Xem tử vi tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 (+-60)- Nam mạng

SINH VÀO NĂM: 1962 tới 2022 và 2082 Cung CẤN. Trực TRỪ Mạng KIM BẠCH KIM (vàng trắng) Khắc LƯ TRUNG HỎA Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON CỌP. Tướng tinh CON NGỰA

Ông Tử Vi phù hộ : Tuổi Dần cung Cấn mạng Kim, Tướng người tật bệnh khó tìm chẳng an. Tuổi nhỏ như thể chỉ mành, Ốm đau bệnh tật đã đành khó nuôi. Tánh tình ăn nói bải buôi, Khôn ngoan mềm mõng hay vui hay cười. Nam nhân cao số hơn người, Số tu tích đức Phật Trời độ cho. Số cao có số hơn người, Đôi dòng 3 thứ vợ ngoài vợ trong. Nhưng mà mất hụt phải phòng, Tướng lớn mạng lắm mới hòng sống lâu. Đệ huynh cũng chẳng thuận hòa, Tuổi nhỏ tự lập tuổi già nhờ con.

CUỘC SỐNG: Tuổi Nhâm Dần vào trung vận và hậu vận mới có khá nhiều hay đẹp, cuộc sống mới tạo được khá nhiều hạnh phúc và sung túc. Tuổi nhỏ, tức là tiền vận thì gặp khá nhiều sầu đau và có khá nhiều tủi nhục cuộc sống. Tóm lại, tuổi Nhâm Dần tiền vận vất vả lao đao, trung vận và hậu vận mới được hoàn mỹ tốt đẹp. Tuổi Nhâm Dần hưởng tuổi thọ tầm từ 50 tới 56 tuổi là mức tối đa, ác, thủ đoạn thì giảm kỷ có phúc thì gia tăng tuổi thọ.

TÌNH DUYÊN: V ề vấn đề tình duyên, tuổi Nhâm Dần chia ra làm 3 giai đoạn như sau: Nếu sinh vào những tháng này tuổi Nhâm Dần có thay đổi 2 lần về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đấy là sinh vào tháng 5, 6 và 9 âm lịch. Nếu sinh vào những tháng này thì cuộc sống có 2 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đấy là bạn sinh vào những tháng 1, 2, 7, 10, 11 và 12 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc sống có những thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, 1 chồng 1 vợ mà thôi, đấy là sinh vào những tháng 1, 4 và 8 âm lịch.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH, SỰ NGHIỆP: P hần công danh ít được khá nhiều may mắn lắm, công danh lên bổng xuống trầm. Phần gia đạo thì được khá nhiều sung túc và khá nhiều ảnh hưởng tốt đẹp cho cuộc sống. Tiền bạc vào hậu vận mới có phần sung túc và tốt đẹp. Sự nghiệp hoàn thành vào tuổi 34 trở lên.

TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: Tuổi Nhâm Dần làm ăn hay hùn hạp thì nên lựa những người tuổi này mà làm ăn thì thâu khá nhiều kết quả, đấy là những người tuổi: Giáp Thìn, Canh Tuất, Mậu Thân.

CHỌN LỰA HÔN NHÂN: Trong việc chọn lựa hôn nhân, bạn nên kết hôn với những người tuổi này thì cuộc sống được sống cao sang quyền quý, đấy là bạn kết hôn với những người tuổi: Nhâm Dần, Giáp Thìn, Mậu Thân, Canh Tuất. Nếu kết hôn với những người tuổi này, chỉ tạo đựơc cuộc sống tầm mà thôi, vì những người tuổi này chỉ hạp vào vấn đề tình duyên mà không hạp về đường tài lộc và tiền tài, đấy là những người tuổi: Đinh Mùi, Tân Hợi, Tân Sửu, kỷ Hợi. Nếu kết hôn với những người tuổi này bạn không tạo được 1 cuộc sống hoàn mỹ tốt đẹp mà trái lại chỉ sống 1 cuộc sống nghèo túng mà thôi, đấy là bạn kết hôn với những người tuổi: Quý Mão, kỷ Dậu. Những năm ở vào tuổi này không nên cuới vợ, vì cưới vợ sẽ gặp cảnh xa vắng triền miên, đấy là ở vào tuổi: 18, 24, 30, 36, 42, 48 và 54 tuổi. Nếu bạn sinh vào những tháng này cuộc sống sẽ có nhiều đời vợ: đấy là bạn sinh vào những tháng 1, 6, 6, 9, 10 và 11 âm lịch.

những người tuổi ĐẠI KỴ: Tuổi Nhâm Dần đại kỵ với những người tuổi này: Ất Tỵ, Bính Ngọ, Nhâm Tý, Mậu Ngọ, Canh Tý, Giáp Ngọ, làm ăn hay nên duyên với những người tuổi này sẽ gặp cảnh biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc sống. Khi làm ăn hay nên duyên nếu gặp tuổi khắc kỵ tuổi Nhâm Dần phải xem ngày và năm sao hạn của mình mà cúng kiến, không nên bỏ qua, ít được làm dối trá, cần phải: có tâm thành, làm phước, cứu giúp người bần hàn thì sẽ được giải hạn.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi Nhâm Dần có những năm khó khăn nhất là những năm mà bạn ở vào số tuổi 24, 28, 32 và 40 tuổi.

