Xem bói tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 (+-60)- Nam mạng

SINH VÀO NĂM: 1931 tới 1991 và 2051 Cung CÀN. Trực BÌNH Mạng LỘ BÀN THỔ (đất đường đi) Khắc TUYỀN TRUNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON GẤU


CUỘC SỐNG: Trầm lặng và lo lắng, cuộc sống 3o giờ cũng khá nhiều nét sầu thương, tùy theo tuy nhiên số cũng được khá nhiều may mắn về công danh cũng như về sự nghiệp. Cuộc sống tuổi nhỏ không đem lại cho đời mình khá nhiều may mắn, nhưng hấu vận an nhàn, sung sướng và sung sướng. Số có ruộng đất hay nhà cửa rộng, nếu có hưởng của phụ ấm đấy làm 1 việc may mắn cho sự tạo thêm khả năng để phát triển nghề nghiệp. Tóm lại: Tuổi Tân Mùi vượt qua khá nhiều trở ngại và khó khăn trong lúc đầu. Nhưng ở vào trung vận thì cũng hưởng được khá nhiều vui vẻ về tài lộc và tiền tài và hay đẹp về gia đình được hạnh phúc. Tuổi Tân Mùi có diễm phúc sống trong sự ấm êm của gia đình, ít cực nhọc về thể xác cũng như về tâm hồn, số hưởng được khá nhiều tài lộc và tiền tài vào trung vận trở lên. hưởng tuổi thọ tầm từ 50 tới 60 tuổi là mức tối đa.


TÌNH DUYÊN: Tuổi Tân Mùi ở vào tuổi nhỏ cũng có và lần khe khắt về vấn đề tình duyên, nhưng cũng sau đấy thì hưởng được khá nhiều thú vị về vấn đề này. Tuy nhiên làm sao mà biết được tình duyên và hạnh phúc. Khi đã có 1 chút tự ái, 1 vài thắc mắc về hoàn cảnh gia đình thì tình duyên cũng có thể thay đổi bất ngờ và nhanh chóng, chính mình cũng ít được mình. Nhưng trong vấn đề chiêm tinh và tướng số có phân tách rành rẽ vấn đề thình duyên hạnh phúc như sau: Tuổi Tân Mùi sinh vào những tháng này thì trong cuộc sống phải thay đổi 3 lần về tình duyên và hạnh phúc; đấy là bạn sinh vào nhưng tháng: 4, 8, 9 và 12 Ââm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc sống có 2 lần thay đổi hạnh và tình duyên, đấy là bạn sinh vào những tháng: 1, 2, 3, 5 và 10 Ââm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì cuộc sống hưởng được hoàn mỹ hạnh phúc, cuộc sống chỉ có 1 vợ 1 chồng mà thôi, đấy là những tháng: 6, 7 và 11 Ââm lịch.


GIA ĐẠO, CÔNG DANH, SỰ NGHIỆP: Phần công danh cũng chưa được sáng tỏ lắm, tuy nhiên vào lúc tuổi nhỏ thì hoàn mỹ có khá nhiều sự giúp đỡ của gia đình, công danh nếu có, thì lên cao. Nhưng nếu không thì phần sự nghiệp lại được khá nhiều may mắn hơn. Công danh với tuổi Tân Mùi chỉ ở vào mức độ tầm bình hoặc hợn 1 chút mà thôi. Phần gia đạo có vài thắc mắ nhưng rồi cũng bình thường cho sự thương yêu và phần mến thương gia tộc. Gia đạo không có gì đáng nói và không xảy ra việc gì quan trọng trong cuộc sống. Sự nghiệp lên xuống bất thường, hay vì tự ái cá nhân mà thường làm đổ vỡ sự nghiệp 1 cách oan uổng vô cùng. Tuy vậy sự nghiệp cũng phát triển được vào số tuổi từ 30 trở lên và vững chắc vào số tuổi 36 trở lên. Tiền tài vô thì thật khá nhiều và cũng ra chẳng 3o lâu. Tóm lại, tiền tài rất dễ dãi, nhưng không giữ được lâu bền, vấn đề tiền bạc, nếu năm vững được cũng phải từ 40 tuổi trở lên mới cũng có thể giữ được.


TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: những người tuổi này, là những người tuổi rất hạp cho sự làm ăn của bạn, hợp tác, hùn hạp hay công tác đều thâu khá nhiều kết quả khả quan. Trong cuộc sống không 3o giờ có sự thất bại, hay những thắc mắc buồn tủi xảy ra. đấy là những người tuổi hạp với tuổi Tân Mùi như: Quý Dậu, Ất Hợi, Bính Tý, kỷ Mão. những người tuổi Ở trên rất hạp với tuổi Tân Mùi trong tất cả mọi công việc làm ăn hay mọi khía cạnh cuộc sống.


