Xem bói tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 (+-60)- Nam mạng

SINH VÀO NĂM: 1932 tới 1992 và 2052 Cung KHÔN. Trực NGUY Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm vàng) Khắc PHÚC ĐĂNG HỎA Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON DÊ CUỘC SỐNG: Nhâm Thân cuộc sống tuổi nhỏ 3 chìm, bảy nổi, số ít được ở với gia đình lúc nào cũng muốn sống 1 cuộc sống tự lập và tự làm lấy nuôi thân, tuy tuổi nhỏ có lận đận…

Chi Tiết

Xem bói tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 (+-60)- Nữ mạng

SINH VÀO NĂM: 1931 tới 1991 và 2051 Cung KHẢM Mạng LỘ BÀN THỔ (đất đường đi) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON GẤU Phật Bà Quan Âm phù hộ: Đoán xem số mạng Tân Mùi, Cung Khảm mạng Thổ đặt ngoài đường đi. sinh đặng mùa Hạ lo chi, Tháng chạp, tháng chín, không thì tháng 3. Thổ vương tứ quý 4 mùa, sinh đặng tháng 6 ai mà dám đương. Tân Mùi tâm tánh…

Chi Tiết

Xem bói tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 (+-60)- Nam mạng

SINH VÀO NĂM: 1931 tới 1991 và 2051 Cung CÀN. Trực BÌNH Mạng LỘ BÀN THỔ (đất đường đi) Khắc TUYỀN TRUNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON GẤU CUỘC SỐNG: Trầm lặng và lo lắng, cuộc sống 3o giờ cũng khá nhiều nét sầu thương, tùy theo tuy nhiên số cũng được khá nhiều may mắn về công danh cũng như về sự nghiệp. Cuộc sống tuổi nhỏ…

Chi Tiết

Xem bói tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 (+-60) – Nữ mạng

SINH VÀO NĂM: 1930 tới 1990 và 2050 Cung LY. Mạng LỘ BÀN THỔ (đất đường đi) Xương CON NGỰA. Tướng tinh CON VƯỢN Phật Bà Quan Âm phù hộ: Đoán xem số mạng tuổi này, Cung Ly mạng Thổ là đất đường đi. Mùa Hạ sinh đặng lo chi, Thuận sinh tháng chín tháng 3 thanh nhàn. Thu Đông phải chịu lao đao, Mùa Xuân, Dần, Mão biết 3o khổ sầu. sinh kỵ tháng giêng…

Chi Tiết

Xem bói tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 (+-60) – Nam mạng

SINH VÀO NĂM: 1930 tới 1990 và 2050 Cung ĐOÀI. Trực MÃN Mạng LỘ BÀNG THỔ (đất đường đi) Khắc TUYỀN TRUNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON NGỰA. Tướng tinh CON VƯỢN CUỘC SỐNG: Tuổi Canh Ngọ, cuộc sống có khá nhiều ngang trái, không tạo được khá nhiều có phúc. Sự sống luôn bị đảo lộn về gia đình cũng như về việc làm ăn, cũng có thể mang lấy khá…

Chi Tiết

Xem bói tuổi kỷ Tỵ sinh năm 1989 (+-60) -Nữ mạng

SINH VÀO NĂM: 1929 tới 1989 và 2049 Cung CẤN Mạng ĐẠI LÂM MỘC (cây ở rừng lớn) Xương CON RẮN. Tướng tinh CON KHỈ Phật Bà Quan Âm phù hộ: kỷ Tỵ cung Cấn số này, Mạng Mộc cây lớn mọc ngay giữa rừng. Nếu mà sinh đặng Thu Đông, Như cây gặp nước, như rồng gặp mưa. sinh nhằm lỗi số Hạ Thu, Số phần cực nhọc nắmg mưa phũ phàng. Số nàng mất…

Chi Tiết

Xem bói tuổi kỷ Tỵ sinh năm 1989 (+-60)- Nam mạng

SINH VÀO NĂM: 1929 tới 1989 và 2049 Cung CẤN. Trực K2 Mạng ĐẠI LÂM MỘC (cây ở rừng lớn) Khắc ĐẠI TRẠCH THỔ Con nhà THANH ĐẾ (trường mạng) Xương CON RẮN. Tướng tinh CON KHỈ CUỘC SỐNG: Tuổi kỷ Tỵ cuộc sống lắm chông gai, gặp rất khá nhiều những tai nạn trong cuộc sống, chẳng những lo lắng về tiền bạc mà cuộc sống có khá nhiều khổ tâm và khá nhiều lo…

Chi Tiết

Xem bói tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 (+-60) – Nữ mạng

SINH VÀO NĂM: 1928 tới 1988 và 2048 Cung ĐOÀI Mạng ĐẠI LÂM MỘC (cây ở rừng lớn) Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON QUA Phật Bà Quan Âm phù hộ: Đoán xem số mạng Mậu Thìn, Lâm Mộc cây lớn có tàng mái to. Đông Xuân sinh đặng thời sang, Mùa Xuân vượng Mộc chẳng an đặng mùa. Mùa Hạ như tù chẳng an, Dầu làm có của muôn ngàn cực tấm thân. Anh em…

Chi Tiết

Xem bói tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 (+-60) – Nam mạng

SINH VÀO NĂM: 1928 tới 1988 và 2048 Cung LY. Trực THÂU Mạng ĐẠI LÂM MỘC (cây ở rừng lớn) Khắc ĐẠI TRẠCH THỔ Con nhà THANH ĐẾ (trường mạng) Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON QUẠ CUỘC SỐNG: Tuổi Mậu Thìn cuộc sống ít được mấy bằng phẳng, nghĩa là hay lên cao và cũng hay bị xuống thấp 1 cách bất ngờ. Tuổi nhỏ thường có đau bệnh. Vấn đề phát triển sự nghiệp,…

Chi Tiết

Xem bói tuổi Đinh Mẹo sinh năm 1987 (+-60)- Nữ mạng

SINH VÀO NĂM: 1927 tới 1987 và 2047 Cung CÀN Mạng LƯ TRUNG HỎA (lửa trong lư) Xương CON MÈO. Tướng tinh CON GÀ Bà Chúa Ngọc phù hộ: Đinh Mão mạng Hỏa cung Càn, Lư nhang lửa đổ mau tàn mau nguôi. Giận ai nóng nảy không day, Người tới năn nỉ nắm tay dịu liền. Xin lỗi bạn chớ có phiền, Ít bửa dịu ngọt có tiền cũng đưa. Gái mà sinh đặng số…

Chi Tiết
'