Xem bói tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 (+-60)- Nữ mạng

SINH VÀO NĂM: 1931 tới 1991 và 2051 Cung KHẢM Mạng LỘ BÀN THỔ (đất đường đi) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON GẤU Phật Bà Quan Âm phù hộ: Đoán xem số mạng Tân Mùi, Cung Khảm mạng Thổ đặt ngoài đường đi. sinh đặng mùa Hạ lo chi, Tháng chạp, tháng chín, không thì tháng 3. Thổ vương tứ quý 4 mùa, sinh đặng tháng 6 ai mà dám đương. Tân Mùi tâm tánh hiền lương, Giận ai nói dữ mà lòng xót thương. Tháng Giêng tháng 2 lỗi thời, Bị Mộc khắc Thổ cực đời số ta. Anh em chẳng đặng thuận hòa, Ở gần gây sự đi xa nhớ hoài. Vợ chồng chẳng hạp âm dương, Sánh thương tuổi nhỏ sót thương đáo đầu. Tuổi này 4 chục về sau, Vinh hoa phú qúy hưởng ngáy giàu sang.

CUỘC SỐNG: Tuổi Tân Mùi, cuộc sống có lắm đau xót và khổ tâm vào lúc tiền vận, trung vận cũng có khá nhiều thương đau trong cuộc sống. Tuổi này có phần gặp khá nhiều sự nguy ngập trong cuộc sống và lúc ở tuổi trung vận, cho tới hậu vận, mới tạo nên được sự nghiệp và mới có thành công vững chắc được. Tóm lại: Tuổi Tân Mùi, tiền vận và trung vận ít được khá nhiều may mắn, tạo nên sự nghiệp bảo đảm cho cuộc sống, cho tới hậu vận mới được kết quả chắc chắn về tài lộc và tiền tài và lẫn cả tình cảm. Tuổi Tân Mùi làm ăn được khá vào thời trung vận trở lên. Số hưởng tuổi thọ tầm từ 66 tới 75 tuổi là mức tối đa, nhưng nếu có làm được khá nhiều việc có phúc, ăn ở hiền lành thì sẽ được gia tăng tuổi thọ, ác, thủ đoạn thì sẽ bị giảm kỷ.

TÌNH DUYÊN: V ề vấn đề tình duyên và hạnh phúc, tuổi Tân Mùi chia ra làm 3 trường hợp như sau: Nếu sinh vào những tháng này thì cuộc sống phải có 3 lần thay đổi về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đấy là tuổi Tân Mùi sinh vào những tháng: 4 và 9 Ââm lịch. Nếu sinh và những tháng này thì cuộc sống phải có thay đổi 2 lần về vấn đề tình duyên và hạnh phúc, đấy là tuổi Tân Mùi sinh vào những tháng: 1, 2, 5, 8, 10 và 12 Ââm lịch. Nhưng nếu tuổi Tân Mùi sinh vào những tháng này thì cuộc sống hưởng được hoàn mỹ hạnh phúc, không có thay đổi về vấn đề tình duyên, đấy là tuổi Tân Mùi sinh vào những tháng: 3, 6, 7 và 11 Ââm lịch. Ở trên là những diễn biến trong cuộc sống bạn về vấn đề tình duyên và hạnh phúc.

GIA ĐẠO, CÔNG DANH, SỰ NGHIỆP: P hần gia đạo, vào tiền vận ít được hoàn mỹ êm ấm. Phần công danh nếu có cũng chỉ ở vào mức độ bình thường, ít được lên cao và đầy ấp và hoàn hảo. Phần sự nghiệp có cơ hội phát triển về vấn đề tài lộc và tiền tài, sự nghiệp được hoàn thành và vững chắc vào tuổi 30 tuổi trở lên. Tiền bạc có cơ hội phát triển mạnh mẽ và khoảng 35 tuổi trở lên. Bắt dầu từ tuổi này, có khá nhiều triển vọng tốt đẹp về sự nghiệp, lẫn tiền tài.

TUỔI HẠP CHO LÀM ĂN: Trong việc làm ăn hay hùn hạp,bạn nên chọn lựa những người tuổi sau đây mà làm ăn hay phát triển về vấn đề tiền bạc, thì chắc sẽ có khá nhiều kết quả tốt đẹp cho cuộc sống bạn, đấy là những người tuổi hạp với tuổi Tân Mùi trong 1 khía cạnh làm ăn cũng như nghề nghiệp, đấy là những người tuổi: Quý Dậu, Ất Hợi và Bính Tý. những người tuổi này rất hạp với tuổi Tân Mùi về vấn đề làm ăn cũng như về sự phát triển tài lộc và tiền tài, không sợ sự thất bại về tiền bạc cũng như về tình cảm.

