Xem tử vi tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 (+-60)- Nam mạng

SINH VÀO NĂM: 1908 tới 1968 và 2028 Cung KHÔN. Trực ĐỊNH Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (quan lộc) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON LẠC ĐÀ

Phật Bà Quan m phù hộ: Đoán xem số mạng tuổi này, Số cùng với mạng lắm lần gian truân. Thìn,Tuất, Sửu, Mùi sinh t2, Tỵ, Ngọ 6 tháng đặng mai thanh nhàn. Số người cốt nhục không hòa, Tự tay lập nghiệp mà nên cửa nhà. Tuổi nhỏ mất hụt đôi lần, Không thì bệnh tật khổ thân sau này. Đầu tiên có của chẳng an, Nhà cửa khá nhiều lớp rả tan đổi dời. Tuổi nhỏ cực trí lao tâm, Trở về lớn tuổi mới mong thanh nhàn. Số người lại có biệt tài, Làm ăn nên cửa bằng bàn tay không.

CUỘC SỐNG: C uộc đời tuổi Mậu Thân ít được hay đẹp vào tuổi nhỏ, về trung vận thì được hay đẹp và sống được đầy ấp và hoàn hảo về tiền bạc; cuộc sống về hậu vận cũng được an nhàn, sung sướng đôi chút, nhưng vẫn còn khổ tâm. Tóm lại suốt cuộc sống tuổi Mậu Thân không 3o giờ được yên trí mà sống trong an nhàn, sung sướng sung sướng. Tiền vận lao đao, trung vận có kết quả về tài lộc và tiền tài, hậu vận an nhàn, sung sướng và sung sướng, cũng có thể hưởng tuổi thọ tầm từ 59 tới 67 tuổi, nếu ác, thủ đoạn sẽ bị giảm kỷ, làm phước, ăn ở hiền lành thì sẽ được gia tăng tuổi thọ.

TÌNH DUYÊN: T heo khoa chiêm tinh và tướng số, tuổi Mậu Thân sẽ như vầy: nếu sinh vào những tháng này, cuộc sống bạn sẽ có 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đấy là bạn sinh vào những tháng: 4, 8, 9 và 12 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc sống phải có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên, đấy là bạn sinh vào những tháng 1, 2, 3, 5 và 10 âm lịch. Và nếu bạn sinh vào những tháng này, thì cuộc sống được sống hạnh phúc, đấy là bạn sinh vào những tháng: 6, 7 và 11 âm lịch. đấy là mạng số bạn đối với tình duyên và sau đây là những công danh và sự nghiệp của bạn.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH, SỰ NGHIỆP: P hần gia đạo, tuổi nhỏ có khá nhiều khe khắt, nhưng lớn lên thì sống hạnh phúc, êm đềm. Công danh chỉ ở vào mức độ tầm bình mà thôi. Sự nghiệp vững chắc từ năm 36 tuổi trở lên. Tiền bạc đầy ấp và hoàn hảo và hoàn mỹ không bị thiếu thôn kể từ lúc bạn vừa 40 tuổi trở lên.

TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: Sau đây là những người tuổi hạp cho sự làm ăn, mua bán về tiền bạc hay bất cứ việc gì khác trong cuộc sống, đấy là những người tuổi: kỷ Dậu, Quý Sửu, Ất Mão. những người tuổi này rất hạp với Mậu Thân trong mọi lãnh vực cuộc sống.

