Xem tử vi tuổi Ất Mẹo sinh năm 1975 (+-60)- Nữ mạng

SINH VÀO NĂM: 1915 tới 1975 và 2035 Cung LY Mạng ĐẠI KHUÊ THỦY (nước khe lớn) Xương CON MÈO. Tướng tinh CON DƠI

Bà Cửu Thiên Huyền Nữ phù hộ: Ất Mão mạng Thủy cung Ly, Nước trong khe lớn tự nhiên đổ hoài. Thu Đông sinh đặng hạp thời, Có phần sung sướng, hưởng đời giàu sang. Hạ Xuân lỗi số gian nan, Phần đông vất vả tấm thân lạc loài. Con người lòng dạ thông minh, Bụng nghi thì có thật tình chẳng sai. Làm ăn tiền bạc có hoài, 3 chìm bảy nổi đổi thay gia đình. Nhưng mà trong đạo vợ chồng, Hoa thơm hương nhụy, trăng vòng gương. Chẳng qua gánh giữa đường, Duyên sau chắp nối mới yên gia đàng.

CUỘC SỐNG: Tuổi Ất Mão có khá nhiều lo về tiền vận, số ít được sung sướng lắm trong cuộc sống, cũng có thể có khá nhiều việc may mắn về tài lộc và tiền tài vào trung vận, nhưng sự lo lắng và buồn khổ vẫn mãi đa mang, hậu vận mới được an nhàn, sung sướng sung sướng. Tuổi Ất Mão hưởng tuổi thọ tầm từ 58 tới 67 tuổi là mức tối đa; nếu ăn ở ác, thủ đoạn thì sẽ bị giảm kỷ, còn nếu ăn ở hiền hòa, làm việc có phúc thì sẽ được gia tăng tuổi thọ.

TÌNH DUYÊN: V ề tình duyên tuổi Ất Mão chia ra làm 3 trường hợp như sau: Nếu sinh vào những tháng này thì cuộc sống phải có 3 lần thay đổi tình duyên và hạnh phúc, đấy là bạn sinh vào những tháng: 9 và 12 âm lịch. Nếu sinh vào những tháng này thì cuộc sống phải có 2 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc, đấy là sinh vào những tháng: 1, 2, 5, 8 và âm lịch. Và nếu sinh vào những tháng này thì cuộc sống sống hạnh phúc hoàn mỹ, đấy là sinh vào những tháng: 3, 6, 7 và 11 âm lịch.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH, SỰ NGHIỆP: P hần công danh chỉ ở vào mức độ tầm bình mà thôi, gia đạo có khá nhiều rối ren, và trung vận khá nhiều buồn khổ, hậu vận tạm yên. Sự nghiệp được vững chắc, và hoàn thành 1 cách mau chóng, về tiền tài vẫn ở trong sự bình thường mà thôi. Tuy nhiên nếu cố gắng phấn đấu thì sẽ được giàu có hơn.

TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: Sau đây là những người tuổi hạp cho sự làm ăn của bạn những người tuổi này hợp tác, cộng tác, hùn hạp cũng có thể tạo lấy cơ nghiệp dễ dàng, đấy là những người tuổi: Bính Thìn, kỷ Mùi và Nhâm Tuất.

CHỌN LỰA HÔN NHÂN: Trong việc hôn nhân, chọn lựa được những người tuổi này thì tuổi Ất Mão sẽ sống được 1 cuộc sống cao sang quyền quý, đấy là bạn kết hôn với những người tuổi: Bính Thìn, kỷ Mùi, Nhâm Tuất và Quý Sửu. Kết hôn với những người tuổi này, đời bạn cũng có thể chỉ tạo được 1 cuộc sống tầm mà thôi, đấy là nếu bạn kết hôn với những người tuổi: Ất Mão, Tân Dậu, kỷ Dậu, Quý Dậu. Vì những người tuổi trên chỉ hạp với những bạn về đường tình duyên, mà lại không hạp về đường tài lộc và tiền tài. Kết hôn với những người tuổi này, cuộc sống bạn cũng có thể phải sống trong 1 cuộc sống nghèo túng, đấy là nếu bạn nên duyên với những người tuổi Đinh Tỵ, Mậu Ngọ, Quý Hợi. những người tuổi này không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên và cũng không hạp luôn về đường tài lộc và tiền tài. Những năm ở vào tuổi này bạn không nên kết hôn, vì kết hôn, sẽ gặp cảnh xa vắng triền miên trong cuộc sống, đấy là những năm ở vào số tuổi: 16, 22, 26, 28, 34, 38 và 40 tuổi. Nếu sinh vào những tháng này cũng có thể sẽ có nhiều đời chồng, đấy là nếu bạn sinh vào những tháng: 2, 4, 5 và 10 âm lịch.