CHỌN LỰA HÔN NHÂN: Trong việc nên duyên, hay sự CHỌN LỰA HÔN NHÂN, bạn cần nên chọn lựa những người tuổi này thì cuộc sống sẽ sống được cao sang quyền quý, không sợ thất bại, cuộc sống tạo được khá nhiều may mắn và thành công hoàn mỹ trong nghề nghiệp cũng như trong tình cảm, đấy là bạn kết hôn với tuổi: Quý Dậu, Ất Hợi, Bính Tý, kỷ Mão, Canh Ngọ, kỷ Tỵ. Cuộc sống bạn được đẩy mạnh cuộc sống lên cao độ của giai tầng xã hội. Với tuổi Bính Tý, kỷ Mão, bạn tạo được 1 đời sống hoàn mỹ tốt đẹp và đầy ấp và hoàn hảo khả năng làm cho cuộc sống của bạn trở nên giàu có. Với tuổi kỷ Tỵ, Canh Ngọ, cuộc sống êm đềm trong hạnh phúc và tiền bạc có phần dư dả. Nếu bạn nên duyên với những người tuổi này, việc hôn nhân và đời sống của bạn chỉ tạo được 1 cuộc sống tầm mà thôi, khó tạo được 1 cuộc sống cao sang quyền quý, đấy là bạn kết hôn với những người tuổi: Nhâm Thân, Mậu Dần và Bính Dần. những người tuổi trên chỉ hạp với tuổi bạn về đường tình duyên mà lại không hạp về đường tài lộc và tiền tài, nên chỉ hưởng được 1 cuộc sống tầm mà thôi. Nếu bạn nên duyên với những người tuổi này, cuộc sống của bạn cũng có thể khó tạo được 1 sự sống hoàn mỹ êm đẹp, mà luôn luôn gặp cảnh nghèo túng triền miên trong cuộc sống, đấy là nếu bạn nên duyên với những người tuổi: Giáp Tuất, Bính Tuất, Ất Dậu. những người tuổi này không hạp với tuổi bạn về đường tình duyên lẫn vấn đề tài lộc và tiền tài. Những năm mà bạn ở vào số tuổi này, bạn không nên kết hôn vì gặp năm xung khắc tuổi, nếu kết hôn trong những năm đấy bạn sẽ gặp cảnh xa vắng hay có khá nhiều buồn lo về việc chồng, đấy là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 15, 19, 21, 31, 33 và 39 tuổi. Nếu bạn sinh vào những tháng này, cuộc sống bạn sẽ có nhiều đời chồng hay có số đa phu, đấy là nếu bạn sinh vào những tháng: 1, 2, 4 và 5 Ââm lịch. sinh vào những tháng trên chắc chắn cuộc sống bạn phải có nhiều đời chồng, hay ít ra cũng rất khó nhọc về việc lập gia đình.

những người tuổi ĐẠI KỴ: Trong sự làm ăn hay nên duyên, bạn nên tránh những người tuổi này, chẳng những xung khắc mà còn làm cho cuộc sống phải chịu cảnh biệt ly hay tuyệt mạng nữa, đấy là những người tuổi: Tân Mùi đồng tuổi, Đinh Sửu, Mậu Thìn và Ất Sửu. Nếu nên duyên hay làm ăn với những người tuổi này thì cũng có thể phải gặp cảnh biệt ly hay tuyệt mạng giữa cuộc sống. Gặp tuổi kỵ trong vấn đề hạnh phúc, hôn nhân thì đừng làm lễ hôn nhân linh đình hay ra mắt cha mẹ. Trong việc làm ăn thì nên tránh sự mua bán về tiền bạc. Trong gia đình nên cúng sao hạn cho cả 2 tuổi và phải tùy theo sao hạn hằng năm của mỗi tuổi mà cúng thì sẽ được giải hạn.

NHỮNG NĂM KHÓ KHĂN NHẤT: Tuổi Tân Mùi, có những năm khó khăn nhất, làm ăn ít được khá, trong cuộc sống có khá nhiều khó khăn trong làm ăn hay trong mọi cuộc sống ở trên cuộc sống, đấy là những năm mà bạn ở vào số tuổi: 25, 28, 32 và 40 tuổi.

GIỜ, NGÀY XUẤT HÀNH TỐT NHẤT: Tuổi Tân Mùi có những ngày giờ xuất hành hạp nhất là những ngày lẻ, tháng lẻ và giờ lẻ. Xuất hành theo ngày, giờ và tháng kể trên, làm ăn, mua bán về tiền bạc, khỏi sợ thất bại trong việc làm ăn cũng như vấn đề tiền bạc.