CHỌN LỰA HÔN NHÂN: Trong việc hôn nhân, Mậu Thân nên nên duyên với những người tuổi này: kỷ Dậu, Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Tỵ, Đinh Mùi, và Ất Tỵ. nên duyên với những người tuổi này thì được sống giàu sang phú quý. đấy là những người tuổi chỉ hạp về tình duyên mà không hạp về tài lộc và tiền tài hay công danh, đấy là những người tuổi: Canh Tuất, Nhâm Tý, Bính Tý, Bính Ngọ. đấy là những người tuổi: Mậu Thân đồng tuổi, Giáp Dần. những người tuổi này kết hôn thì nghèo túng. sinh vào những tháng này, bạn sẽ có nhiều đời vợ, đấy là bạn sinh vào những tháng 1, 2, 4 và 5 âm lịch.

những người tuổi ĐẠI KỴ: Đó là những người tuổi mà nếu hợp tác, tuổi Mậu Thân cũng có thể bị tuyệt mạng hay biệt ly nếu kết hôn hay hùn hạp làm ăn, đấy là những người tuổi: Tân Hợi và Quý Hợi. Gặp tuổi kỵ về việc làm ăn không nên hợp tác về tiền bạc. Về tình duyên thì nên kỵ bỏ việc làm lễ thành hôn, kỵ ra mắt gia tộc. Về gia đình con cái thì cúng sao hạn cho cả 2 tuổi.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT:

GIỜ, NGÀY XUẤT HÀNH TỐT NHẤT: Tuổi Mậu Thân hạp những ngày chẵn, giờ chẵn mà tháng lẻ; xuất hành làm ăn mua bán rất tốt, sẽ có rất khá nhiều thắng lợi.

DIỄN BIẾN TỪNG NĂM: Từ 20 tới 25 tuổi: 20 tuổi, không có may mắn, năm này có tai nạn hay hao tài. 21 tuổi, nên cẩn thận về tiền bạc cũng như về sự làm ăn. 22 và 23 tuổi, ít được hoàn mỹ may mắn lắm, 2 năm này cò khá nhiều buồn khổ. 24 và 25 tuổi, khoảng Khoảng thời gian này có khá nhiều buồn lo cho cuộc sống, ít được khá nhiều may mắn về vấn đề tài lộc và tiền tài. Từ 26 tới 30 tuổi: 26 tuổi, có khá nhiều tốt đẹp, và may mắn. 27 và 28 tuổi, nên cẩn thận về tiền bạc cũng như về cuộc sống của bạn. 29 và 30 tuổi, nên cẩn thận việc làm ăn, 2 năm này việc làm ăn bình thường. Từ 31 tới 35 tuổi: 31 tuổi, năm này tiền bạc dễ chịu, 32 tuổi nên lo gia đình, cá nhân có phần bê bối. Nên làm việc nhỏ thì có lợi. 33 và 34 tuổi, 2 năm này nên cẩn thận việc làm ăn, không nên đi xa hay xuất hành vào những này xấu. 35 tuổi, khá tốt đẹp về vấn đề tài lộc và tiền tài và cuộc sống. Từ 36 tới 40 tuổi: Khoảng Khoảng thời gian này, nên đề phòng bổn mạng, có phần tốt đẹp về tài lộc và tiền tài và cuộc sống. Cuộc sống có khá nhiều tốt đẹp, nên cẩn thận về tiền bạc vào những năm này. Từ 41 tới 45 tuổi: Khoảng Khoảng thời gian này làm ăn, gia đình, mua bán đều được tốt đẹp và khả quan. Cuộc sống có phần đầy ấp và hoàn hảo và hay về công danh luôn cả sự nghiệp. Từ 46 tới 50 tuổi: Khoảng Khoảng thời gian này tuổi hơi xấu, nên cẩn thận bổn mạng, tiền bạc có phần hao hụt, nên có khá nhiều sự buồn lo cho số phận. Từ 51 tới 56 tuổi: Khoảng Khoảng thời gian này, nên bình tĩnh và sáng suốt, không nên giao phó cho ai về tiền bạc hay cũng có thể làm ăn việc lớn sẽ ít được tốt đẹp cho cuộc sống bạn, tiền bạc hơi thiếu kém. Từ 57 tới 65 tuổi: Tuổi Mậu Thân sống rất lâu, cũng có thể hưởng được khá nhiều phước lộc. Trong Khoảng thời gian này, cũng có thể có khá nhiều tốt đẹp về tiền bạc cũng như sự nghiệp.

Bài Viết Liên Quan

'