những người tuổi ĐẠI KỴ: Nếu nên duyên hay làm ăn với những người tuổi này cũng có thể sẽ gặp phải cảnh biệt ly hay tuyệt mạng vào giữa cuộc sống, đấy là những người tuổi rất xung kỵ và khắc với tuổi bạn như: Canh Thân, Giáp Tý, Bính Dần, Nhâm Thân, Giáp Dần, Nhâm Tý và Mậu Thân. Nên tránh trước những người tuổi này là tốt hơn, khỏi sợ gặp cảnh buồn não cho cuộc sống. Những việc làm để tránh về trường hợp gặp phải tuổi kỵ cũng như tuổi Tân Mão, xin xem ở tuổi Tân Mão về mục này.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT:

GIỜ, NGÀY XUẤT HÀNH TỐT NHẤT: Tuổi Ất Mão xuất hành vào ngày chẵn, tháng chẵn và giờ chẵn thì hạp nhứt, không sợ bị thất bại, mà trái lại sẽ rất đại lợi về tài lộc và tiền tài. Việc xuất hành trên áp dụng cho suốt cuộc sống.

DIỄN BIẾN TỪNG NĂM: Từ 20 tới 25 tuổi: Khoảng thời gian này ít được mấy may mắn về vấn đề tình cảm, riêng phần công danh có triển vọng tốt đẹp, nếu phần công danh không có, thì tốt đẹp về vấn đề buôn bán. Vào tuổi 23 và 21 2 năm này không nên đi xa hay mua bán về tiền bạc ít được tốt. Từ 26 tới 30 tuổi: Khoảng thời gian này gặp khá nhiều cơ hội thuận tiện tạo nên tài lộc và tiền tài, đẩy mạnh cuộc sống lên cao và cũng có thể đem cuộc sống vào những thử thách với tiền tài và công danh sự nghiệp. Từ 31 tới 35 tuổi: 31 tuổi khá, làm ăn được tốt, đi xa càng hay, 32 và 33 tuổi, 2 năm này nên cẩn thận việc xuất hành cũng như về tiền bạc. 34 và 35 tuổi, 2 năm này gia đình, sự nghiệp, hay việc làm ăn có phần sung túc và tốt đẹp cho cuộc sống. Từ 36 tới 40 tuổi: Những năm này là những năm có khá nhiều tốt đẹp cho sự sống và tiền bạc, cuộc sống lên cao tới tận cùng của nó, nên phát triển việc làm ăn hay phần công danh thì có khá nhiều tốt đẹp. Từ 41 tới 45 tuổi: 41 tuổi, có khá nhiều hay đẹp trong cuộc sống, 42 và 43, 2 năm này, nếu làm ăn lớn thì thâu khá nhiều lợi to, những năm này có phần thành đạt về tài lộc và tiền tài, 44 và 45 tuổi, 2 năm này tầm . Từ 46 tới 51 tuổi: 2 năm 46 và 47 khá nhiều xui, tiền bạc ít được đầy ấp và hoàn hảo và có phần yếu kém. 48 và 49, 2 năm này trọn vẹn, không việc gì quan trọng xảy ra. 50 tuổi, năm này ít được tốt về vấn đề bổn mạng. Năm 51 tuổi, trọn năm này là Khoảng thời gian cô động của cuộc sống, không nên đi xa hay làm ăn lớn, sẽ bị thất bại, nên giữ gìn gia đạo cho được yên hòa. Từ 52 tới 60 tuổi: Năm 52 tuổi, khá tốt, năm này làm ăn được thành đạt và mạnh mẽ. 53 tuổi, không nên đi xa hay mua bán về tiền bạc, tháng 10 có bệnh nhỏ. Năm 54 tuổi, khá đẹp về tình cảm, gia đình êm ấm và khá nhiều may mắn. 55 tuổi, được tốt, việc làm ăn thâu khá nhiều kết quả tốt. 56 và 57, 2 năm bình thường, 56 tuổi, kỵ tháng 4, 57 tuổi kỵ tháng 9. Ngoài ra những tháng khác bình thường. 58 và 59, 2 năm này rất khó khăn cho tài lộc và tiền tài và bổn mạng. 58 tuổi, không hay đẹp. 59 tuổi, đại xung vào những tháng 4, 6 và 8. 60 tuổi, năm này tình trạng nguy ngập, nên cẩn thận bản thân.

Bài Viết Liên Quan

'