GIỜ, NGÀY XUẤT HÀNH TỐT NHẤT: Nếu bạn xuất hành thì tuổi bạn thuận, giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Xuất hành theo những ngày, giờ trên thì gặp khá nhiều tốt đẹp, không sợ thất bại trong sự làm ăn, cũng như về tiền bạc và cuộc sống.

DIỄN BIẾN TỪNG NĂM: Từ 20 tới 25 tuổi: 20 tuổi, khá nhiều trở ngại, vấn đề tình duyên càng làm cho buồn tẻ hơn lên. 22 tuổi, có triển vọng tốt về tài lộc và tiền tài, tình cảm. 23 tuổi, năm này được có đầy ấp và hoàn hảo về tài lộc và tiền tài, làm ăn được khá nhiều thành đạt. 24 tuổi, năm xấu nên cẩn thận việc gia đình thi cử. 25 tuổi, năm này những tháng đầu năm thì tốt, những tháng cuối năm lại xấu. Từ 26 tới 30 tuổi: 26 tuổi, khá nhiều may mắn, cuộc sống cũng có thể toạo được 1 cuộc sống sung túc. 27 tuổi, năm tầm , việc làm ăn và phát triển cơ nghiệp tạm được. 28 tuổi, năm yên tĩnh, không có việc gì quan trọng xảy ra. 29 tuổi, năm này làm ăn được thành đạt và có khá nhiều ảnh hưởng tốt về nghề nghiệp lẫn công danh. 30 tuổi, năm này nên cẩn thận việc gia đình và công danh có lên bổng xuống trầm. Từ 31 tới 35 tuổi: 31 tuổi, tốt, 32 tuổi nên cẩn thận việc xuất hành hay làm ăn, mua bán có tính cánh về tiền bạc. 33 tuổi, năm xấu có kỵ vào tháng 4 và 6, ngoài ra những tháng khác bình thường. 34 tuổi, 2 năm này có phần hay đẹp về tình cảm và cuộc sống, sự sống bình thường, không có sôi động trong 2 năm này. Từ 36 tới 40 tuổi: 36 tuổi, năm này cò khá nhiều tốt đẹp về danh vọng cũng như về tình cảm. 37 tuổi, năm này có tài lộc và tiền tài, tiền bạc có kết quả tốt. 38 tuổi, tạm được, năm bình thường, kỵ đi xa vào 2 tháng 4 và 7. 39 và 40 tuổi, 2 năm này ít được tốt, năm 39 xấu vào tháng 3, 7 và 10. 40 tuổi kỵ tháng 3 và 6. Từ 41 tới 45 tuổi: 41 tuổi, cũng có thể thành công về vấn đề tiền bạc. 42 tuổi được tốt và thành công về tiền bạc và cuộc sống. 43 và 44 tuổi, 2 năm này gia đình êm ấm, việc làm ăn được khá nhiều kết quả tốt. 45 tuổi, năm này có phần phát triển về gia đạo, công danh. Từ 46 tới 50 tuổi: 46 tuổi, được tốt, việc làm ăn được khá. 47 tuổi, năm này có phần suy yếu về bổn mạng cũng như về cuộc sống. 48 tuổi, tạm được yên phận. 49 và 50 tuổi, 2 năm này không có gì quan trọng xảy ra trong cuộc sống, chỉ cũng có thể bình thường về gia đạo, công danh. Từ 51 tới 55 tuổi: 51 và 52 tuổi có khá nhiều việc buồn lo, số không có khá nhiều may mắn trong nghề nghiệp và cuộc sống, cẩn thận về việc làm ăn, gia đạo. 53 và 54, nên tính toán công việc làm ăn cho êm đẹp, cuộc sống có phần sung túc về gia đình và về vấn đề bổn mạng. 55 tuổi, năm này cẩn thận về nghề nghiệp, việc xuất hành nên thực hành theo sự chỉ dẫn trên thì được kết quả tốt, trái lại sẽ bị thất bại. Từ 56 tới 60 tuổi: Các năm này ít được tốt đẹp lắm về bổn mạng cũng như nghề nghiệp, công danh, nếu có dịp tốt trong mọi việc mua bán thì có lợi về tài lộc và tiền tài. Năm 59 tuổi bổn mạng suy kém, những năm khác bình thường.

Bài Viết Liên Quan

'