CHỌN LỰA HÔN NHÂN: Trong việc ái ân và hạnh phúc rất quan trọng và liên quan cho cả 1 cuộc sống. Vậy bạn phải cần chọn lựa những người cùng hạp với tuổi mình để đẩy mạnh cuộc sống lên tới mức độ cao của danh vọng tiền tài và phúc. Trong việc xây dựng hôn nhân bạn phải cần chọn lựa cho kỳ được những người tuổi này: Quý Dậu, Ất Hợi, Bính Tý, kỷ Mão, kỷ Tỵ, Canh Ngọ. Bạn nên duyên với tuổi Quý Dậu và Ất Hợi. cuộc sống lên cao về công danh làm ăn mau thành đạt con cái đầy ấp và hoàn hảo. Bạn kết hôn với tuổi Bính Tý và kỷ Mão. cuộc sống bạn sẽ giàu sang, phú quý, tiền bạc dư dả không 3o giờ có sự thiếu hụt. Bạn nên duyên với những người tuổi kỷ Tỵ và Canh Ngọ. Cuộc sống của bạn được hoàn mỹ đầy ấp và hoàn hảo về mọi khía cạnh nghề nghiệp và cuộc sống đựơc hưởng sung sướng. Vì lẽ những người tuổi kể trên hợp với tuổi Tân Mùi, 2 tuổi ăn ở với nhau thì được phú quý, vinh hiển. Sau đây là những người tuổi chỉ hạp với tuổi Tân Mùi về tình duyên mà không hợp với tuổi này về sự phát triển công danh và sự nghiệp, chỉ cũng có thể sống cuộc sống vừa đủ nuôi thân hay chỉ vừa trang trải gia đình. đấy là những người tuổi sau đây: Nhâm Thân, Mậu Dần. 2 tuổi này chỉ hợp với tuổi Tân Mùi về đường tình duyên mà thôi, về vấn đề tiền bạc và sự nghiệp chỉ ở vào mức độ tầm bình mà thôi. những người tuổi sau đây không hợp với tuổi Tân Mùi về đường tình duyên và phát triển sự nghiệp. Hợp hôn với những người tuổi này bạn chỉ cũng có thể có 1 cuộc sống nghèo hèn làm ăn khó khăn, khó tạo lấy 1 sự nghiệp vì số phận cũa 2 tuổi hợp lại sẽ không đem lại những gì vững chắc cho cuộc sống; đấy là những người tuổi được kể sau đây: Giáp Tuất, Ất Dậu, Bính Tuất. Bạn hợp hôn với những người tuổi này chỉ sống 1 cuộc sống nghèo túng khó làm ăn được. Có những năm mà bạn quá xung khắc, không nên cưới vợ vào những năm bạn ở vào số tuổi này, vì nếu thành hôn bạn sẽ có sự gãy đổ nửa chừng hay gặp cảnh trái ngang cho vấn đề hạnh phúc; đấy là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 17, 25, 29, 35, 41, 47 và 53 tuổi. Những năm ở vào số tuổi này tuổi bạn có xung khắc với vấn đề tình duyên và hạnh phúc. Nên cử là tốt hơn. Bạn sinh vào những tháng này, coi chừng cuộc sống bạn sẽ có khá nhiều thê thiếp hay có nhiều đời vợ trong 1 lúc hay suốt cuộc sống, đấy là tuổi Tân Mùi sinh vào những tháng có số đào hoa, nên được khá nhiều người khác phái ưa thích. đấy là bạn sinh vào những tháng 1, 2, 3, 4, 8, 9 và 12 Ââm lịch. Nếu bạn sinh đúng vào những tháng này chắc chắn cuộc sống bạn sẽ có nhiều đời vợ.


những người tuổi ĐẠI KỴ: Sau đây là những người tuổi đại kỵ nhứt, trong đời bạn không nên hùn hạp hay hợp tác làm ăn, và đối với vấn đề tình duyên cũng vậy vì rất khắc kỵ trong mọi khía cạnh cuộc sống. Nếu muốn hợp tác làm ăn phải chịu biệt ly trong suốt cuộc sống; đấy là những người tuổi: Tân Mùi đồng tuổi, Đinh Sửu, Canh Thìn, Quý Mùi, kỷ Sửu, Mậu Thìn và Ất Sửu. những người tuổi này là những người tuổi đại kỵ và xung khắc với mạng số của bạn, nên tránh đi thì tốt hơn. Về việc làm ăn gặp tuổi kỵ thì không nên hợp tác hay toan tính những việc có tánh cách về tiền bạc. Gặp tuổi kỵ trong vấn đề vợ chồng hôn nhân thì nên ăn ở với nhau, không làm lễ ra mắt hay hôn nhân mà chỉ âm ăn ở với nhau mà thôi. Về vấn đề gia đình con cái phải cúng sao cho đúng năm, đừng nên bỏ qua thì sẽ được giải hạn.


NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: cuộc sống bạn có những năm khó khăn nhứt, làm ăn khó nắm được phần thằng lợi, việc gia đình cũng có khá nhiều thắc mắc và lo ngại, năm khá nhiều biến cố trong cuộc sống, đấy là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 25, 29, 33 và 43 tuổi. Bạn nên đề phòng những năm này, vì những năm này chẳng những xung khắc với tuổi bạn về vấn đề tiền bạc, khó khăn về cuộc sống mà còn cũng có thể gặp những tai nạn bất ngờ

GIỜ, NGÀY XUẤT HÀNH TỐT NHẤT: Tuổi Tân Mùi chỉ xuất hành vào những tháng ngày chẵn, giờ chẵn và tháng chẵn thì hạp nhấtcho việc làm ăn, phát triển sự nghiệp. Bạn xuất hành đúng ngày giờ kể trên bạn sẽ không 3o giờ bị mang lấy sự thất bại, hay bị lỡ làng, công việc không thành


DIỄN BIẾN TỪNG NĂM: Từ 26 tới 30 tuổi: Tuổi 26, khá nhiều triển vọng tốt đẹp cho bạn cũng có thể phát triển nghề nghiệp, xuất phát tiền bạc hay làm ăn thì thâu khá nhiều kết quả mau chóng, nhấtlà những tháng 3, 7 và 12 Ââm lịch có tài lộc và tiền tài. 27 tuổi thành công đôi chút về tình cảm, và tài lộc và tiền tài, sẽ nắm được khá nhiều sự chắc chắn về sự nghiệp vào những tháng 8 và 10 Ââm lịch. 28 tuổi, có những tháng xấu, hao tài hay bệnh hoạn cẩn thận cho lắm những tháng này: 6, 8 và 11 Ââm lịch, ngoài ra những tháng khác ở vào mức độ tầm bình. 28 tuổi, năm này có hể thâu khá nhiều kết quả về việc làm ăn, nếu phát triển việc làm ăn vào những tháng 4 và 6 thì đoạt thắng lợi. 29 tuổi, năm này gia đạo có khá nhiều xao động và xích mích, đề phòng trong gia đình vào những tháng Giêng và 8: 2 tháng này trong gia đạo ít được yên. 30 tuổi, năm bạn 30 tuổi coi chừng tai nạn hay có bệnh nặng phải hao tài tốn của rất khá nhiều mới mong vượt qua những ngày trầm trọng của thể xác. Từ 31 tới 35 tuổi: Năm bạn 31 tuổi được tầm , làm ăn và gia đạo bình thường, tiền bạc điều hòa. Năm 32 và 33 tuổi, 2 năm này có cơ hội thành đạt rất mạnh mẽ, thâu đoạt khá nhiều thắng lợi về tiền bạc rất vẻ vang. Năm 34 tuổi, chỉ trừ những tháng 8 và 10 Ââm lịch còn 3o nhiêu thì bình thường. Tháng 8 và 10 Ââm lịch kỵ đi xa hay toan tính làm ăn chuyện lớn. Năm 35 tuổi là năm mà bạn phải gặp khá nhiều khó khăn nhấttrong cuộc sống, bạn cần nên lo toan khá nhiều việc trái lại không đem lại kết quả gì cho gia đình, sự nghiệp. Từ 36 tới 40 tuổi: Tuổi 36, không kết quả cho lắm về vấn đề tiền bạc, tình cảm có khá nhiều xứt mẻ, ảnh hưởng của năm 35 tuổi hay còn vào những tháng Giêng, 2 và 3. Năm 37 tuổi sẽ có khá nhiều hay đẹp và thâu đoạt khá nhiều thắng lợi vào những tháng 6, 8 và 10 Ââm lịch, nên cẩn thận vào tháng 7, ngoài ra những tháng khác đều làm ăn được. Giữa năm 47 tuổi hy vọng có tài lộc và tiền tài điều hòa và vững chắc hơn, gia đạo được yên hòa, trong gia đình không có việc gì quan trọng, tiền bạc dễ chịu. 38 tuổi khá tốt và vững chắc về tiền bạc, nên thận trọng vào những tháng 3 có xui xẻo, ngoài ra những tháng khác đều làm ăn được. 39 và 40 tuổi, 2 năm có khe khắt đôi chút, nhưng không xảy ra điều gì quan trong cho cuộc sống, cũng có thể mang lại thành công về sự nghiệp, tiền tài. Gia đình cũng được êm ấm và không xảy ra điều gì quan trọng cả. Từ 41 tới 45 tuổi: Số tuổi này, là số tuổi của Tân Mùi cầm chắc và nắm vững sự nghiệp. Những năm an nhàn, sung sướng nhấtcho suốt cuộc sống, chỉ đề phòng vào những năm 41 và 43 tuổi, trong gia đạo có đôi chút lo lắng, buồn phiền, cũng có thể việc tang chế vào những năm này trong gia tộc. Tóm lại từ 41 tới 45 tuổi có khá nhiều hay đẹp cho cuộc sống, yên ổn về vấn đề tinh thần. Kỵ năm 41 và 43 tuổi đề phòng có sự tang chế mà thôi. Từ 46 tới 50 tuổi: Những năm này hy vọng cho cuộc sống được yên vui và đầy ấp và hoàn hảo là 1 điều rất tốt đẹp cho tuổi bạn, bạn cũng có thể nắm khá nhiều thành công về vấn đề công danh, sự nghiệp và vấn đề gia đạo tiến triển rất mạnh mẽ trong mọi khía cạnh, tình cảm, gia đạo, tiền tài.

Bài Viết Liên Quan

'