DIỄN BIẾN TỪNG NĂM: Từ 18 tới 25 tuổi: Năm 18 tuổi, sẽ gặp được 1 chuyện vui về vấn đề tình cảm. Qua năm 19 tuổi, là năm bạn sẽ có 1 mối tình thơ mộng nhất trong đời, nhưng mối tình này lại chỉ là 1 mối tình thoáng qua. Chỉ tới năm 20 tuổi cũng có thể bạn sẽ yêu bất ngờ hoặc được 1 người ngỏ lời cầu hôn mà bạn không thể nào ngờ, nhưng rồi mối tình đấy lại là mối tình lớn ở trong đời bạn. Nhất định năm 21 tuổi bạn sẽ kết hôn, vì năm này là năm vượng phát nhất về vấn đề tình cảm của tuổi bạn. Năm 23 tuổi, tất cả đều ở mức tầm . Nếu đã có gia đình thì đi xa rất tốt, còn trái lại, nếu còn độc thân thì kỵ đi xa trong năm này. Năm 24 tuổi, đại kỵ hiệp hôn. Kết hôn trong năm này sẽ ít được tốt. Năm 25 tuổi, kỵ mùa Đông, tiền bạc tầm . Từ 26 tới 30 tuổi: Đây là những năm đẹp nhất của tuổi bạn, trong những năm này hạnh phúc tròn vẹn, tiền bạc dồi dào, gia đình sung túc. Đã có gia đình sẽ sinh quý tử và làm ăn thành đạt thêm. Những năm gặp toàn chuyện may mắn và vui tươi. Từ 31 tới 35 tuổi: Năm 31 tuổi, đề phòng có bạo bệnh bất ngờ. Năm 32 và 33 tuổi, 2 năm rất xấu, coi chừng bị lừa đảo và bị hao tài. Sẽ có bệnh nặng trong những năm này. Năm 34 tuổi, không nên phiêu lưu tình cảm trong năm này có hại. Năm 35 tuổi, mực sống trở lại tầm . Có hoạch tài nhỏ trong năm này. Từ 36 tới 40 tuổi: Năm 36 tuổi, năm này được khá về vấn đề tài lộc và tiền tài lẫn tình cảm, việc làm ăn có khá nhiều kết quả tốt đẹp. Những tháng 4 và 8 là những tháng đại lợi của tuổi Tân Mùi. Năm 37 tuổi, năm này làm ăn có phần vượng phát về tài lộc và tiền tài, bổn mạng suy yếu, cuộc sống có phần tốt đẹp nhưng hay thường có đau bệnh. Năm 38 tuổi, năm này có khá nhiều kết quả về vấn đề tài lộc và tiền tài và tình cảm. Nhưng việc làm ăn ít được khá nhiều may mắn lắm. Năm 39 tuổi, năm này ít được may và đại kỵ vào những tháng 4, 6 và 8, những tháng khác tầm . Năm 40 tuổi, năm này có phần vượng phát về tài lộc và tiền tài vào những tháng 6 và 10, ngoài ra những tháng khác tầm . Từ 41 tới 45 tuổi: Năm 41 tuổi, hy vọng thành công về sự nghiệp, cuộc sống, tình cảm và tài lộc và tiền tài khá tốt trong năm này. Năm 42 tuổi, có khá nhiều thắc mắc, nên làm ăn việc nhỏ thì tốt, việc lớn sẽ bị thất bại. Năm 43 tuổi, năm này toàn vẹn và khá hay đẹp cho việc làm ăn và sự phát triển nghề nghiệp. Năm 44 tuổi, năm xấu, kỵ đi xa hay mua bán về tiền bạc, tháng 7 và 10 có hao tài. Năm 45 tuổi, khá vượng phát về đường tài lộc và tiền tài vào những tháng đầu năm, giữa năm và cuối năm tốt. Từ 46 tới 50 tuổi: Năm 46 tuổi, năm quá xấu, bổn mạng có phần suy yếu rõ rệt, nên tránh những sự đụng chạm về tiền bạc hay việc làm ăn có tính cách trọng đại. Năm 47 tuổi, giữa năm có phần nguy ngập về bổn mạng cũng như về tình cảm và tài lộc và tiền tài, đầu năm và cuối năm bình thường. Năm 48 tuổi, năm này không nên làm việc gì có tính cách trọng đại, những tháng đầu năm xấu, giữa năm tầm , cuối năm tốt. 49 tuổi, năm này đại kỵ tháng Giêng, tháng2, tháng 3 có khá nhiều rối ren việc gia đình, những tháng khác tầm . Năm 50 tuổi, năm này bạn có phần phát triển về tài lộc và tiền tài, tình cảm được tốt. Từ 51 tới 55 tuổi: Năm 51 tuổi, có bệnh hoạn, việc làm ăn có phần thất bại, đừng nên đi xa hay mua bán về tiền bạc, có hại. Năm 52 tuổi, năm này làm ăn được tầm . Năm 54 tuổi, năm này ít được phát triển về vấn đề tài lộc và tiền tài, nên làm ăn, đi xa thì tốt. Năm 55 tuổi, năm này làm ăn được tốt, bổn mạng khá, có suy yếu vào tháng 9 và 10. Từ 56 tới 60 tuổi: Năm 56 tuổi, năm này có phần tốt đẹp về vấn đề tài lộc và tiền tài và tình cảm. Năm 57 tuổi, kỵ vào tháng 7, 8 và 9, những tháng khác tầm . Năm 58 và 59 tuổi, 2 năm có khá nhiều bê bối cho bổn mạng và tài lộc và tiền tài nên cẩn thận việc đi xa và mua bán về tiền bạc. Năm 60 tuổi, yên tĩnh không có gì quan trọng xảy ra cho cuộc sống.

Bài Viết Liên Quan

'