Xem tử vi tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 (+-60)- Nữ mạng

SINH VÀO NĂM: 1904 tới 1964 và 2024 Cung TỐN Mạng PHÚC ĐĂNG HỎA (lửa đèn nhỏ) Xương CON RỒNG. Tương tinh CON RẮN

Bà Cửu Thiên Huyền Nữ phù hộ : Đoán xem số mạng Giáp Thìn, Mạng Hỏa lò lửa ở quanh ngọn đèn. Thu Đông sinh đặng khổ hèn, Hạ Xuân sinh thuận mùa như đèn sáng trưng. Thuận sinh con gái là nàng, Gặp chồng mạng nhỏ chịu hàng đầu ngay. Giáp Thìn mạng Hỏa như vầy, Tuổi cùng với mạng hợp hòa tương sinh. Có duyên vui vẻ hiền lành, Tánh người điềm tĩnh không hay gian tà. Số người duyên nợ bền lâu, Vợ chồng con cái yên hòa gia môn. Số có tu niệm thì hay Sống lâu hưởng phước triền miên tuổi già.

CUỘC SỐNG: Tuổi Giáp Thìn được tốt đẹp và toàn vẹn, cuộc sống được khá nhiều may mắn và tạo được khá nhiều cơ hội thuận tiện cho đường tài lộc và tiền tài và công danh vào tiền vận, trung vận và hậu vận an nhàn, sung sướng. Tuổi Giáp Thìn hưởng tuổi thọ tầm từ 60 tới 65 tuổi. Nhưng nếu ăn ở hiền lành có có phúc thì sẽ được gia tăng tuổi thọ, ăn ở ác, thủ đoạn thì sẽ bị giảm kỷ.

TÌNH DUYÊN: V ề vấn đề tình duyên tuổi Giáp Thìn chia ra làm 3 trường hợp như sau: Nếu sinh vào những tháng sau đây đời bạn cũng có thể sẽ có 3 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc, đấy là sinh vào những tháng: 3, 6, 8 và 10 âm lịch. Nếu sinh vào những tháng này thì cuộc sống sẽ có 2 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc, đấy là sinh vào những tháng: 2, 4, 7 và 9 âm lịch. Nếu sinh vào những tháng này thì cuộc sống không có thay đổi về tình duyên và hạnh phúc, đấy là nếu sinh vào những tháng: 1, 5, 11 và 12 âm lịch.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH, SỰ NGHIỆP: P hần gia đạo được êm ấm vẹn toàn. Phần công danh tuổi nhỏ có khá nhiều triển vọng tốt đẹp, trung vận có kết quả về công danh. Sự nghiệp vững chắc và hoàn thành 1 cách không mấy khó khăn vào năm 40 tuổi và từ đấy trở lên mới tạo được sự nghiệp của cuộc sống. Tiền bạc điều hòa, trung vận thì khá nhiều sung túc, hậu vận an nhàn, sung sướng.

TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: Trong việc làm ăn hay mọi công việc khác trong cuộc sống về tiền bạc, tình cảm cũng như mọi việc khác có liên quan tới tuổi hạp, thì bạn nên hợp tác, cộng tác làm ăn với những người tuổi này thì có khá nhiều lợi, đấy là những người tuổi: Ất Tỵ, Bính Ngọ, Mậu Thân.

CHỌN LỰA HÔN NHÂN: K ết hôn với những người tuổi này, cuộc sống của bạn cũng có thể sẽ được sống cao sang quyền quý, đấy là bạn nên duyên với những người tuổi: Ất Tỵ, Bính Ngọ, Mậu Thân, Tân Hợi, Nhâm Tý, Nhâm Dần. Kết hôn với những người tuổi Ở trên, cuộc sống của bạn có cơ hội tạo nên giàu sang phú quý, vì những người tuổi này rất hạp với tuổi bạn về cả 2 mặt tình cảm lẫn tài lộc và tiền tài. Nếu nên duyên với những người tuổi này, đời bạn cũng có thể chỉ tạo được 1 cuộc sống tầm mà thôi, vì những người tuổi này chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà không hạp về đường tài lộc và tiền tài: Giáp Thìn, Canh Tuất. Nếu bạn nên duyên với những người tuổi này thì đời bạn cũng có thể sẽ bị nghèo túng, không tạo được cơ hội tốt về tiền bạc, khó tạo được 1 cuộc sống đầy ấp và hoàn hảo đàng hoàng, đấy là nếu kết hôn những người tuổi: Quý Sửu, Tân Sửu. Những năm bạn ở vào tuổi này không nên kết hôn, vì kết hôn bạn cũng có thể sẽ phải chịu cảnh xa vắng, đấy là những năm ở vào số tuổi 18, 22, 24, 30, 34, 38 và 42 tuổi. sinh vào những tháng này bạn sẽ có số đa phu: đấy là bạn sinh vào những tháng: 7, 8, 10 và 11 âm lịch.

