Xem bói tuổi kỷ Tỵ sinh năm 1989 (+-60) -Nữ mạng

SINH VÀO NĂM: 1929 tới 1989 và 2049 Cung CẤN Mạng ĐẠI LÂM MỘC (cây ở rừng lớn) Xương CON RẮN. Tướng tinh CON KHỈ Phật Bà Quan Âm phù hộ: kỷ Tỵ cung Cấn số này, Mạng Mộc cây lớn mọc ngay giữa rừng. Nếu mà sinh đặng Thu Đông, Như cây gặp nước, như rồng gặp mưa. sinh nhằm lỗi số Hạ Thu, Số phần cực nhọc nắmg mưa phũ phàng. Số nàng mất hụt mấy lần, Quý nhân phù hộ có phần khỏi lo. Tuổi này sáng láng thông minh, Thấy thì làm đặng thiệt tình chẳng sai. Tiền vận chưa biết nên hư, Hậu vận mới khá của dư có xài. Lòng ở ngay thẳng mới hay, Phật Trời hộ độ có ngày làm nên.

CUỘC SỐNG: Tuổi kỷ Tỵ có khá nhiều thương đau vào tiền vận và trung vận, cuộc sống luôn luôn bị đảo lộn và cuộc sống có khá nhiều suy tư sầu muộn, tuy nhiên vào hậu vận thì cuộc sống mới cũng có thể trở nên an nhàn, sung sướng và sung sướng được. cuộc sống còn phải chịu đựng khá nhiều sầu tư lo lắng cho tới tuổi 44 trở lên mới tạo được sự vững vàng và làm ăn mới có cơ hội thuận tiện. Cuộc sống thường bị thiếu kém về vấn đề tiền bạc cũng như có thiếu kém về vấn đề tình cảm, tuy nhiên vào hậu vận thì có có phúc, làm ăn được thành đạt và có khá nhiều triển vọng tốt đẹp về nghề nghiệp. Tuổi kỷ Tỵ khá nhiều đau buồn trong cuộc sống vào thời trung vận, nhưng về hậu vận thì an phận. Số hưởng tuổi thọ, tầm khoảng từ 68 tới 76 tuổi là mức tối đa. Nhưng nếu ở hiền lành, làm có phúc thì sẽ được gia tăng tuổi thọ, ác, thủ đoạn thì sẽ bị giảm kỷ.

TÌNH DUYÊN: V ề vấn đề tình duyên, có khá nhiều sự đau buồn vào lúc tuổi nhỏ, cuộc sống về vấn đề tình duyên có đôi lần thay đổi và khá nhiều chuyện đau buồn đang giăng mắc trong lòng. Tuy nhiên, về vấn đề tình duyên, tuổi kỷ Tỵ được chia ra làm 3 trường hợp như sau: Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc sống bạn có 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đấy là bạn sinh vào những tháng: 3, 6, 8, và 10 Ââm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc sống bạn thay đổi 2 lần về vấn đề tình và hạnh phúc, đấy là bạn sinh vào những tháng: 2, 4, 7 và 9 Ââm lịch.Nếu bạn sinh vào những tháng này bạn sẽ được hưởng hạnh phúc hoàn mỹ, không có thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đấy là bạn sinh vào những tháng 1, 5 và 12 Ââm lịch. Ở trên là những diễn biến về vấn đề tình duyên và hạnh phúc qua những trường hợp và tháng sinh của bạn. Vậy bạn nên nhớ lại trường hợp của mình để hiểu biết cuộc sống và yên trí, cho đấy là định mệnh vậy.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH, SỰ NGHIỆP: P hần công danh không có gì quan trọng, nếu có cũng ở vào mức độ bình thường mà thôi. Về gia đạo có khá nhiều có phúc, vượt qua được những lúc khó khăn, trung vận cũng có thể sẽ gặp khá nhiều buồn bã và đau thương, hậu vận mới được yên vui. Về sự nghiệp cũng có thể hoàn thành vào năm 40 tuổi trở lên. Năm 38 tuổi, có triển vọng tốt đẹp về vấn đề này. Tiền bạc dễ chịu, có cơ hội phát triển vào mùa Đông năm 38 tuổi. Trước tuổi đấy vấn đề này trở nên khó khăn và có khá nhiều lo lắng.

TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: Trong vấn đề làm ăn hay bất cứ việc gì trong cuộc sống, hợp tác hay cộng tác có tánh cách tiền bạc đều nên mua bán với những người tuổi này thì gặp khá nhiều may mắn, có kết quả tốt đẹp và không 3o giờ sợ thất bại, đấy là bạn hợp tác với những người tuổi: kỷ Tỵ đồng tuổi, Canh Ngọ, Nhâm Thân. những người tuổi này rất hạp với sự làm ăn của bạn.

CHỌN LỰA HÔN NHÂN: Trong việc hôn nhân và hạnh phúc, bạn cần nên chọn lựa những người tuổi có số hạp với số tuổi mình, mới đẩy mạnh cuộc sống lên cao và cuộc sống không 3o giờ có những thất bại cho đời mình, chẳng những cuộc sống được hoàn mỹ đầy ấp và hoàn hảo, sung túc mà gia đình lại có hạnh phúc, đấy là bạn nên duyên với những người tuổi: Nhâm Thân, Ất Hợi, Bính Tý. Kết hôn với tuổi Nhâm Thân, cuộc sống dễ tạo ra tiền bạc, cuộc sống đầy ấp và hoàn hảo, cuộc sống lên cao và êm đẹp. Với tuổi Ất Hợi, số giàu sang dễ tạo lấy khá nhiều triển vọng tốt đẹp cho cuộc sống. Với tuổi Bính Tý, càng lên cao hơn nữa về vấn đề tiền bạc cũng như trong sự thất bại hay đau buồn. đấy là những người tuổi hạp về vấn đề tình duyên lẫn cả tài lộc và tiền tài. Nếu kết hôn với những người tuổi này, bạn chỉ tạo được 1 cuộc sống tầm mà thôi. Vì những người tuổi này chỉ hợp về vấn đề tình duyên mà không hạp về vấn đề tài lộc và tiền tài, đấy là những người tuổi: Giáp Tuất, Canh Thìn, Bính Tuất, Mậu Thìn. những người tuổi Ở trên nếu bạn nên duyên, cuộc sống bạn chỉ tạo được 1 cuộc sống ở mức độ đủ ăn, đủ mặc tầm mà thôi. Nếu bạn kết hôn với những người tuổi sau đây, cuộc sống của bạn sẽ cũng có thể, không tạo được 1 sự nghiệp hay tiền tài khả dĩ bảo đảm được cuộc sống như ý muốn, vì những người tuổi này chẳng những không hạp với tuổi bạn về vấn đề tình duyên cũng như về đường tài lộc và tiền tài, đấy là bạn nên duyên với những người tuổi sau đây: Tân Mùi, Đinh Sửu, Quý Mùi. những người tuổi này là những người tuổi không hạp về tình duyên và cũng không hạp về đường tài lộc và tiền tài nữa. Những năm này số xung kỵ tuổi, nếu kết hôn, bạn cũng có thể sẽ phải làm vào cảnh xa vắng triền miên hay có khá nhiều buồn lo về việc lập gia đình, đấy là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 20, 26, 32, 38 và 44 tuổi. Nếu bạn sinh vào những tháng này, có bạn sẽ có nhiều đời chồng hay ít ra cũng phải gặp sự đau khổ về việc lấy chồng, đấy là nếu bạn sinh vào những tháng: 4, 5, 7 và 8 Ââm lịch.

những người tuổi ĐẠI KỴ: B ạn nên duyên với những người tuổi này, hay hợp tác làm ăn hay bất cứ công việc nào khác, cuộc sống bạn sẽ cũng có thể lâm vào cảnh biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc sống, vì những người tuổi này là những người tuổi đại kỵ và xung khắc, đấy là những người tuổi: Quý Dậu, Mậu Dần, kỷ Mão, Ất Dậu, Đinh Mão. Gặp tuổi kỵ trong vấn tình duyên thì nên kết hôn âm thầm, không nên làm lễ hôn nhân ra mắt họ hàng gia tộc. Trong việc làm ăn không nên mua bán về tiền bạc. Trong gia đình con cái nên xem sao hạn của mỗi tuổi hằng năm mà cúng, thì sẽ được giải hạn ngay.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi kỷ Tỵ có những năm khó khăn nhứt, làm ăn gặp khá nhiều trở ngại, công việc ít được tiến triển khá nhiều và cuộc sống không gặp khá nhiều may mắn lắm, đấy là những năm bạn ở vào số tuổi: 24, 28, 34 và 37 tuổi. Những năm này bạn sẽ gặp sự khó khăn trong việc làm ăn.

