những người tuổi: Giáp Thìn, Canh Tuất, Canh Tý, Mậu Tuất.Tuổi Giáp Thìn kết hôn với những người tuổi này thì sẽ trở nên nghèo túng, đấy là những người tuổi: Quý Sửu, Tân Sửu. 2 tuổi này không hạp về tài lộc và tiền tài công danh với tuổi Giáp Thìn.đấy là những năm mà tuổi Giáp Thìn ở vào số tuổi 20, 26, 32, 36, 44, 50 và 52 tuổi. Những năm này rất khắc kỵ với tuổi Giáp Thìn.sinh vào những tháng 2, 3, 6, 7 và 8 âm lịch, bạn sẽ có nhiều đời vợ trong suốt cuộc sống.

những người tuổi ĐẠI KỴ: Đừng nên nên duyên hay hợp tác làm ăn với những người tuổi này sẽ thất bại, tuyệt mạng hay sinh ra cảnh biệt ly buồn não, đấy là những người tuổi: Đinh Mùi, kỷ Dậu, Ất Mão, kỷ Mùi. Tân Dậu, Quý Mão và Đinh Dậu.Gặp tuổi kỵ, tuổi Giáp Thìn phải cúng sao hạn, ngày giờ và sao hạn hằng năm, không nên bỏ lỡ dịp hay quên ngày cúng sao rất có hại cho bản thể, cúng sao thì giải được hạn vậy.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: đấy là bạn ở vào năm có số tuổi 19, 38, 30, 45 và 54 tuổi.

NGÀY GIỜ XUẤT HÀNH HẠP NHẤT: Tuổi Gáp thìn thuận những giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ, xuất hành vào những giờ và tháng nói trên không có thất bại trong mọi công việc và trên mọi lãnh vực của cuộc sống.

NHỮNG DIỄN BIẾN TỪNG NĂM: Từ 20 tới 25 tuổi: 20 tuổi, năm này ít được tốt, có đau bệnh, thi rớt hay có khá nhiều buồn phiền. 21 tuổi tạm khá, nhưng không nên đi xa hãy cẩn thận về bổn mạng, cũng như về tình cảm, 22 và 23, 2 năm phát triển mạnh mẽ về tài lộc và tiền tài cũng như về cuộc sống. 24 và 25 tuổi, khá tốt đẹp về vấn đề tài lộc và tiền tài cũng như về tình cảm./Từ 26 tới 30 tuổi: 26 và 27 tuổi, 2 năm này việc làm ăn được khá, có khá nhiều hay đẹp về vấn đề tài lộc và tiền tài công danh, 28 và 29 tuổi, cuộc sống tạm yên, những việc làm ăn có phát triển đôi chút. 30 tuổi, khá nhiều triển vọng hay đẹp, nên cẩn thận trong việc làm ăn./Từ 31 tới 35 tuổi: 31 và 32 tuổi, nên cẩn thận việc làm ăn và mua bán về tiền bạc, không nên đi xa trong 2 năm này. 33 và 34 tuổi, 2 năm này khá tốt, làm ăn có thâu hoạch kết quả về tiền bạc. 35 tuổi được tốt, sẽ có khá nhiều may mắn./Từ 36 tới 40 tuổi: Khoảng Khoảng thời gian này làm ăn được khá, có khá nhiều tốt đẹp về nghề nghiệp và sự nghiệp, cuộc sống có phần phát triển mạnh mẽ về mặt tiền bạc, tình cảm vượng phát./Từ 40 tới 45 tuổi: Khoảng Khoảng thời gian này việc làm ăn có phần yếu kém, nên lo việc gia đình thì tốt hơn cả, 2 năm này mua bán tiền bạc hay đi xa rất bất lợi./Từ 46 tới 50 tuổi: 48 tuổi bình thường. 47 tuổi có tài lộc và tiền tài đôi chút. 48 tuổi, năm này tiền bạc dồi dào, việc làm ăn được phấn khởi khá nhiều tốt đẹp. 49 tuổi, nên cẩn thận vào tháng 10, ngoài ra những tháng khác bình thường./Từ 51 tới 55 tuổi: Khoảng Khoảng thời gian này việc làm ăn được tầm , không lên cao và cũng không xuống thấp, cuộc sống có khá nhiều giai đoạn cần phải giải quyết cho êm đẹp, tình cảm gia đình yên vui./Từ 56 tới 59 tuổi: Trong 3 năm tài lộc và tiền tài tầm , coi chừng con cái có đứa bị tai nạn, đề phòng tháng Giêng, năm 57 tuổi bị hao tài. Nhưng cuối năm 57 tuổi có hao tài bất ngờ. Năm 59 tuổi kỵ đi xa, kỵ nước biển./Từ 60 tới 70 tuổi: Những năm này chỉ sống an nhàn, sung sướng không có những sôi động về công danh như về sự nghiệp, nhưng lại có phước đức về vấn đề con cháu.

Bài Viết Liên Quan

'