những người tuổi ĐẠI KỴ: Những tuổi này xung khắc và đại kỵ với tuổi bạn, nếu hợp tác làm ăn hay nên duyên cũng có thể sẽ bị tuyệt mạng hay biệt ly giữa cuộc sống, đấy là những người tuổi: Đinh Mùi, kỷ Dậu, Ất Mão, kỷ Mùi, Tân Dậu, Quý Mão, Đinh Dậu. Gặp tuổi kỵ trong việc làm ăn, không nên mua bán về tiền bạc. Trong vấn đề hôn nhân, không nên ra mắt họ hàng. Trong vấn đề gia đình con cái nên cúng sao giải hạn từng năm cho cả 2 tuổi thì sẽ được giải hạn.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT:

GIỜ, NGÀY XUẤT HÀNH TỐT NHẤT: G iáp Thìn hạp với ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ. Trong việc xuất hành làm ăn hay giao thương, buôn bán hay mua bán về tiền bạc thì có khá nhiều thắng lợi. Xuất hành theo những giờ trên, không sợ bị thất hại.

DIỄN BIẾN TỪNG NĂM: Từ 20 tới 25 tuổi: Khoảng thời gian này cuộc sống có khá nhiều giao động, nên cẩn thận về tình cảm, cũng như về cuộc sống của bạn. Từ 26 tới 30 tuổi: Khoảng thời gian này nên cố gắng tạo lấy 1 cuộc sống và về vấn đề tình cảm. Đời sống có khá nhiều sung túc và việc làm ăn có khá nhiều kết quả tốt đẹp cho cuộc sống. Từ 31 tới 35 tuổi: Việc làm ăn trong Khoảng thời gian này cũng có thể tạo nên sự nghiệp, việc làm ăn hay việc gia đình, có khá nhiều tiến triển khả quan, cũng có thể gặp khá nhiều cơ hội tốt đẹp cho sự làm ăn của bạn. Những năm này, mua bán, giao thương đều tốt, có khá nhiều may mắn về tài lộc và tiền tài. Từ 36 tới 40 tuổi: Khoảng thời gian này bạn không nên đi xa, nhưng có cơ hội làm ăn lớn thì có sự tốt đẹp về cuộc sống, phần tiền bạc có sung túc và dồi dào nên mua bán với người hạp tuổi thì tốt đẹp. Từ 41 tới 45 tuổi: Khoảng thời gian này có xui xẻo hay có hao tài tốn của, những năm này phần gia tộc có tai nạn, phần tiền bạc có hao hớt, việc làm ăn không có may mắn. Từ 46 tới 50 tuổi: Khoảng thời gian này khá nhiều tốt đẹp cho cuộc sống, nên cẩn thận về tiền bạc, cẩn thận việc con cái và cũng có thể làm ăn với người hạp tuổi. Từ 51 tới 55 tuổi: Khoảng thời gian này bạn nên cẩn thận về vấn đề bổn mạng, những năm này ít được tốt về vấn đề tài lộc và tiền tài, tình cảm thì thành đạt với gia tộc và con cháu. Từ 56 tới 60 tuổi: Trong những năm này bổn mạng suy yếu, nên cẩn thận vào mùa đông, suốt cuộc sống và trong tương lai sẽ còn khá nhiều dịp may mắn về tiền bạc cũng như trong mọi sự việc khác có liên quan tới cuộc sống, tuy nhiên nên cẩn thận về mạng số thì tốt hơn.

Bài Viết Liên Quan

'