GIỜ, NGÀY XUẤT HÀNH TỐT NHẤT: Tuổi kỷ Tỵ có những ngày, giờ xuất hành hạp nhứt, làm ăn được khá nhiều thành đạt, có cơ hội phát triển về nghề nghiệp, tiền bạc được khá nhiều thắng lợi, đấy là những ngày lẻ, giờ lẻ và tháng lẻ. Những ngày, giờ và tháng này bạn xuất hành sẽ gặp khá nhiều may mắn không sợ bị thất bại, bất cứ việc gì, vì là những ngày, giờ và tháng đại lợi và những ngày, giờ trên áp dụng cho suốt cuộc sống.

DIỄN BIẾN TỪNG NĂM: Từ 18 tới 25 tuổi: Năm 18 tuổi, vượng phát về tài lộc và tiền tài và tình cảm, năm này cũng có thể làm ăn được, tài lộc và tiền tài khá tốt, công danh sự nghiệp năm này cũng có thể tạo được sung sướng suốt đời. 19 tuổi, năm này có số hên vào tháng 1, 4 và 7 Ââm lịch, ngoài ra những tháng khác tầm . 20 tuổi, tuổi này có kỵ vào tháng 4 và 7. Những tháng khác làm ăn được. 21 tuổi, đầy ấp và hoàn hảo mọi việc, mọi công việc đều được may mắn. 22 tuổi, tuổi này cũng có thể làm việc gì cũng thắng lợi, có khá nhiều tài lộc và tiền tài và đầy ấp và hoàn hảo về mặt tình cảm. 23 tuổi, được may mắn, công việc làm ăn dễ chịu, năm này tạo lập sự nghiệp thì sẽ gặp được khá nhiều sự may và thành công hoàn mỹ. 24 tuổi, có tài lộc và tiền tài, tình cảm bình thường, gia đạo yên vui. 25 tuổi, hoàn mỹ êm đẹp không có gì quan trọng xảy ra trong suốt cả năm. Từ 26 tới 30 tuổi: 26 tuổi, khá nhiều êm đẹp trong những tháng đầu năm, những tháng cuối năm xui xẻo, giữa năm được tầm . 27 tuổi, năm này ít được tốt, hãy đề phòng tai nạn hay bệnh tật, kỵ mùa Xuân, đừng nên làm ăn hay xuất phát tiền bạc. 28 tuổi, những tháng 4, 6, 8 và 12 Ââm lịch có khá nhiều xui xẻo, làm ăn ít được khá lắm, nên cẩn thận tiền bạc. 29 tuổi, năm này khá đầy ấp và hoàn hảo và cũng có thể làm nên được sự nghiệp, tiền tài được dễ dàng, không có gì khó khăn trong việc làm ăn. Năm 30 tuổi, nên cẩn thận đề phòng bệnh tật, đại kỵ vào những tháng 6 và 8 Ââm lịch. Từ 31 tới 35 tuổi: 31 tuổi, ít được tốt, bổn mạng suy yếu, việc làm ăn bị ngừng trệ, tình cảm có khá nhiều bê bối trong gia đình. 32 tuổi, năm này khó khăn không tạo được khá nhiều cơ hội về tiền bạc cũng như về tình cảm. 33 tuổi, năm tuổi bạn gặp hạn xung, không nên đi xa mua bán, sẽ có hao tài tốn của. 34 tuổi, năm này sẽ gặp may vào tháng 4, những tháng khác bình thường. 35 tuổi, năm này việc làm ăn khó khăn. Không nên đi xa vào những tháng 8 và 10, có bệnh nhỏ. Từ 36 tới 40 tuổi: 36 tuổi, bình thường bổn mạng suy yếu, nên cẩn thận việc mua bán về tiền bạc và tình cảm. 37 tuổi, năm này tạo nên điều kiện cho gia đình được vui vẻ thì tốt hơn, đừng nên lo lắng quá độ, tinh thần bất an. 38 tuổi, toàn năm tầm thường, không xảy ra việc gì quan trọng. 39 tuổi, có tài lộc và tiền tài vào tháng 3, những tháng khác ít được tốt lắm. 40 tuổi, năm này nên cẩn thận việc xe cộ cũng như về mặt tiền bạc. Không có lợi về tài lộc và tiền tài.

Bài Viết Liên Quan

'